Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
532.59 Кб
Скачать
  1. Обґрунтування інвестиційного проекту відкриття цеху з ремонту гірничошахтного обладнання

    1. Обґрунтування доцільності відкриття цеху з ремонту гірничошахтного обладнання.

Технічний прогрес у гірничій промисловості визначається значним збільшенням випуску існуючих гірничих машин та комплексів і освоєнням великої кількості нових високопродуктивних машин. Велика увага при цьому повинна приділятися підвищенню якості, надійності та довговічності машин, а також їх прогресивному обслуговуванню, ремонту і монтажу.

Підвищення надійності – одне з найважливіших завдань сучасності. Важливість проблеми підвищення надійності в широкому смислі цього поняття безперервно зростає у зв'язку з інтенсифікацією технологічних процесів гірничого виробництва, підвищенням продуктивності устаткування та збільшенням навантажень на нього.

Одна з основних умов, яку повинно задовольняти устаткування, є його безвідмовна робота з необхідною надійністю протягом певного періоду часу, що забезпечується високим рівнем якості гірничої техніки.

Якість гірничої техніки – це поняття, яке концентрує сучасні науково-технічні досягнення в проектуванні, технології й організації виробництва, експлуатації засобів механізації гірничого виробництва.

Останніми роками в галузях промисловості постійно надається увага розвитку ремонтного виробництва, включаючи технологію, організацію і управління. Здійснюються прогресивні зміни в структурі і організації виробництва, застосовуються прогресивні базові технології на основі нових принципів відновлення деталей і вузлів машин, що дозволяють підвищити продуктивність праці, підняти ефективність використання ресурсів і зменшити матеріаломісткість обслуговування і ремонту устаткування.

Система заходів щодо ремонту, монтажу і обслуговування гірничого устаткування розвивалася разом з безперервним насиченням копалень і шахт все більш довершеними машинами. Подальший розвиток обслуговування і ремонту гірничого устаткування характеризується неухильним розвитком мережі ремонтних засобів шахт, комбінатів, трестів, а також вдосконаленням техніки догляду за машинами і їх ремонту.

Надалі успішне освоєння нової гірничої техніки дозволило перейти до організації високопродуктивної роботи по графіку один - два цикли в добу. Останніми роками технологія ремонтних і монтажних робіт піддалася глибоким змінам. Цьому сприяє технічний прогрес і переозброєння вугільної промисловості новим високопродуктивним устаткуванням.

Ефективність роботи будь-якої установки, комплексу, машини залежить від тривалості збереження певних зазорів і натягу в їх з'єднаннях, якості поверхонь, що труться, від навантаження та інших чинників. Чим швидше зношуються вузли і деталі машин, тим більше непродуктивні втрати енергії. Передчасне зношування різко підвищує вартість роботи машини у зв'язку з витратами часу і засобів на ремонти і збільшенням витрат на придбання запасних частин.

    1. Розрахунок ефективності вкладення інвестицій у відкриття нового цеху з ремонту гірничошахтного обладнання.

1. Розрахунок ефективного (дійсного) річного фонду часу роботи обладнання.

Визначимо кількість робочих днів при п’ятиденному робочому тижні:

де – кількість днів в плановому році,= 365 днів;

–кількість вихідних днів у році, =106 дні;

ПД кількість святкових днів у році, ПД= 6 днів.

= =253 дні.

Номінальний річний фонд часу роботи обладнання:

Fн= ( РД·r1+ ПД·r2 )· п ,

де РД – кількість робочих днів з повною тривалістю зміни, РД = 247 днів;

ПД – кількість передсвяткових днів з скороченою зміною, ПД = 6 днів;

– час однієї зміни,= 8 годин;

– час зміни в передсвяткові дні,= 7годин;

п – кількість змін на день, п = 1.

Fн= ( 6·7 + 247·8) 1 =2018 годин.

Дійсний річний фонд часу роботи обладнання :

Fд.о.=Fн·(1 – ),

де р – простій обладнання у ремонті, р=10%.

Fд.о.= 2018 · ( 1 – )= 1816 годин.

Для робочого фонд часу складатиме:

годин,

l – відсоток невиходів на роботу по поважливим причинам.

Таблиця 3.1 - Відомість основного обладнання

Модель обладнання

Кількість

Категорія ремонтоскладності

Площа, що займається, м2

Потужність, КВт

Оптова ціна, грн

Rm

ΣRm

Rе

ΣRє

A

kf

А·kf

ΣА·kf

N

ΣN

Ц

ΣЦ

1

Горизонтально-розточний верстат Н-100А

1

14

14

11

11

22.2

2

44.4

88.8

7.5

7.5

180000

180000

2

вертикальні обробні центри VERTICAL CENTER NEXUS

1

13,5

13,5

7,5

7,5

5.6

2

11.2

22,4

30

30

3900

3900

3

2206ВМФ4 - Верстат багатоцільовий свердлильно-фрезерно-розточний

1

14

14

11

11

20.35

2

40.7

81.4

15

22.5

276000

276000

4

Гідроабразивний з ЧПУ Bystronic ByJet Classic

1

13,5

13,5

7,5

7,5

4.5

2

9

18

64

64

540000

540000

Взагалі

55

37

37

210

116,5

124

999900

999900

де Rm, Rе – ремонтоскладність механічної та електричної частини верстата; А=l·b – габаритні розміри верстата, м2;

kf – коефіцієнт, який враховує допоміжні площини;

N – потужність електродвигуна, КВт; Ц – ціна моделі обладнання, г