Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
237.55 Кб
Скачать

ЕЛЕКТРОННИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ :

„ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ”

для спеціальності 6.020100 „Документознавство та інформаційна

діяльність”

Автор – старший викладач Поліщук Наталія Миколаївна

Зміст:

ВСТУП. ПОНЯТТЯ ПРО ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ...5

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ.

МІСЦЕ, РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТА У ДОКУМЕНТАЦІЙНОМУ

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЛЯЬНОСТІ УСТАНОВИ ......................................................................6

Тема 1. Місце, роль та значення документа у документаційному

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ............................................................................6

1.1. ДОКУМЕНТ І ЙОГО РОЛЬ ТА МІСЦЕ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ДІЛОВОДСТВІ ........6

1.2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДОКУМЕНТАЦІНЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ ..........................................................................................................8

1.3. ВИДИ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ .............................8

Тема 2. Характеристика реквізитів відповідно до дсту 4163-2003

„ДЕРЖАВНА УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ. УНІФІКОВАНА СИСТЕМА

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЮВАННЯ

ДОКУМЕНТІВ”..........................................................................................................................11

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.....................................................................................................18

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ТА РОЗПОРЯДЧА СИСТЕМИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЯК

ГОЛОВНІ СКЛАДОВІ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛЯЬНОСТІ

УСТАНОВИ...............................................................................................................................18

Тема 3. Організаційно-правова документація.................................................18

3.1. ПРИЗНАЧЕННЯ І СКЛАД КОМПЛЕКСУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ

ДОКУМЕНТАЦІЇ ........................................................................................................................18

3.2. ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН

ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ .............................................................19

3.3. УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ПІДПРИЄМСТВ. ДОКУМЕНТУВАННЯ ПЕРВИННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ‘ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ......................20

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИДІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ

ДОКУМЕНТАЦІЇ ........................................................................................................................27

3.4.1. СТРУКТУРА І ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ.....................................................................27

3.4.2. ШТАТНИЙ РОЗКЛАД......................................................................................................28

3.4.3. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ .............29_TOC141088415

3.4.4. ПОЛОЖЕННЯ ...................................................................................................................30

3.4.5. ІНСТРУКЦІЯ .....................................................................................................................31

3.4.6. РЕГЛАМЕНТ .....................................................................................................................34

Тема 4. Система розпорядчої документації .......................................................34

4.1. ПРИЗНАЧЕННЯ І СКЛАД РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ......................................34

4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗУ ЯК ОСНОВНОГО ВИДУ РОЗПОРЯДЧОГО

ДОКУМЕНТА.............................................................................................................................36

4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНШИХ ВИДІВ РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ .....................40

4.3.1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ..........................................................................................................40

4.3.2. ПОСТАНОВА ....................................................................................................................42

4.3.3. РІШЕННЯ..........................................................................................................................42

4.4.4. ВКАЗІВКА .........................................................................................................................44

4.4.5.УХВАЛА .............................................................................................................................44

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

ДОКУМЕНТАЦІЇ ......................................................................................................................45