Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекції заоч (без 2 тем) (1).docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
120.98 Кб
Скачать

Тема 8. Форми захисту соціально вразливих категорій населення

8.1. Допомога малозабезпеченим сім'ям

8.2. Допомога сім'ям з дітьми

8.3. Допомога особам, які є інвалідами з дитинства і дітьми-інвалідами

8.4. Допомога самотнім непрацездатним громадянам

8.5. Соціальна підтримка і захист молоді

8.6. Допомога громадянам, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи

8.1. Допомога малозабезпеченим сім'ям

Малозабезпечена сім'я – це сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.

Прожитковий мінімум для сім'ї – визначена для кожної сім'ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для людей, які належать до основних соціальних і демографічних груп.

Малозабезпеченим сім'ям надається державна соціальна допомога. Це щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім'ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Право на неї мають тільки ті малозабезпечені сім'ї, які постійно проживають на території України.

Розміри державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям визначаються як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї і її середньомісячним сукупним доходом, але не більше ніж 75% прожиткового мінімуму для сім'ї.

Для кожної дитини, що входить до складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а для кожної дитини, яка утримується матерью (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, - на 20%.

Для кожної дитини, один або обидва батьків якої є інвалідами I або II групи, а також для осіб, які проживають (працюють, вчаться) на території гірських районів рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20%.

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї обчислюється за шість місяців, які передували місяцю звернення по допомогу, і виплачується раз на місяць по місцю мешкання .

Самотнім особам, визнаним за наслідками медико-соціальної експертизи непрацездатними, які не мають інших джерел до існування, державна соціальна допомога може бути призначена на термін визнання особи непрацездатним.

Самотнім особам, які досягли 65-ти років і не мають інших джерел до існування, державна соціальна допомога може бути призначена довічно.

Сім'ї можуть відмовити в допомозі, а виплату призначеної допомоги припинити, якщо:

володіє більше, ніж однією квартирою (будинком, окрім дачного), за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. м на одного члена сім'ї і додатково 10,5 кв. м на всю сім'ю;

володіє більше, ніж одним автомобілем або іншим транспортним засобом (механізмом);

малозабезпечена сім'я (або член цієї сім'ї) впродовж останнього року здійснила покупку або оплатили послуги на суму, яка на час звернення за допомогою 10-кратно перевищувала прожитковий мінімум для сім'ї;

володіє земельною ділянкою площею більше 0,6 га, підсобним господарством, яке може давати дохід (окрім сімей, до складу яких входять особи, що досягли 65-річного віку, неповнолітні діти, інваліди I і II групи), а також якщо працездатні члени цієї сім'ї не працюють, не служать, не вчаться на стаціонарному відділенні у вищих учбових закладах І-IV рівнів акредитації та професійно-технічних учбових закладах впродовж трьох останніх місяців (окрім осіб, які визнані безробітними; особи, які наглядають за дітьми по досягненню ними трирічного віку, інвалідами І групи або дітьми-інвалідами до 16 років, а також особи похилого віку старше 80 років).