Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка збірник задач.doc
Скачиваний:
150
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
622.59 Кб
Скачать

Ринки продуктів

Доходи фірм

Витрати на споживання

Фінансові ринки

Домого

сподарства

Фірми

Ринки ресурсів

Заощадження

Інвестиційні кошти

Інвестиційні витрати

Витрати фірм на ресурси

Доходи від факторів виробництва

Уряд

Держ закупів

Чисті податки

Держ займи

Рис. 1.2. Модель господарського кругообігу в закритій економіці за участю держави

Заощадження держави, як і заощадження домогосподарств, направляються в сектор майна.

Модель кругообігу за участю закордону.

Ще складніше стає модель, коли в неї вводиться іноземний сектор, що замкнуту систему перетворює у відкриту економіку. Іноземний сектор (зовнішній світ, закордон) зв'язаний з економічною системою трьома способами:

а) через імпорт товарів і послуг;

б)через експорт товарів і послуг;

в) через міжнародні і фінансові організації.

Реальний і грошовий потоки відбуваються вільно, якщо сукупні витрати домашніх господарств, фірм, держави і зовнішнього світу дорівнюють сукупному обсягу виробництва.

Різниця між експортом і імпортом утворить чистий експорт, що направляється на ринок благ, але не надходить у сектор майна.

Якщо експорт не покриває імпорту, то різниця повинна бути оплачена за допомогою позик в іноземних фінансових чи посередників шляхом продажу реальних чи фінансових активів іноземним покупцям. Такі операції називаються чистим припливом капіталу.

Приплив капіталу — чиста величина, отримана за допомогою позик в іноземних фінансових посередників, а також за допомогою продажу реальних чи фінансових активів іноземним покупцям.

Відтік капіталу — чиста величина кредитів, виданих іноземним позичальникам, і засобів, використаних для покупки реальних чи фінансових активів в іноземних продавців.

У ринковій економіці витрати одного суб'єкта є доходом іншого суб'єкта, і навпаки. У зв'язку з цим усі бюджети економічних суб'єктів взаємозалежні, а в економіці країни виникає кругообіг грошей. З цих позицій кругообіг являє собою сукупність бюджетів всіх економічних суб'єктів у їхньому взаємозв'язку.

Задача 1.

Необхідно представити народногосподарський кругообіг у табличній формі, якщо відомо, що за минулий рік у національному гос­подарстві відбулись наступні події:

а) ВВП країни склав 810 гр. од.;

б) держава виплатила заробітну плату службовцям — 135 гр. од.; закупила споживчих благ— 105 гр. од.; здійснила валових інвестицій — 45 гр. од.; трансфертних виплат домашнім господарствам — 30 гр. од.; виплатила субвенції підприємцям — 30 гр. од.;

в) підприємці виплатили заробітної плати — 360 гр. од.; нарахували амортизацію — 30 гр. од.; здійснили валових інвестицій - 195 гр. од.; виплатили дивіденди — 90 гр. од.; виплатили податки на прибуток -12 гр. од.; виплатили непрямих податків— 195 гр. од.;

г) домашні господарства виплатили заробітну плату домашнім працівникам — 7 гр. од.; виплатили податків — 120 гр. од.

Розв'язання:

НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ КРУГООБІГ

До

Від

Фірм

Домашніх господарств

Держави

Сектору майна

Всього

Фірм

-

360 + 90 = 450

195+12 = 207

11

668

Домашніх господарств

323

7

120

172

622

Держави

30+105 +45 = 180

30+ 135 = 165

-

27

372

Сектору майна

195 – 30 = 165

-

45

-

210

Всього

668

622

372

210

-