Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
532.59 Кб
Скачать
  1. Фінансово-економічна характеристика підприємства.

    1. Загальна характеристика підприємства.

ПАТ "Донецький експериментальний ремонтно-механічний" завод був утворений у вересні 1925 року.

У 1998 році перетворено у відкрите акціонерне товариство з колективною формою власності.

За десятиліття існування на заводі накопичений величезний досвід роботи з виробництва металоконструкцій для шахтного будівництва, будівельних металоконструкцій будь-якого ступеня складності, виготовлення та ремонту гірничо-шахтного обладнання, нестандартного устаткування і техніки. З 2005 року успішно освоєно виробництво сталевого дроту.

На виробничих площах заводу, що включають 12 цехів і дільниць, працюють десятки одиниць зварювального, газорізального, гнучкого, ковальсько-пресового, вальцювального, металорізального, піско і дробильноструменевого, волочильного та іншого обладнання. Це дозволяє заводу випускати різноманітну продукцію самого різного призначення, виконуючи широкий спектр замовлень. Номенклатура продукції, що випускається постійно оновлюється і розширюється. Останнім часом на заводі освоєно випуск шахтних вагонеток, виготовлення і ремонт механізованого кріплення, стругових установок для гірничодобувних підприємств України та зарубіжжя.

На заводі працюють висококваліфіковані кадри робітників і ІТП. Досвідчені конструктора і технологи постійно вдосконалюють вироблену продукцію і технологію її виготовлення.

Таким чином ПАТ "ДонЕРМ" є сучасним багатопрофільним підприємством, що виготовляє як металоконструкції, так і машинобудівну продукцію.

Номенклатура, виробленої заводом продукції, включає десятки найменувань виробів, таких як: будівельні металоконструкції (колони, балки перекриттів, підкранові балки, ферми, фахверки і т.п.), металоконструкції для металургійних підприємств, металоконструкції для шахтного будівництва, гірничо-шахтне обладнання, в тому числі: виготовлення та ремонт механізованих кріплень, скребкові Конвейри і капітальний ремонт рештаков, стрічкові конвеєри з шириною стрічки 800 і 1000 мм, ролики і роликоопори, редуктори, виготовлення і ремонт шахтних вагонеток, стругові установки відривного і ковзаючого типу, дріт сталевий, дріт зварювальний і низьковуглецевий загального призначення, деталі зубчастих передач, муфти зубчасті, насоси (НШ, НСВ), трубопроводи з фланцевим і та швидкороз'ємними сполуками з умовним проходом від 2 до 24 дюймів, вироби ливарного і ковальського виробництва, вироби для сільського господарства, та ін

2.2 Фінансовий аналіз роботи підприємства. Аналіз структури активів підприємства.

Одним з найважливіших умов успішного керування фінансами підприємства є аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, які відображають процес формування та використання його фінансових коштів, відображає кінцевий результат його діяльності. Аналіз фінансового стану підприємства дозволяє дослідити стан капіталу в процесі його кругообігу, виявити здатність підприємства до стійкого функціонування та розвитку в умовах зміни зовнішнього та внутрішнього середовища.

В процесі аналізу активів підприємства прослідкуємо зміни у їх структурі. (табл. 2.1). В структурі активів на початок 2010 року необоротні та оборотні активи значно відрізняються один від одного (початок 2011 року, початок 2012 року, початок 2013 року) більшу долю мають необоротні активи (70,97%, 82,5% та 78,16% відповідно). Питома вага необоротних активів у цей період складає більше 70%, це говорить про «важку» структуру активів (значні накладні витрати і висока чутливість до зміни виручки).  

По данним таблиць 2.1 та 2.2 видно, що питома вага необоротних активів підприємства росте, за 2010 рік цей показник виріс на 16,24. Така динаміка характеризує обрану підприємством стратегію як інноваційну, так як воно вкладає кошти в патенти, ліцензії, іншу інтелектуальну власність. 

Більш детальний аналіз необоротних активів підприємства показує, що впродовж всього періоду аналізу найбільшу долю в структурі необоротних активів займають основні засоби підприємства та незавершене будівництво при цьому, доля незавершеного будівництва з 2012 року знижається, та вже на початку 2013 року різко падає до 0, а доля основних засобів росте на початку 2012 року, та подалі не значо, але знижується (табл. 2.3 та 2.4). Питома вага основних засобів в активі підприємства - дуже важливий показник. Чим вище значення цього показника, тим краще підприємство забеспечено необхідним для виробнидства та реалізації товаров і послуг обладнанням, будівлями, спорудами та іншими активами, які використовуються впродовж тривалого періоду. Тому будь-яке зростання данного показника говорить або про разширеняя, або про модернізацію фінансово-господарськой діяльності. 

Питома вага оборотних активів в структурі активів підприємства знижаеться, але в 2012 році (с початку 2012р. до початку 2013р.) сумма оборотних активів в балансі підприємства зросла з 16755 тис.грн. до 21265 тис.грн. Для аналіза цього фактора необхідно дослідити зміни окремих статей оборотных активів підприємства.

Питома вага виробничих запасів в структурі оборотних активів підприємства не впродовж періоду постійно зростає, спочатку росте до 14.21% потім до 41.07%. Стан виробничих запасів надає великий впливовий стан на фінанси підприємства. З метою нормального ходу виробництва і збуту продукції запаси повинні бути оптимальними. Накопичення великих запасів свідчить про спад активності підприємства, уповільнення оборотності оборотного капіталу. У той же час недолік запасів також негативно впливає на фінансовий стан підприємства, оскільки скорочується виробництво продукцією, зменшується сума прибутку.