Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ІС та ІТ - ЧАСТИНА 1

.pdf
Скачиваний:
22
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
6.39 Mб
Скачать

1.Поля імені, яке слугує для виконання декількох функцій. У

звичайному стані містить адресу поточної комірки. В режимі введення формули поле містить меню функцій, з якого можна обрати потрібну.

2.Поля введення – місця, де безпосередньо відображається формула,

що вводиться, чи була введена в активну комірку.

Маркер заповнення – елемент, що розміщений в правій нижній частині робочої рамки і слугує для виконання операції автозаповнення даних з активної комірки в комірки, що розташовані поруч (Рис. 2.2.).

При складанні таблиці дані заносяться в ії комірки. Кожна комірка має свою адресу, яка складається з імені стовпця та номера рядка. Наприклад: A5, D12, F10, G3.

Рис. 2.2. Фрагмент вікна програми Microsoft Excel 2007 з поясненнями.

2. Робота з аркушами книги

Кожна таблиця в Excel розміщується на окремому робочому аркуші.

Аркуші можна додавати та вилучати, копіювати, переміщувати та перейменовувати. Всі дії можна виконувати з допомогою однойменних команд з контекстного меню, викликаного на ярлику аркушу (Рис. 2.3.).

Рис. 2.3. Контекстне меню аркушу книги.

Для зручності заголовок таблиці при прокручуванні інших рядків має залишатися на екрані. Зафіксувати його можна, виділивши рядок після заголовку і обрати команду вкладка Вид група Окно кнопка

Закрепить области (Рис. 2.4.). Для зняття закріплення використовується

Снять закрепление областей з команд цієї ж кнопки.

Рис. 2.4. Закріплення областей.

Для одночасної роботи з даними, розташованими на різних аркушах слід сористатися кнопкою Новое окно (Рис. 2.4.). За цією командою книга відкривається ще в одному вікні і тепер необхідно встановити одночасне відображення вікон. Для цього слід скористатися кнопкою Упорядочить все

(Рис. 2.4.) та обрати необхідну опцію (Рис. 2.5.).

Рис. 2.5. Вибір одночасного розміщення декількох вікон аркушів на екрані.

3.Введення даних до таблиці

Вкомірки можна вносити текстові, числові дані та формули. Введення даних завершується натисканням клавіші <Enter>.

Формати даних, які обробляються в Excel, можна побачити,

виконавши команду: вкладка Главная група Число. (Рис. 2.6.).

Числа. Для розділення цілої та дробової частини числа використовується кома, наприклад 24,765. При введенні дати в якості розділювача використовується крапка, наприклад 13.04.2006. При введенні часу в якості розділювача використовується двокрапка, наприклад 12:21:49.

Для даних числового типу можна встановлювати кількість символів після коми, а при виборі формату Денежный – позначку грошової одиниці.

Рис. 2.6. Діалогове вікно групи Число.

Для автозаповнення вручну числовими даними або значеннями дати чи часу потрібно: внести два перших значення, виділити обидві комірки,

навести покажчик миші на маркер автозаповнення (при цьому покажчик набуде форми чорного хрестика) і “буксирувати” лівою клавішею миші до потрібного місця (Рис. 2.7.).

Рис. 2.7. Приклад автозаповнення комірок.

При великій кількості значень у послідовності автозаповнення легше

виконувати так: вкладка

Главная

група

Редактирование

кнопка Заполнить

команда Прогрессия

обрати параметри

автозаповнення (Рис. 2.8.).

 

 

 

Рис. 2.8. Вкладка Главная, кнопка Заполнить.

Наприклад, потрібно внести дати робочих днів з 1.03.2014 по 1.04.2014.

Вносимо першу дату 1.03.2014 і викликаємо діалогове вікно Прогрессия

вказаною вище послідовністю дій.

Як показано на Рис. 2.9., у діалоговому вікні вказуємо: розміщення - в

стовпчик; тип даних - дата, одиниці виміру - за робочими днями; кінцеве значення - 1.04.2014.

Застосовувати функцію автозаповнення можна і до текстових даних,

наприклад, дні тижня, назви місяців тощо. Побачити ці списки можна,

виконавши команду: Сервис Параметры вкладка Списки.

Рис. 2.9. Діалогове вікно Прогрессия.

Для автозаповнення даних інтервального типу (місяці року, дні тижня тощо) достатньо ввести будь-який елемент зі списку і використати маркер автозаповнення для отримання повного списку.

Для створення власного списку слід відкрити кнопку Параметры Excel

(Рис. 2.10.).

Рис. 2.10. Кнопка Параметры Excel.

Відкривши кнопку Параметры Excel, отримаємо однойменне діалогове вікно (Рис.2.11.), де слід клацнути по кнопці Изменить списки.

Рис. 2.11. Кнопка Изменить списки.

У діалоговому вікні Списки: виділити Новый список і внести елементи списку через <Enter> чи кому. По завершенні натиснути кнопку

Добавить (Рис. 2.12.).

Рис. 2.12. Діалогове вікно Списки.

4. Редагування та форматування комірок і даних

Налаштування розмірів стовпців і рядків: 1-й спосіб: навести курсор на межу імені стовпця (номера рядка) і “буксирувати” отриману подвійну

стрілку мишею; 2-й спосіб: виконати

команду: вкладка Главная

 

група Ячейки кнопка Формат

Размер ячейки

Высота

строки (ширина столбца) (Рис. 2.13.).

