Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
532.59 Кб
Скачать

Аналіз ділової активності підприємства

Характеризують наскільки швидко сформовані активи обертається діяльності підприємства і є індикатором його ділової активності.

Коефіцієнт оборотності всіх активів підприємства. Характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення. Показує, скільки отримано виручки від реалізації продукції на одиницю коштів, інвестованих в активи. Розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньої величини підсумку активу балансу підприємства:

де — обсяг (виручки) реалізації, грн.;

— середньорічна вартість активів балансу підприємства, грн.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів. Показує скільки, грошових одиниць продукції приносить кожна одиниця оборотних активів. Розраховується як відношення чистой виручки від реалізації продукції до середньої вартості оборотних активів:

де — середньорічна вартість оборотних активів, грн.

Період обороту всіх активів:

Період обороту оборотних активів:

Показники та динаміка оборотності активів представлені представлені в таблицях 2.13і 2.14

Таблиця 2.11 — Показники платоспроможності або ліквідності підприємства за 2011, 2012 та 2013 роки

Показники,

грн./грн.

Формула

На

початок 2011 р.

На

початок 2012 р.

На

початок 2013 р.

Норматив

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, kаб.л,

0,026

0,022

0,007

(0,2-0,35)

Коефіцієнт проміжної ліквідності, kпром.л

0,411

0,424

0,360

(0,7-0,8)

Коефіцієнт

покриття, kп,

0,830

0,799

0,921

(1,5-1,8)

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, kдз/кз

0,501

0,526

0,439

> 1

Таблиця 2.12— Динаміка платоспроможності або ліквідності підприємства за 2011, 2012 та 2013 роки

Показники, грн./грн.

На

початок 2011 р.

На

початок 2012 р.

Динаміка

На

початок 2013 р.

Динаміка

абсолютна

відносна, %

абсолютна

відносна, %

Коефіцієнт абсолютної ліквідності kаб.л,

0,026

0,022

-0,004

15,38

0,007

-0,016

-70,90%

Коефіцієнт проміжної ліквідност, kпром.л.

0,411

0,424

0,013

3,04%

0,360

-0,064

-15,15%

Коефіцієнт покриття, kп

0,830

0,799

-0,030

-3,66%

0,921

0,121

15,18%

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, kдз/кз

0,501

0,526

0,025

4,99%

0,439

-0,086

-16,44%

Таблиця 2.13 — Показники оборотності активів підприємства за 2011, 2012 та 2013 роки

Показники

Формула

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Норматив

Коефіцієнт оборотності всіх активів підприємства,ОА, об.

0,965

0,770

0,808

Збільшення

Коефіцієнт оборотності оборотних активів,ООА, об.

4,420

3,894

3,738

Збільшення

Період обороту всіх активів, ПА, дн.

-

378

474

452

Зменшення

Період обороту оборотних активів, ПОА, дн.

-

83

94

98

Зменшення

Таблиця 2.14 — Динаміка оборотності активів підприємства за 2012 та 2013 роки

Показники

2011 рік

2012 рік

Динаміка

2013 рік

Динаміка

абсолютна

відносна, %

абсолютна

відносна, %

Коефіцієнт оборотності всіх активів підприємства,ОА, об.

0,965

0,770

-0,195

-20,20%

0,808

0,038

4,93

Коефіцієнт оборотності оборотних активів,ООА, об.

4,420

3,894

-0,526

-11,9%

3,738

-0,156

-4,0

Період оборотів всіх активів, ПА, дн.

378

474

96

25,3%

452

-22

-4,64

Період оборотів оборотних активів, ПОА, дн.

83

94

11

13,25%

98

4

4,25

Коефіцієнт оборотності всього капітала підприємства.

де — середньорічна вартість капітала підприємства, грн.

Коефіцієнт оборотності власного капітала. Відображає швидкість обороту вкладеного власного капіталу. Розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньої вартості власного капітала:

де — середньорічна вартість власного капітала, грн.

Коефіцієнт оборотності позикового капітала:

де — середний позиковий капітала, грн.

Коефіцієнти оборотності залученого кредиту в розглянутому періоді:

де — залучений кредит в розглянутому періоді, грн.

Період зворотів всього капіталла підприємства:

Період зворотів власного капіталла підприємства:

Період зворотів позикового капіталла підприємства:

Період зворотів залученого кредиту:

Показники та динаміка оборотності капитала підприємства представлені представлені в таблицях 2.15 і 2.16.

Коефіцієнт оборотності всього капіталу у період з 2011 по 2012 рр. зменьшується на 20.2 %, а у 2013 році зростає на 4.93 %. період оборотности всього капіталу зростає у 2012 на 25.32%, а у 2013 році на падає на 4,76 %,.

