Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекції заоч (без 2 тем) (1).docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
120.98 Кб
Скачать

9.2. Форми та види соціально-трудової реабілітації інвалідів

Існує дві форми соціально-фізичного відновлення людини: реабілітація (відновлення втрачене) і абілітація (повернення в соціальне середовище).

Абілітація - система заходів, направлених на оволодіння знаннями та звичками, необхідними для незалежного проживання в соціальному середовищі шляхом усвідомлення своїх можливостей і обмежень, соціальній ролі та обов'язків, уміння здійснювати самообслуговування. Найбільш широке розповсюдження отримало в роботі з колишніми ув’язненими.

Реабілітаційні послуги - послуги, направлені на відновлення оптимального фізичного, інтелектуального, психічного та соціального рівня життєдіяльності особи з метою сприяння її інтеграції в суспільство.

Види реабілітації інвалідів:

1. Медична - система лікувальних заходів, які направлені на відновлення втрачених функцій організму, на активізацію компенсаторних можливостей організму, профілактику ускладнень і рецидивів захворювання.

2. Психолого-педагогічна - система психологічних і педагогічних заходів, направлених на оволодіння знаннями і уміннями, надання психологічній допомозі щодо формування самоствердження і належної самооцінки обличчям своїх можливостей, засвоєння правил суспільної поведінки шляхом здійснення системної учбово-виховної роботи.

3. Професійна - система заходів, направлених на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення або отримання професійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації, навчання, перенавчання або перекваліфікації з можливим подальшим працевлаштуванням і необхідним соціальним супроводом з урахуванням особистих схильностей і побажань особи.

4. Трудова - система заходів, розроблена з урахуванням схильностей, фізичних, розумових і психічних можливостей особи і направлена на оволодіння трудовими навиками і адаптацію у виробничих умовах, зокрема шляхом створення спеціальних або спеціально пристосованих робочих місць.

5. Фізкультурно-спортивна - система заходів, розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров'я і функціональних можливостей організму.

6. Фізична - система заходів, направлених на виготовлення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілітації, які забезпечують функціональне відновлення особи, виявляють і розвивають резервні і компенсаторні можливості організму шляхом виготовлення нових рухів, компенсаторних звичок, користування технічними і іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення;

7. Соціальна - система заходів, направлених на створення і забезпечення умов для повернення людини до активного способу життя, відновлення її соціального статусу і здатності до самостійної діяльності.

8. Психологічна - система заходів, направлених на відновлення і корекцію психологічних функцій, якостей, властивостей людини, створення сприятливих умов для розвитку і затвердження особи.

При реабілітації держава гарантує інвалідам:

гуманне відношення до інвалідів з боку працівників реабілітаційних установ;

надання право вибору виду реабілітації та реабілітаційної установи, а також відмовитися від реабілітаційних заходів;

отримання інформації про свої права, обов'язки, умови та форми здійснення реабілітаційних заходів;

конфіденційність інформації особистого характеру, зокрема щодо особливостей і характеру ураження здоров'я;

захист прав і законних інтересів інваліда.

Програми реабілітації інвалідів розробляються на основі Типової державної програми реабілітації інвалідів, що складається з послуг, які надаються інвалідам з:

поразкою опорно-рухового апарату і центральної і периферичної нервової системи;

психічними захворюваннями і розумовою відсталістю;

поразкою органів слуху;

поразкою органів зору;

поразкою внутрішніх органів;

онкологічними захворюваннями.