Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
679.42 Кб
Скачать

107

Тема № 1: національна економіка, як навчальна дисципліна. Загальне й особливе в національній економіці

1. 1 Мети і задачі аналізу національної економіки

1. 2 Сутність національної економіки

1. 3 Суб'єкти національної економіки і їхній взаємозв'язок

1. 4 Методи аналізу національної економіки

1. 5 Інформаційне забезпечення моніторингу національної економіки

1. 1 Мети і задачі аналізу національної економіки

Метою вивчення курсу є виявлення закономірностей і особливостей функціонування національної економіки (НЕ) у порівнянні з іншими країнами.

Предметом дослідження є сукупність ресурсних, економічних і інституціональних факторів розвитку НЕ.

Аналіз НЕ обумовлений необхідністю:

 1. Оцінки реальних ринкових перетворень;

 2. Проведення ефективної економічної політики;

 3. Створення умов і стимулів для ефективного функціонування суб'єктів ринку;

 4. Розробки індикативних і стратегічних планів, а також прогнозів соціально-економічного розвитку.

Аналіз НЕ може здійснюватися на двох рівнях:

  1. Позитивний підхід. Відповідає на запитання: Як є? Відбиває фактичний стан НЕ і ґрунтується на системі національного рахівництва;

  2. Нормативний підхід. Відповідає на запитання: Як повинне бути? Формує рекомендації регулювання і контролю над національним розвитком. Нормативний аналіз ґрунтується на виявлених закономірностях і логічних методах.

Факторами, що визначають особливості розвиток НЕ, є:

 1. Природні ресурси;

 2. Кліматичні умови;

 3. Національне багатство;

 4. Демографічна структура суспільства;

 5. Особливості національного менталітету;

 6. Суспільний державний і політичний устрій.

Загальним для всіх національних економік є система економічних законів.

Волюнтаризм – відмовлення від об'єктивних законів. Може тільки короткочасно змінити траєкторію економічного розвитку.

Основні напрямки аналізу НЕ:

 1. Аналіз матеріальних і грошових потоків у НЕ;

 2. Визначення основних макроекономічних показників;

 3. Структурні пропорції;

 4. Аналіз товарного ринку;

 5. Аналіз фінансового ринку;

 6. Індикатори соціального розвитку;

 7. Дослідження зовнішньоекономічного сектора.

1. 2 Сутність національної економіки

Національна економіка – це структурована в галузевому і регіональному просторах економічна діяльність у границях країни, що регулюється інституціональною системою.

В. Барр визначив націю, як складне утворення економічної діяльності, обумовлене географічним і політичним факторами.

Економіка розглядається в трьох аспектах:

І. Економіка - сукупність виробничих відносин;

Структура системи виробничих відносин

1 Відносини власності на засоби виробництва;

2 Відносини розподілу, обміну і споживання;

3 Міжнародні відносини.

ІІ. Економіка – господарство району, країни або усього світу;

ІІІ. Економіка - галузь науки, що вивчає функціональні або галузеві аспекти економічної діяльності.

Таким чином, під економікою розуміють - господарство країни, його склад, структуру і взаємозв'язок окремих елементів.

Організація НЕ визначається типом господарського механізму.

Плановий

Заснований на державній власності на засоби виробництва, що забезпечує регулювання економічної діяльності з єдиного центра. Це визначає формування єдиного народногосподарського комплексу.

Неефективність планового механізму обумовлена:

 • Внутрізалежним безробіттям, коли виробничу програму можливо виконати меншим числом виробничого персоналу;

 • Дефіцитом ресурсів, формування резерву розширення незавершеного будівництва.

Ринковий

Заснований на господарській самостійності економічних агентів. Взаємозв'язок між суб'єктами ринкових відносин здійснюється через механізм попиту та пропозиції, причому, головним є попит. При переході до ринкової системи господарювання, відбувається перехід від єдиного Н/Г комплексу, що підкоряється центральної влади до економіки різнорідних економічних суб'єктів.

Галузеве виробництво є результатом суспільного поділу праці, тобто закріплення окремих функцій за визначеними групами людей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.