Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
532.59 Кб
Скачать

Висновки

Інвестиції грають важливу роль в забезпеченні нормального функціонування підприємства, стабільного фінансового стану і максимізації прибутку господарюючого суб'єкта. Без інвестицій неможливі забезпечення конкурентоспроможності підприємства, подолання наслідків морального і фізичного зносу основних фондів, придбанняцінних паперів і вкладення коштів вактиви інших підприємств, здійснення природоохоронних заходів і т.д. 

В умовах ринкової економіки найважливішою умовою стійкого розвитку підприємства є ефективність інвестиційної діяльності.

В даній роботі було розглянуто два методи оцінкиа ефективності інвестиційних проектів: без урахування фактора часу (простий), і з урахуванням фактора часу.

Головний недолік простих методів оцінки ефективності проектів полягає в ігноруванні факту нерівноцінності однакових сум надходжень або платежів, що відносяться до різних періодів часу. Облік цього чинника має велике значення для об'єктивної оцінки проектів, пов'язаних з довгостроковим вкладенням капіталу.

Проблема ефективності вкладення капіталу полягає у визначенні того, наскільки майбутні надходження виправдовують сьогоднішні витрати.

Методи оцінки фінансово-економічної ефективності інвестиційного проекту з урахуванням чинника часу припускають приведення витрат і доходів, рознесені в часі, до базового моменту часу, наприклад до дати початку реалізації проекту.

Проведений в дипломній роботі фінансовий аналіз енергопостачальної компанії ПАТ "ДонЕРМ"дозволяє зробити наступні висновки:

Найбільшу долю в структурі активів підприємства займають необоротні активи, які в значній мірі формуються за рахунок основних засобів підприємства. Це говорить про те, що підприємство забеспечено необхідним для виробнидства та реалізації товаров і послуг обладнанням, будівлями, спорудами та іншими активами, які використовуються впродовж тривалого періоду. Зростання долі основних засобів в необоротному активі підприємства говорить про разширеняя, або про модернізацію фінансово-господарськой діяльності. Питома вага необоротних активів підприємства росте. Така динаміка характеризує обрану підприємством стратегію як інноваційну, так як воно вкладає кошти в патенти, ліцензії, іншу інтелектуальну власність. 

В данній роботі була проведена оцінка ефективносі інвестиційного проекту відкриття ремонтного цеха гірничо шахтного обладнання.

По результатам проведеного фінансового аналізу інвестиційного проекту з можна сказати, що цей проект вигідний. Індекс прибутковості (PI) .ІД = 1,21 1, це означає, що проект прибутковий.

Індекс прибутковості - це відносний показник, який характеризує ефективність інвестицій; це відношення віддачі капіталу до розміру вкладеного капіталу. Для реальних інвестицій, здійснюваних протягом декількох років, критерій PI (Profitability Index) має виключно важливе значення. Він визначається відношенням суми грошового потоку, приведеного до теперішньої вартості, до суми інвестиційних витрат.

Дисконтований термін окупності (DPBP) = 27 міс. Дисконтований термін окупності інвестицій - це термін, за який окупляться початкові витрати на реалізацію проекту за рахунок доходів, дисконтованих за заданою процентною ставкою (норми прибутку). Термін окупності 27 місяців для такого інвестиційного проекту, це зовсім невеликий термін.

Накопичений чистий дисконтований дохід (NPV)-680132 тис.грн., це теж говорить про вигідність проекту.