Коефіцієнт оборотності власного капітала постійно зменшується: в період з 2011 по 2012 роки на 27,28%, а в період з 2012 по 2013 роки на 1,94%.

Коефіцієнт оборотності позикового капітала в 2012 році зменшився на 12,48%, це негативно впливає на своєчасне вивільнення коштів, але у 2013 році він вірис на 17,77%.

Період оборотності власного капітала з кожним роком росте. Період оборотності позикового капітала у 2012 році виріс на 14,38%, що говорить о негативній динаміці оборотності капітала підприємства, а у 2013 році впав на 14,97%.

ПОКАЗНИКИ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУУ ПІДПРИЄМСТВА

Коефіцієнт рентабельності активів (прибутковості), характеризують загальну ефективність використання активів і вкладеного капіталу та спроможність підприємства генерувати необхідний прибуток у процесі його господарської діяльності. Розраховується як відношення чистого прибутка до середньорічної вартості активів:

де — чистий прибуток, грн.;

—середньорічна вартість активів, грн.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу. Відображає розмір прибутку, яку отримує організація на одиницю вартості власного капіталу. Розраховується як відношення чистого прибутка до середньорічної вартості власного капіталу:

Таблиця 2.15 — Показники оборотності капитала підприємства за 2011, 2012 та 2013 роки

Показники

Формула

2011рік

2012 рік

2013 рік

Норматив

Коефіцієнт оборотнос-ті всього капітала під-

приємства, Ок, об.

0,965

0,770

0,808

Збільшення

Коефіцієнт оборотності власного капітала, Ов.к, об.

1,774

1,290

1,265

Збільшення

Коефіцієнт оборотнос-ті позикового капітала, Оп.к, об.

2,501

2,189

2,578

Збільшення

Коефіцієнти оборотності залученного кредиту в розглянутому періоді Оп.кр, об.

20,178

21,611

17,842

Збільшення

Період оборотності всього капитала, Пк, дн.

-

378

474

452

Зменшення

Період оборотності власноо капитала, Пв.к, дн.

-

206

283

289

Зменшення

Період оборотності позикового апитала, Пп.к, дн

-

146

167

142

Зменшення

Період оборотності залученного кредиту в розглянутому періоді, Пк.пр, дн.

-

18

17

20

Зменшення

Таблиця 2.16 — Динаміка оборотності капітала підприємства за 2012 та 2013 роки

Показники

2011

рік

2012

рік

Динаміка

2013 рік

Динаміка

абсолютна

відносна, %

абсолютна

відносна, %

Коефіцієнт оборотності всього капітала підприємства, Ок, об.

0,965

0,770

-0,195

-20,20%

0,808

0,038

4,93%

Коефіцієнт оборотності власного капітала, Ов.к, об.

1,774

1,290

-0,484

-27,28%

1,265

-0,025

-1,94%

Коефіцієнт оборотності позикового капітала, Оп.к, об.

2,501

2,189

-0,312

-12,48%

2,578

0,389

17,77%

Коефіцієнти оборотності залученного кредиту в розглянутому періоді Оз.кр, об.

20,178

21,611

1,433

7,10%

17,842

-3,769

-17,44%

Період оборотності всього капитала, Пк, дн.

378

474

96

25,32%

452

-22

-4,76%

Період оборотності власного капитала, Пв.к, дн.

206

283

77

37,3%

289

6

2,12%

Період оборотності позикового капітала, Пп.к, дн

146

167

21

14,38%

142

-25

-14,97%

Період оборотності залученного кредиту в розглянутому періоді, Пз.кр, дн.

18

17

-1

-5,55%

20

3

17,6%

де — середньорічна вартість власного капіталу, грн.

Коефіцієнті рентабельності реалізованої продукції.Показує який прибуток приносить підприємству 1 грн. вкладених коштів, але вона не дозволяє оцінити ефективність використання підприємством його активів: основних і оборотних коштів і його пасивів: власних і позикових коштів. Розраховується як відношення чистого прибутка від операційної діяльності підприємства до обсягу (виручки) реалізації продукції:

де — чистий прибуток від операційної діяльності підприємства, грн.;

— обсяг (виручки) реалізації продукції, грн.

Коефіцієнт рентабельністі витрат. Показує скільки підприємство (організація) має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Розраховується як відношення чистого прибутка від операційної діяльності підприємства до сумарних витрат (собівартості):

де — сумарні витрати, грн.

Показники та динаміка рентабельності (прибутковості) підприємства підприємства представлені і в таблицях 2.17 і 2,18