 

 

 

Рис. 2.13. Налаштування розмірів стовпців і рядків.

Додання рядків, стовпців, комірок: треба виділити рядок (стовпець),

перед яким має бути додано новий, і виконати команду: вкладка Главная

група Ячейки кнопка Вставить (Рис. 2.14.).

Вилучення елементів таблиці: виділити потрібний елемент таблиці,

та виконати команду: вкладка Главная група Ячейки кнопка

Удалить або викликати контекстне меню.

Рис. 2.14. Додання рядків, стовпців, комірок.

Форматування комірок. Переважна більшість операцій виконується з допомогою команди Формат ячеек, яка знаходиться під кнопкою Формат у

групі Ячейки на вкладці Главная (Рис. 2.15.) або у вікнах Шрифт та

Выравнивание на вкладці Главная.

Рис. 2.15. Кнопка Формат на вкладці Главная.

Після чого відкриється діалогове вікно Формат ячеек (Рис. 2.16).

Рис. 2.16. Діалогове вікно Формат ячеек (вкладка Выравнивание).

Вкладка Выравнивание дозволяє змінювати напрям тексту, об’єднувати елементи таблиці, переносити слова у межах комірки, вирівнювати вміст комірок по вертикалі та горизонталі. Вкладка Шрифт

надає можливість шрифтового оформлення. Вкладка Граница дозволяє задати контури таблиці: визначити тип, товщину та колір ліній. Вкладка

Заливка використовується для визначення кольору заливки комірок.

Лабораторна робота 2-1

Хід роботи

1.Створіть в папці з номером своєї групи Лист Microsoft Excel та надайте йому ім’я ЛР 2-1_Прізвище.xlsx.

2.Відкрийте документ.

3.Додайте в книгу 1 аркуш.

4.Переменуйте новостворений аркуш (дайте нове ім’я -

Автозаповнення).

5.Перемістіть аркуш так, щоб його ярлик був першим серед ярликів інших аркушів.

6.Виділіть комірки:

По черзі: 1) всі комірки рядка №2; всі комірки стовпця А:

2) комірки діапазону В3:В10; комірки діапазону С3:Е3.

Одночасно (клавішею CTRL): комірки діапазонів В3:В10 та С3:Е3.

7. Користуючись засобом автозаповнення, внесіть в клітинки наступні послідовності двома способами:

1-й спосіб : “буксируванням” покажчика миші;

2-й спосіб: скориставшись командою: Правка Заполнить.

Маєте отримати всього 6 стовпців даних.

1)від 1 до 10 з кроком 1

2)від 5 до –5 з кроком - 0,5

3)від 2,1 до 4,1 з кроком 0,1.

7.1.Користуючись кнопкою Заполнить, виконайте автозаповнення дат

зкроком 1:

з12.06.1999 до 12.06.2015 – по рокам;

з12.01.2015 по 12.11.2015 - по місяцям;

з5.05.2015 по 15.05.2015 – по дням;

з5.01.2015 по 30.01.2015 – тільки робочі дні. 8. Визначте, які є списки для автозаповнення.

Кнопка Параметры Excel кнопка Изменить списки.

9.Виконайте автозаповнення комірок одним з існуючих списків.

10.Створіть свій список та використайте його для автозаповнення.

11.Перейдіть на наступний аркуш робочої книги. Перейменуйте поточний аркуш (дайте нове ім’я – Типи даних).

12.Побудуйте таблицю відповідно до зразку (Таблиця 1).

Тип даних: Дата

 

 

 

Таблиця 1

 

 

 

 

№1

№2

№3

№ 4

 

 

 

 

12.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

17.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

12.1 Розмножте маркером автозаповнення вміст стовпця №1 в інші стовпці Таблиці 1.

12.2 Для скопійованих даних призначте наступні формати даних: Стовпець №2: формат даних – дата, тип – 14.03.01.

Стовпець №3: формат даних – дата, тип – 2001-03-14. Стовпець №4 : формат даних – дата, тип – 14 березня 2001.

12.3 Спробуйте задати набраним даним формат числа Числовой або Денежный. Що отримаєте?

13. Побудуйте таблицю відповідно до зразку (Таблиця 2).

Тип даних: Числовий

 

 

 

Таблиця 2

 

 

 

 

№1

№2

№3

№ 4

 

 

 

 

125,23561

 

 

 

 

 

 

 

568

 

 

 

 

 

 

 

0,624585245

 

 

 

 

 

 

 

13.1 Розмножте маркером автозаповнення вміст стовпця №1 в інші стовпці Таблиці 2.

13.2Для скопійованих даних призначте наступні формати даних: Стовпець №2: формат даних– числовой, число десятичных знаков - 0 Стовпець №3: формат даних – числовой, число десятичных знаков - 2 Стовпець №4: формат даних – числовой, число десятичных знаков – 4.

13.3Спробуйте задати набраним даним формат числа - Дата.

Що отримаєте?

14. Побудуйте таблицю відповідно до зразку (Таблиця 3).

Тип даних: Денежный

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1

№2

 

№3

№ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1 Розмножте маркером

автозаповнення вміст стовпця №1 в інші

 

 

 

 

 

 

 

 

стовпці Таблиці 3.

14.2 Для скопійованих даних призначте наступні формати даних:

Стовпець №2: формат даних – денежный, обозначение – грн.

Стовпець №3: формат даних – денежный, обозначение - $.

Стовпець №4: формат даних – денежный, обозначение – грецької грошової одиниці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.