Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
532.59 Кб
Скачать

2. Розрахунок вартості основних фондів і амортизаційних відрахувань.

Вартість обладнання для проектованого варіанту отримаємо з таблиць:

999900 Грн.

Для визначення балансової вартості обладнання до його вартість додаються витрати на доставку та монтаж, коефіцієнт, який враховує ці витрати приймається 8…10%.

Приймаємо коефіцієнт 8 %:

грн.

Вартість інструменту та пристроїв, які враховуються в складі основних фондів складає 9-15% від вартості обладнання. Приймаємо 10%:

грн.

Вартість господарського інвентарю приймаємо 1-3% від вартості обладнання.

грн.

Вартість будівель та споруджень установлюється в межах 30…40% від загальної вартості всього обладнання.

грн.

Таблиця 3.2 - Амортизаційні відрахування

Група основних фондів

Вартість, грн.

Норма амортизації, %

Сума відрахувань, грн

1

Основне устаткування

1079892

15%

161984

2

Інструмент і пристосування

107989,2

25%

26997

3

Інвентарь

10798,92

25%

2670

4

Будівлі та спорядження

419538

5%

20977

Взагалі

1618218

212628

Таблиця 3.3 - Відомість основних і допоміжних робочих

Найменування професії

Загальна кількість

В тому числі по розряду

2

3

4

5

Слюсар

2

2

Електрик

2

2

Верстатник

4

4

Наладчик

2

2

Взагалі

10

0

4

6

0

Кількість керівників (8 % від виробничих робітників):

, приймаємо 1 керівника. Кількість спеціалістів (20 % від виробничих робітників) : , приймаємо 2 спеціаліста. Кількість службових (3 % від виробничих робітників):, приймаємо 1 службовця.

3. Розрахунок фонду заробітної плати основних працівників

Плановий фонд заробітної плати розраховується за категоріями робочих і складається з фонду основної ЗП та фонду додаткової ЗП.

Розрахунок тарифної ЗП основних робочих:

де - кількість робітників-почасовиків, людин.- годинна тарифна ставка= 3;- тарифний коефіцієнт (2= 3,6;3= 4,5;4=5,4).

ФЗП ремонтників та обслуговуючого лінію персоналу розрахуємо як почасовиків:

Фгрн.

Фгрн.

Фгрн.

Фгрн.

Заробітну плату керівника призначимо згідно посадового окладу:

грн.

Заробітну плату спеціалісту та службовцю призначимо згідно середнього окладу робітників-почасовиків:

грн,

грн.

Відрахування від ЗП на соц. потреби та в пенсійний фонд складають загалом 35% від фонду ЗП. Відрахування основних робітників складають:

грн.

Відрахування допоміжних робітників складають:

грн.

  1. Планування витрат на утримання та експлуатацію обладнання:

Розрахунок необхідно виконувати по двом основним групам:

  1. витрати на утримання та експлуатацію обладнання;

  2. загальні витрати

Розраховуємо необхідні параметри для визначення ВУЕО.

1. Утримання обладнання та робочих місць.

а) Заробітна плата ремонтників з відрахуваннями:

Таблиця 3.4 - Склад та структура планового фонду З/П основних робочих.

Фонд ЗП

доплата

Взагалі ФЗП, грн

Середня ЗП, грн

%

Сума, грн

Тарифний фонд з.п.

27456

2288

Доплати за навчання учнів

2%

549

Доплати за інші роботи

2%

549

Часовий фонд з.п.

28554

2379,5

Доплати до денного фонду

5%

1373

Денний фонд з.п.

29929

2493

Доплати до річного фонду, оплата відпусток

8%

2197

Інші доплати до річного фонду

2%

549

Річний фонд з.п.

32675

2517

б) Затрати на електроенергію розраховуємо за формулою: ,

де - встановлена потужність електродвигуна,кВт;

- коефіцієнт завантаження двигунів, =0,5;

- коефіцієнт завантаження двигунів за часом, =0,7;

- коефіцієнт одночасно працюючих двигунів, =0,8;

- коефіцієнт витрат електроенергії в сеті, =1,05;

- дійсний фонд роботи обладнання;

- коефіцієнт корисної дії двигуна, =0,85;

- вартість 1 кВч електроенергії, 0,67грн.

грн.

г) Витрати на воду для виробничих цілей:

де - витрати води на 1 верстат,=2л/год.

- кількість верстатів;

- ціна 1м3води ,=4,36грн.

- коефіцієнт завантаження обладнання,=0,8.

грн.

2. Витрати по поточному ремонту всього обладнання приймаються в розмірі 10% від вартості всього обладнання:

Зр.обл.пр = 999900·0,1 = 99990грн.

3. Інші витрати приймаються в розмірі 0,5% від вартості всього обладнання та інвентарю.

грн.