Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
532.59 Кб
Скачать

Перелік посилань

1. Аніскін Ю.П., будари Л.Ю., Попов Л.М., Привалов В.В. Управління інвестиційною активністю .- М.: Омега-Л, 2008 .- 456 с.  2. Анишін В.М., Пугач С.А. Менеджмент інвестицій та інновацій в малому та венчурному бізнесі: Навчальний посібник .- М.: Анкіл, 2003 .- 289 с.  3. Афонін І.В. Управління розвитком підприємства: Стратегічний менеджмент, інновації, інвестиції, ціни: Навчальний посібник .- М.: Дашков і К, 2009 .- 343 с.  4. Бочаров В.В. Інвестиції .- СПб.: Пітер, 2003 .- 432 с.  5. Бузова І.А., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Комерційна оцінка інвестицій .- СПб.: Пітер, 2004 .- 432 с.  6. Вахрін П.І., Нешітой А.С. Інвестиції: Підручник .- М.: Дашков і К, 2005 .- 380 с.  7. Гуртів В.К. Інвестиційні ресурси .- М.: Іспит, 2005 .- 380 с.  8. Ігоніна Л.Л. Інвестиції: Навчальний посібник .- М.: ИНФРА-М, 2008 .- 254с.  9. Інвестиційний бізнес: Навчальний посібник / За ред. Ю.В. Яковця .- М.: Изд-во РАГС, 2005 .- 367 с.  10. Крилов Е.І., Власова В.М., Єгорова М.Г. Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємства: Навчальний .- М.: Фінанси і статистика, 2003 .- 378 с.  11. Лапигін Ю.М., Балакірєв А.А., Бобкова О.В. Інвестиційна політика: навчальний посібник .- М.: КНОРУС, 2005 .- 320 с.  12. Лапигін Ю.П. Основи стратегічного управління. Курс лекцій .- Володимир: Вид-во ВлГУ, 2007 .- 290 с.  13. Маленков Ю.А. Нові методи інвестиційного менеджменту .- СПб.: Бізнес-преса, 2009 .- 460 с.  14. Маховикова Г.А., Кантор В.Є. Інвестиційний процес на підприємстві: Навчальний посібник .- СПб.: Пітер, 2008 .- 275 с.  15. Мелкумов Я.С. Організація і фінансування інвестицій: Навчальний посібник .- М.: ИНФРА-М, 2007. - 248 с.  16. Нешітой А.С. Інвестиції: Підручник .- М.: Дашков і К, 2007 .- 372 с.  17. Подшіваленко Г.П., Лахметкіна Н.І., Макарова М.В. Інвестиції: Навчальний посібник .- М.: КНОРУС, 2004 .- 208 с.  18. Ризик-аналіз інвестиційного проекту: Підручник для вузів / Під ред. М.В. Грачової .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 .- 362 с.  19. Староверова Г.С., Медведєв А.Ю., Сорокіна І.В. Економічна оцінка інвестицій: навчальний посібник .- М.: КНОРУС, 2006 .- 312 с.  20. Чернов В.А. Інвестиційна стратегія: Навчальний посібник для вузів .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 .- 332 с

21. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Підручник – К.:Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.

22. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. Учебный курс – К. Эльга-Н Ника-Центр. 2001 – 448с.

23. Калинникова Е.В. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие – Ульяновск: УлГТУ. 2011 – 147с.

24. Игонина Л.Л. Инвестиции. Учебное пособие, под ред. д-ра экон. Наук, проф. В.А. Слепова – М. Экономист. 2005 – 478с.

25. Гончаренко Л.П. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие – Кнорус. 2005 – 296с.

26. Валинурова Л.С., Казакова О.Б. Управление инвестиционной деятельностью. Учебник – М. 2005 – 384с.

27. Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Экономическая оценка инвестиционных проектов. Учебник. Издательство: Юнити-Дана. 2011 – 311с.

28. Метелев С.Е., Чижик В.П., Елкин С.Е., Калинина Н.М. Инвестиционный менеджмент. Учебник – Омск: ООО «Омскбланкиздат». 2013 – 290с.

29. Бехтерева Е.В. Управление инвестициями. «Гроссмедиа». 2008 – 216с.

30. Бочаров В. Инвестиции. Учебник для вузов. 2 издание. СПб.: Питер. 2009 – 384с.

31. Орлов А.И. Менеджмент. Учебник. М.: Издательство «Изумруд». 2003 – 298с.

32. SMIDA http://smida.gov.ua/