Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
679.42 Кб
Скачать

2.3. Концепції регулювання національної економіки

Концепції державного регулювання відрізняються по наступних параметрах:

1. Ідеологія (означає переконання представників цієї концепції по відношенню до держави).

2. Аналітична основа - це закон, теорія, доказ як слід діяти державі.

3. Економічні допущення – аксіоми, що відносяться до цін, вони як догми і не доводяться.

4. Фіскальна політика (fisk – корзина) – це маніпулювання доходами і витратами держави для досягнення поставлених цілей.

5. Монетарна політика (або кредитно-грошова політика) – це маніпулювання параметрами грошового ринку для досягнення поставлених цілей, тобто зміни грошової маси і ставки відсотка (i), тобто ціни грошової маси на ринку.

Розглянемо основні концепції державного регулювання економіки:

І Класична / неокласична концепції.

1. Ідеологія - невтручання держави в економіку на основі концепції саморегулювання ринку.

2. Аналітичною основою цієї концепції є закон Сіючи: «пропозиція породжує попит».

3. Економічні допущення:

а) ціни гнучкі, змінюються;

б) заощадження залежать від ставки відсотка: чим вище ставка, по якій було сплачено за депозити, тим більше заощадження;

в) інвестиції залежать від ставки відсотка.

Таким чином, ринок грошей забезпечує рівновагу між позиками і депозитами (внесками).

4;5. Фіскальна і монетарна політика не ефективні.

Велика депресія 30-х рр. XX ст. спростувала цю концепцію і зажадала нові підходи зміни концепції регулювання.

ІІ Кейнсіанська концепція.

1. Ідеологія – необхідне державне регулювання ефективного попиту.

2. Аналітичною основою є психологічний закон

а) у міру зростання доходу росте схильність до заощадження;

б) структура сукупного попиту AD = С + I + G.

3. Економічні допущення:

а) ціни гнучкі, що обумовлене трудовими договорами. Які полягають на 3-5 років;

б) інвестиції залежать від ставки відсотка;

в) заощадження залежать від доходів.

4. Фіскальна політика проводиться по циклічній основі.

Під час кризи необхідно збільшувати державні витрати, а податки скорочувати. Під час процвітання – навпаки.

5. Монетарна політика. Згідно Кейнсу вона діє на національну економіку через ставку відсотка і інвестиції. Ефективність монетарної політики виявляється при боротьбі з інформацією, проте, для боротьби з безробіттям не завжди ефективний у зв'язку з можливістю виникнення «ліквідної пастки», при якій ставка відсотка така низька, що її подальше зниження не має стимулюючого характеру.

Кейнсіанськая концепція виявилася ефективною в 30е - 70е рр., проте в кінці 70-х рр. наступає криза кейнсіанства, що обумовлене наступними причинами:

а) глобалізація економіки;

б) структурна криза в світовій економіці;

в) розширення інфляції і зростання цін;

г) розширяються неефективні рішення, росте корупція.

На початку 80-х рр. формується консервативна доктрина регулювання національної економіки.

ІІІ Монетаризм (Мілтон Фрідман):

1. Ідеологія полягає в тому, що слід регулювати тільки грошову пропозицію.

2. Аналітична основа: MV = PI.

3. Економічні допущення:

а) швидкість обороту V в основному стабільна;

б) I (ВВП) змінюється також як чинники виробництва, ВВП може збільшиться на 3-5%.

4. Фіскальна політика не ефективна.

5. Монетарна політика повинна проводитися на основі грошового правила, тобто збільшення грошової маси на 3-5% щорічного незалежного від кон'юнктури ринку.

IV Теорія ефективної пропозиції.

1. Ідеологія – необхідно стимулювати пропозицію чинників виробництва.

2. Аналітичною основою є крива Лефера:

3. Економічні допущення:

а) податки – негативний мотив господарювання;

б) державні трансферти негативно впливають на пропозицію чинників виробництва.

4. Фіскальна політика:

а) зниження ставок податків;

б) перенесення податкового тягаря на споживання;

в) скорочення державних витрат.

5. Монетарна політика. За допомогою пільгових кредитів слід стимулювати інвестиції крупних корпорацій.

V Теорія раціональних очікувань.

1. Ідеологія – всяке регулювання національної економіки не ефективно.

2. Аналітична основа – приватні економічні агенти раціонально ухвалюють рішення і збільшують політику уряду.

3. Економічні допущення:

а) люди ухвалюють раціональні рішення;

б) мають однаковий доступ до інформації.

4. Фіскальна політика не ефективна через реакцію господарюючих суб'єктів.

5. Монетарна політика. Правило 3-5% ефективно за умови попереднього сповіщення.