Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка збірник задач.doc
Скачиваний:
153
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
622.59 Кб
Скачать

Задача 8.

Відомо, що гранична схильність до заощадження складає 0,25 і в економіці функціонує система 20%-го пропорційного оподаткування прибутків. До яких змін у розмірі рівноважного рівня випуску приведуть:

а) збільшення державних витрат на 10 млн. грн.;

б) збільшення автономних податків на 15 млн. грн.;

в) зниження трансфертів на 10 млн. грн.

Розв'язання:

а) Якщо уряд збільшить витрати на 10 млн. грн., то приріст рівноважного обсяг випуску буде становити:

Δ Y = Δ G × me,

me =

де meмультиплікатор державних витрат, з урахуванням вилучень у вигляді податків.

Виходячи із умови задачі, отримуємо:

me = = =2,5

Δ Y=10×2,5=25 (млн. грн.).

б) Приріст рівноважного випуску під впливом зміни автономних податків розраховується по формулі:

+ Δ Y = - Δ Tn × mt ,

де mt – мультиплікатор податків.

mt/ × me.

Значення мультиплікатора податків буде становити:

mt = 0,75 × 2,5=1,875.

Δ Y = (-15) × 1,875 = - 28,125 (млн. грн.).

Таким чином, при збільшенні податків на 15 млн. грн., зменшення рівноважного випуску буде становити 28,125 млн. грн..

в) Чисті податки розраховуються як різниця між загальною масою отриманих державною податкових находжень та наданими державою трансфертами:

Тn = ТА – ТR.

Таким чином, ящо відбулося зниження трансфертів на 10 млн. грн., то це призвело до збільшення чистих автономних податків на 10 млн. грн., тобто Δ Tn= 10 млн. грн.

Δ Y = (-10) × 1,875 = - 18,75 (млн. грн.).

Задача 9.

Економіка характеризується такими даними: С=20+0,8(Y-Т+TR) (споживання); І=60 (інвестиції); Т=40 (податкові надходження); TR=10 (трансферти); G=30 (державні витрати).

Визначити:

а) рівноважний рівень доходу;

б) якщо уряд збільшить витрати до 40 з метою стимулювання економіки, як зміниться рівноважний рівень доходу; яким буде значення мультиплікатора видатків; як зміниться сальдо бюджету?

в) якщо уряд збільшить податки до 50 при рівні G =30, як зміниться рівноважний рівень доходу; яким буде значення мультиплікатора видатків; як зміниться сальдо бюджету?

г ) якщо уряд збільшить витрати до 40 і податки до 50 як зміниться рівноважний рівень доходу; як зміниться сальдо державного бюджету?

Розв'язання:

а) Для розрахунку рівноважного рівня доходу підставимо значення С, I, G, T, TR у основну макроекономічну тотож6ність і розв’яжемо її відносно У:

Y = С + I + G

Y = 20+0,8(Y-40+10)+60+30;

Y = 20 + 0,8Y – 0,8×30+90;

0,2Y=86;

Y=430.

б) Якщо уряд збільшить витрати до 40 (на 10), то приріст рівноважного доходу буде становити:

ΔY = ΔG × me,

me =

де meмультиплікатор державних витрат, без урахування вилучень у вигляді податків.

Виходячи із умови задачі, отримуємо:

me = = =5

Δ Y=10×5=50.

Таким чином, при збільшенні витрат на 10 од., приріст рівноважного доходу буде становити 50 од.

До проведення фіскальної експансії бюджет був збалансований:

G+TR=T

30+10=40.

Після проведення фіскальної експансії виник дефіцит бюджету у розмірі 10, тому що державні видатки збільшились на 10, а податкові надходження не змінились: (30+10)+10 ≠ 40

в) Приріст рівноважного доходу під впливом зміни податкових надходжень розраховується по формулі:

+ Δ У = - Δ T × mt,

де mt – мультиплікатор податків.

mt/ × me.

Значення мультиплікатора податків буде становити:

mt = = =4.

Δ У = (-10) × 4 = - 40.

Таким чином, при збільшенні податків на 10 од., зменшення рівноважного доходу буде становити 40 од.

Після проведення фіскальної рестрикції виник бюджетний надлишок у розмірі 10, адже державні видатки і трансферти становлять 40, а податкові надходження збільшились до 50.

г) Якщо уряд збільшить витрати до 40 і одночасно зростуть податки до 50, то:

У = 20 + 0,8(У – 50+10) +60 + 40;

У = 20 + 0,8У – 0,8×40 +100;

0,2У = 88;

У = 440.

Таким чином рівноважний дохід зріс на 10 од. (440 – 430). Або цей розрахунок можна здійснити виходячи із формули:

Δ У = +Δ G × me - Δ Tn × mt

Δ У = 10 ×5 – 10×4 = 10.

При проведення такої фіскальної політики бюджет буде збалансованим:

G+TR=T → 40+10=50.