Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
532.59 Кб
Скачать

7.Аналіз фінансовой стійкості по забезпеченню формування запасів

Забезпеченність підприємства власними оборотними коштами, довгостроковими та короткостроковими позиковими коштами для формування запасів є одним з напрямків управління грошовими коштами підприємства.

Наявність власних оборотних коштів (ВОбК) визначає ту частку оборотних активів, яка формується за рахунок власних коштів підприємства:

ВОбК = ВК – НА = с.380 – с.80

Наявність власних оборотних коштів (ВОбК) та довгострокових позикових коштів (ДПК) розраховується за формулою:

ВОбК + ДПК = (ВК + ДПК) – НА = с.380 + с.480 – с.80

Наявність власних оборотних коштів (ВОбК), довгострокових позикових коштів (ДПК) та короткострокових позикових коштів (КПК) розраховується за формулою:

ВОбК + ДПК + КПК = (ВК + ДПК + КПК) – НА =

= с.380 + с.480 + с. 620 – с.80

Забезпеченність формування запасами ВОбК розраховується за формулою:

ЗФЗВОбК = ВОбК - З

Забезпеченність формування запасами ВОбК+ДПК (ЗФЗВОбКПК) розраховується за формулою:

ЗФЗВОбКПК = ВОбК + ДПК-З

Забезпеченність формування запасами ВОбК + ДПК + КПК

(ЗФЗ ВОбК+ДПК+КПК):

ЗФЗ ВОбК+ДПК+КПК = ВОбК+ДПК+КПК-З

Таблиця 2.17 — Показники рентабельності (прибутковості) підприємства за 2011, 2012 та 2013 роки

Показники, грн./грн.

Формула

2011 рік

2012 рік

2013рік

Норматив

Рентабельність активів підприємства, РА

0,000

0,014

0,000

Збільшення

Рентабельність власного капитала, РВК

0,000

0,023

0,000

Збільшення

Рентабельність реалізованої продукці, РРП

0,000

0,000

0,000

Збільшення

Рентабельність витрат, Рвитр.

0,000

0,000

0,000

Збільшення

Таблиця 2.18 — Динаміка рентабельності підприємства за 2011 та 2013 роки

Показники, грн./грн.

2011рік

2012 рік

Динаміка

2013

рік

Динаміка

абсолютна

відносна, %

абсолютна

відносна, %

Рентабельність капитала підприємства, Рк

0,000

0,014

0,014

-

0,000

-0,014

-100,00%

Рентабельність власного капитала, Рв.к

0,000

0,023

0,023

-

0,000

-0,023

-100,00%

Рентабельність реалізованої продукці, Рр.п

0,000

0,000

0,000

-

0,000

0,000

-

Рентабельність витрат, Рвитр.

0,000

0,000

0,000

-

0,000

0,000

-

Показники рентабельності підприємства у 2012 році зростають, а у 2013 році знову досягають 0.

Таблиця 2.19 Забезпеченність підприємства власними оборотними коштами, довгостроковими та короткостроковими позиковими коштами для формування запасів в 2011 – 2013рр.

Показники, тис. грн..

На

початок 2011р.

На

початок 2012р.

На

початок 2013р.

Власні оборотні кошти (ВОбК)

-13294

-24289

3684,6

Власні оборотні кошти + довгострокові позикові кошти (ВОбКПК)

-10007

-11007

22144,1

Власні оборотні кошти + довгострокові позикові кошти + короткострокові позикові кошти (ВОбКПКПК)

11605

9953

31849,9

Забезпеченнісь формування запасами ВОбК (ЗФЗВОбК)

-37148,2

-16665,5

-17091,4

Забезпеченнісь формування запасами ВОбКПК (ЗФЗВОбКПК)

-33861,2

-3383,5

1368,1

Забезпеченнісь формування запасами ВОбКПКПК (ЗФЗ ВОбКПКПК)

7706,0

5792,0

24399,9

Запаси підприємства

3899

4161

7450