Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
532.59 Кб
Скачать

5 Складання планової калькуляційної сміти витрат на виробництво

в) Загальноцехові витрати приймаються в розмірі 5% від вартості основного обладнання:

грн.

г) Загальногосподарські витрати приймаються в розмірі 2,5% від вартості основного обладнання.

Таблиця 3.5 - Типова структура затрат на утримання та експлуатацію обладнання, грн

Стаття витрат

Характеристика та зміст витрат

Утримання обладнання та робочих місць

ЗПрем+Зе+Зз.в.+Звод

473540

Витрати по пот. ремонту всього обладнання

Зр.обл

99990

Амортизація відрахувань

Табл. 6.4

212628

Інші витрати

Зінш

5993

Взагалі

792151

6 Складання планової калькуляційної сміти витрат на виробництво

а) Загальноцехові витрати приймаються в розмірі 5% від вартості основного обладнання:

грн.

б) Загальногосподарські витрати приймаються в розмірі 2,5% від вартості основного обладнання.

грн.

в) Виробничі витрати за межами приймаються в розмірі 1% від собівартості основного обладнання.

грн.

Витрати, які пов’язані з утриманням дільниці:

а) Витрати на опалення:

,

де- витрати пара (15ккал/год); То- кількість годин опалювального сезону, То= 4320 г;В– об’єм виробничого поміщення;Спод- вартість однієї тонни пару,Спод= 87грн.

грн.

б) Витрати на освітлювальну енергію

,

де- річна кількість годин на освітлення,=2500год;

- витрати електроенергії, =20Вт/м2у рік;- площа, яка буде освітлюватися;- вартість 1 кВт електроенергії,= 0,67грн.

грн.

7 Аналіз ефективності інвестиційного проекту

Розрахунок економічної ефективності проводимо двома засобами:

а) чиста поточна вартість; б) термін окупності.

а) чиста поточна вартість (NPV) визначається, як різниця між надходженнями, які плануються (PV) і плановими втратами на них (СL):

Надходження та витрати, які плануються, дисконтуються з урахуванням часу за формулами:

;

Таблиця 3.6- Калькуляційна собівартість

Статі витрат

Вартість, грн

Один виріб

Річний випуск

1. Палево та енергія на технічні цілі

394,5

6313

Взагалі прямих матеріальних витрат

394,5

6313

2. Основна ЗП осн. робочих

2042

32675

3. Додаткова ЗП осн. робочих

794

12700

4. Відрахування на соц. потреби

601

9610

Разом витрати

3831

61298

5. РУЕО

49509

792151

6. Загальноцехові витрати

3125

49995

Взагалі цехова собівартість

53340

853449

7. Загальногосподарські витрати

1562

24997

Взагалі виробнича собівартість

54902

878446

8.Виробничі витрати за межами

625

9999

Взагалі повна собівартість

55528

888445

Таблиця 3.7Номенклатура ГШО

НАЗВА ОБЛАДНАННЯ

РИНКОВА ВАРТІСТЬ

Грн.

ВАРТІСТЬ РЕМОНТУ (40% ВІД РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ) грн.

конвеєр шахтний скребковий

120000

48000

кулаки посадочні КПУ

26000

10400

Комплексы обмена вагонеток на базе агрегата АПГР

320000

128000

Машины для погрузки и перемещения горной массы, Машина погрузочная МПП3

820000

328000

Машины для погрузки и перемещения горной массы, Машина погрузочная НК1

1057500

423000

Машины для погрузки и перемещения горной массы, Погрузчик ковшовый шахтный ПКШ

568000

227200

Установка буровая шахтная УБШ-101

900000

360000

Вагонетка ВГ-1,2

Вагонетка ВГ-1,3

25000

10000

Шахтный электровоз 5АДС

72000

28800

Погрузочная машина МПДД-4; МПДЭ-4

237000

94800

Мачта карьерная осветительная МКО-8-6/0,4-40 У1, МКО-8-0,4У1

98000

39200

Сито-гидроциклонный сепаратор СГС-60

49000

19600

Клети шахтные неопрокидные

37000

14800

Дробильно-фрезерная машина ДФМ-20М

173000

69200

Устройство маневровое МУ-12М2А-УМ

59000

23600

Стопоры путевые СП-Г

19000

7600

итого

1832200

Таблиця 3.8– План доходів і витрат на період дії проекту

Показники

Плановий період

1 рік

2 рік

3 рік

1. Доход від продажів

1832200

1832200

1832200

2. Прямі змінні витрати в собівартості реалізованої продукції

952744

952744

952744

3. Валовий прибуток

879456

879456

879456

4. Загальні постійні витрати

751202

751202

751202

5. Прибуток до сплати податків

128254

128254

128254

6. Податки на прибуток (20%)

25650,8

25650,8

25650,8

7. Прибуток після оподаткування

102603,2

102603,2

102603,2

;

де PV – надходження, які очікуються в п-й рік реалізації проекту; CL – виплати у ті ж періоди; - відсоткова ставка / 100

п – період (рік) реалізації проекту.

Приймаємо = 0,2 ,п = 3 роки, тоді:

грн.

грн.

Тому як приведена вартість позитивна, та даний проект є перспективним.

б) Термін окупності

років.

в) індекс рентабельності розраховується за формулою

.

Зробивши аналіз ефективності інвестиційного проекту можна зробити висновок, що відкриття ремонтного цеху гірничо шахтного обладнання економічно доцільно.

Таблиця 3.9 Техніко-економічні показники та ефективність відкриття ремонтного цеха гірничо-шахтного обладнання.

Показники

Одиниця вимірювання

Проектований варіант ГВС

1. Поточні витрати

ЗП основна та додаткова

грн

42285

Амортизація

грн

212628

Електроенергія

грн

6313

Витрати на ремонт та утримання обладнання

грн

792151

2. Термін окупності капітальних вкладень

років

2,4

3. Індекс рентабільності

1,2