Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка збірник задач.doc
Скачиваний:
150
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
622.59 Кб
Скачать

Задача 1.

Загальні резерви комерційного банку становлять 220 млн. грн. Депозитні внески дорівнюють 950 млн. грн. Обов'язкова норма резервування дорівнює 20%. Як зміниться пропозиція грошей, якщо банк використає надлишкові резерви для кредитування?

Розв'язання:

За норми резервування 20% сума обов'язкових резервів Rr складе:

Rr= 950 × 0,2=190 (млн. грн.).

Надлишкові резерви становлять:

Rе = 220-190 = 30 (млн. грн.).

Якщо банк використає надлишкові резерви для кредитування, то додаткова пропозиція складе (формули 5.7, 5. 8):

MS= ∆D × md,

md = 1/rr,

MS = 30 × 1/0,2 = 150 (млн. грн.).

Таким чином, якщо банк використає надлишкові резерви у сумі 30 млн. грн. для кредитування, то пропозиція зросте на 150 млн. грн.

Задача 2.

Обов’язкова норма резервування дорівнює 20%. Комерційний банк додатково резервує 5% від загальної кількості депозитів в якості надлишкових резервів. Депозитні внески дорівнюють 100 млн. грн. Яку максимальну величину коштів банк може надати у кредит?

Розв'язання:

За норми резервування 20% сума обов'язкових резервів Rr складе:

Rr= 100 × 0,2 = 20 (млн. грн.).

Надлишкові резерви становлять:

Rе = 100 × 0,05 = 5 (млн. грн.).

Загальні резерви складуть:

20 + 5 = 25 (млн. грн.).

Банк може надати у кредит наступну суму:

100 – 25 = 75 (млн. грн.).

Задача 3.

Економіка характеризується такими рівняннями:

С = 300 + 0,8Y,

І = 200 – 1500R,

Xn = 100 – 0,04Y – 500R,

Md = (0,5Y – 2000R) × P

За умов, що G = 200; t = 0,2; М = 550; Р = 1, розрахувати рівноважне значення відсоткової ставки і доходу.

Розв'язання:

Для розрахунку рівноважних значень відсоткової ставки і доходу необхідно вивести рівняння кривих IS, LM.

Для з’ясування рівняння кривої IS підставимо функції споживання, інвестицій і чистого експорту у основну макроекономічну тотожність:

Y = C + Ig + G + Xn

Y = 300 + 0,8(Y – 0,2Y) + 200 – 1500R + 200 + 100 – 0,04Y -500R

Після алгебраїчних перетворень отримуємо:

Y = 2000 - 5000R → рівняння лінії IS.

Для з’ясування рівняння лінії LM будемо використовувати функцію попиту на гроші, значення рівняння цін і номінальної грошової пропозиції:

=0,5Y – 2000R

= 0,5Y – 2000R

Після алгебраїчних перетворень отримуємо:

Y = 1100 + 4000R → рівняння лінії LM.

Дорівнюємо значення Y з рівнянь кривих IS і LM:

2000 – 5000R = 1100 + 4000R, розв’язуємо відносно R:

900 = 9000R; R=0,1, тобто 10% → рівноважне значення відсоткової ставки.

Підставляємо значення відсоткової ставки в одне із рівнянь і знаходимо Y:

Y = 1100 + 4000×0,1 = 1100 + 400 = 1500.

Задача 4.

Уряд збільшує податки для скорочення дефіциту бюджету та зниження інфляції. Використовуючи модель IS-LM, зобразити графічно, які заходи необхідно провести Національному банку для того, щоб ставка відсотка залишилась без змін.

Розв'язання:

Збільшення податків обумовлює скорочення сукупного попиту, що графічно відбивається зміщенням кривої IS ліворуч до положення IS1 (1). За таких умов в економіці відбувається зниження відсоткової ставки і скорочення ділової активності (2). Для стабілізації ставки відсотка Національний банк має скоротити пропозицію грошей, що графічно відображається зміщенням LM ліворуч до положення LM1 (3). Результатом відповідної монетарної політики стане спад випуску на величину Y1 Y2 (4).

Задача 5.

У прогнозному періоді, відповідно до експансивної грошової політики держави, необхідно збільшити грошову пропозицію на 500 тис. гр. од.

На скільки необхідно збільшити грошову базу, якщо відомо, що коефіцієнт готівки складає 0,25, а норма фактичного резервування - 0,1.

Відповідь: 140,06 тис. гр. од.

Задача 6.

Норма обов'язкових резервів дорівнює 0,2. Надлишкові резерви відсутні. Попит на готівку складає 50% від об'єму депозитів. Сума резервів дорівнює 80 млрд. грн. Чому дорівнює пропозиція грошей?

Відповідь: 600 млрд. грн.

Задача 7.

Нехай попит на готівку складає 10% від суми депозитів. Норма резервування дорівнює 0,15. Якщо Національний Банк вирішує розширити пропозицію грошей на 330 млрд. грн. На скільки він повинний збільшити (зменшити) грошову базу?

Відповідь: збільшити на 75 млрд. грн.

Тема 6. інфляційний механізм

Інфляція — це приріст цін, викликаний надлишком грошей відносно до випуску товарів та послуг. Отже, інфляція передусім характеризує приріст цін в економіці. Вона вимірюється за допомогою індексу цін.

В залежності від складу кошику розрізняють три види індексів цін:

  • індекс споживчих цін;

  • індекс цін виробництва;

  • дефлятор.

Підвищення індексу цін у поточному році порівняно з попереднім указує на інфляцію, а зменшення індексу цін — на дефляцію.

По­казником інфляції є темп інфляції.

Для обчислення темпу інфляції (π) застосовують два методи.

Перший — на основі індексу цін базового періоду. В цьому випадку інфляція показує відсоток приросту цін в аналізованому періоді (році) стосовно базового періоду (року):

π = Ір – 100, (6.1)

де Ір — індекс цін аналізованого періоду (року);

100 — індекс цін попереднього періоду (року).

Другий — на основі індексу цін попереднього періоду.

В цьому випадку інфляція показує відсоток приросту цін в аналізованому періоді (році) стосовно попереднього періоду (року):

π = ×100%, (6.2)

Ір — індекс цін аналізованого періоду (року);

Ір(-1)— індекс цін попереднього періоду (року).