Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекції заоч (без 2 тем) (1).docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
120.98 Кб
Скачать

8.6. Допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Всі постраждалі громадяни розділені на 4 категорії залежно від часу та термінів знаходження на зараженій території. Кожній категорії відповідає свій перелік соціальної допомоги, яку представляють органи соціального захисту населення. Узагальнено види соціальної допомоги можна представити таким чином:

компенсація особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, ліквідаторам аварії на ЧАЕС і їх сім'ям;

щорічна допомога на оздоровлення інвалідам I-III груп, дітям-інвалідам, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2 і 3-й категорій, кожній дитині, яка внаслідок Чорнобильської катастрофи втратила одного з батьків; евакуйованим із зони відчуження в 1986 р. (враховуючи дітей);

компенсації на харчування постраждалим 1 і 2-й категорій і дітям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Тема 9. Захист і соціально-трудова реабілітація інвалідів

9.1. Державний механізм соціального захисту інвалідів.

9.2. Форми та види соціально-трудової реабілітації інвалідів

9.1. Державний механізм соціального захисту інвалідів.

Інвалід - особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності та необхідності в соціальній допомозі та захисті.

Інвалідність - міра втрати здоров'я і обмеження життєдіяльності, що перешкоджає можливості здійснювати діяльність способом і в межах, які вважаються для особи нормальними залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних чинників.

Втрата здоров'я - наявність хвороб і фізичних дефектів, які приводять до фізичного, душевного та соціального неблагополуччя.

Інвалідність і ступінь втрати здоров'я повнолітніх встановлюються медико-соціальними експертними комісіями, а неповнолітніх - лікувально-консультативними комісіями.

В Україні визнано три групи інвалідності. Перша група інвалідності поділяється на підгрупи А та Б. До підгрупи А відносяться особи з виключно високим ступенем втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього відходу, тобто фактично не здібні до самообслуговування. До підгрупи Б відносяться особи з високим ступенем втрати здоров'я, значною залежністю від інших осіб, але які частково здатні виконувати окремі елементи самообслуговування.

Держава гарантує інвалідам рівні зі всіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, а також створення необхідних умов для повноцінного життя згідно індивідуальним здібностям і інтересам.

Державний соціальний захист інвалідів здійснюється шляхом надання державою грошової допомоги, засобів пересування, протезування, опіки або стороннього відходу, а також пристосуванні житла, населених пунктів, суспільного транспорту, засобів комунікацій і зв'язку до особливостей інвалідів.

Продукція підприємств і установ громадських організацій інвалідів включається в державне замовлення. Держава надає пільги по податках і обов'язкових платежах для таких організацій.

Державне управління соціальним захистом здійснюється Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я України і органами місцевого самоврядування.

Фінансування заходів щодо забезпечення соціального захисту інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, Фонду соціального захисту інвалідів.

Для фінансування місцевих програм соціального захисту окремих категорій населення органи місцевого самоврядування утворюють цільові фонди соціальної допомоги інвалідам, які є складовою спеціального фонду місцевого бюджету.

Фонд соціального захисту інвалідів:

фінансує заходи щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів; всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів, державних і обласних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

надає підприємствам (організаціям) цільової позики (на поворотній основі з терміном повернення до трьох років) і дотацій на створення робочих місць для інвалідів;

фінансує витрати на професійне навчання непрацюючих інвалідів, інвалідів з числа випускників спеціальних шкіл-інтернатів, організацій інвалідів;

надає фінансову допомогу на забезпечення інваліда технічними реабілітаційними засобами, створення умов для занять фізичною культурою та спортом, оплату навчання та перекваліфікації, створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації, випуск для інвалідів спеціальної літератури і аудіозаписів.

Інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але хоче працювати та шукає роботу відповідно до рекомендацій МСЕК, може зареєструватися в державній службі зайнятості як безробітний.

Для підприємств, організацій і фізичних осіб, що використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності працівників, а якщо працює від 8 до 25 чоловік – 1 робоче місце.

У разі не виконання нормативу роботодавець сплачує штраф у розмірі середньорічної заробітної плати, а на підприємствах чисельністю 8-25 чоловік - половини середньорічної заробітної плати за кожне робоче місце призначене для інваліда, але не зайняте ним. При порушенні термінів оплати нараховується пеня з розрахунку 120% річної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент оплати, нарахованої на всю суму недоїмки за весь її термін.

Інвалідам гарантується дошкільне виховання, здобування освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям. Дошкільне виховання, навчання інвалідів здійснюється в загальних або спеціальних дошкільних і учбових закладах.

Обдаровані діти-інваліди мають право на безкоштовне навчання музикою, образотворчому та художньо-прикладному мистецтву в загальних учбових закладах або спеціальних позашкільних учбових закладах.

У разі складання вступних іспитів з позитивним результатом у вищі учбові заклади I-IV рівнів акредитації та професійно-технічні учбові заклади зараховуються поза конкурсом діти-інваліди і інваліди 1 і 2 груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.

За інших рівних умов переважаюче право на зарахування мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, в яких:

обидва батьки є інвалідами;

один з батьків - інвалід, а інший помер;

самотня мати з числа інвалідів;

батько - інвалід, який виховує дитину без матери.

Під час навчання вказаним категоріям громадян стипендія і пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі.

Інвалідам 1 і 2 груп і дітям-інвалідам надаються пільги в придбанні медичних препаратів, отриманні санаторних путівок, проїзду в міському та міжміському транспорті.