Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ІС та ІТ - ЧАСТИНА 1

.pdf
Скачиваний:
22
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
6.39 Mб
Скачать

1.1. Функція АСЧ

Функція АСЧ обчислює величину амортизації активу за даний період,

обчислену методом “суми (річних) чисел”.

Формат функції:

АСЧ(нач_стоимость; ост_стоимость; время_эксплуатации;

период).

Нач_стоимость — затрати на придбання активу. Ост_стоимость

вартість в кінці періоду амортизації (інколи називається залишковою вартістю майна). Время_эксплуатации — кількість періодів, впродовж яких власність амортизується (інколи називається періодом амортизації).

Период— період (має вимірюватися в тих же одиницях, що і час повної амортизації).

Розглянемо роботу функції АСЧ на такому прикладі:

Приклад 1: Початкова вартість складає 50000. Залишкова вартість –

12500. Термін експлуатації – 10 років.

Обчислити: а) розмір річної амортизації за перший рік (Рис. 2.37.);

Рис. 2.37. Вікно функції АСЧ при виконанні Прикладу 1 (а).

Обчислити: б) розмір річної амортизації за 10 років (Рис. 2.38.).

Рис. 2.38. Вікно функції АСЧ при виконанні Прикладу 1 (б).

1.2. Функція ПЛТ

Функція ПЛТ обчислює суму періодичного платежу кредитору на основі сталості суми платежів і сталості відсоткової ставки.

Формат функції: ПЛТ(ставка; Кпер; пс, бс; тип).

Ставка відсоткова ставка по позиці. Кпер загальна кількість виплат по позиці. Пс приведена до поточного моменту вартість або інакше

загальна сума, яка на поточний момент рівноцінна ряду майбутніх платежів, вона ще також називається основною сумою. Бс необхідне значення майбутньої вартості або залишку коштів після останньої виплати.

Якщо аргумент бс пропущений, то це означає, що він дорівнює (нулю). Для позики, наприклад, значення бс дорівнює нулю. Тип число 0 (нуль) або 1,

які характеризують, коли має бути проведена виплата. Якщо це число дорівнює нулю або воно пропущене у функції, виплата має бути проведена в кінці періоду. При значенні 1 – виплата має бути проведена на початку періоду.

Розглянемо роботу функції ПЛТ на такому прикладі:

Приклад 2. Річна відсоткова ставка складає 10%. Кількість місяців платежів 10. Сума кредиту -30000.

Обчислити:

а) місячну суму платежу по вказаному кредиту (результати наведені на Рис. 2.39.);

Рис. 2.39. Вікно функції ПЛТ при виконанні Прикладу 2 (а).

Обчислити:

б) суму платежу по вказаному кредиту, включаючи платежі, проведені на початку періоду (результати наведені на Рис. 2.40.).

Рис. 2.40. Вікно функції ПЛТ при виконанні Прикладу 2 (б).

1.3. Функція ДОХОД

Функція ДОХОД. обчислює прибуток цінних паперів, за якими відбуваються періодичні виплати відсотків. Ця функція використовується для обчислення прибутковості облігацій.

Формат функції: ДОХОД (дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка;

цена; погашение; частота; базис).

Дата_согл дата розрахунку за цінні папери (пізніша, ніж дата випуску, коли цінні папери були продані покупцеві). Дата_вступл_в_силу

термін погашення цінних паперів. Ця дата визначає момент закінчення терміну дії цінних паперів. Ставка річна відсоткова ставка для купонів по цінним паперам. Цена це ціна цінних паперів за 100 грн номінальної вартості. Погашение викупна вартість цінних паперів за 100 грн.

номінальної вартості. Частота кількість виплат по купонам за рік. Для щорічних виплат частота дорівнює 1; для піврічних 2.; для щоквартальних виплат 4.

Базис спосіб визначення дня. Існують такі способи визначення дня:

американський (NASD) 30/360 – в цьому випадку базис =0 або відсутній; фактичний/фактичний базис = 1; фактичний/360 базис = 2;

фактичний/365 базис = 3; європейський 30/360 базис = 4.

Слід мати на увазі, що дати повинні бути введені з використанням функції ДАТА або як результат обчислення за іншими формулами і функціями. Наприклад, для 12-го березня

2010 року необхідно використати ДАТА(2010;3;12). Якщо дати вводити як текст, можуть виникнути проблеми.

Розглянемо роботу функції ДОХОД на такому прикладі:

Приклад 3. Вихідні дані такі: Дата угоди 15 лютого 2008. Дата вступу у силу 15 листопада 2016. Відсоткова ставка по купонам 5,75%.

Ціна 95,04287. Викупна вартість 100 грн. Частота піврічна = 2. Базис

=0 спосіб визначення дня 30/360. Обчислити прибутковість облігацій.

Рис.2.41. Початкова таблиця даних для використання функції ДОХОД при виконанні Прикладу 3.

Скориставшись функцією ДОХОД для таблиці, наведеної на Рис. 2.41.,

маємо такий вигляд формули: =ДОХОД(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8).

Результатом роботи цієї функції є значення прибутковості облігацій

0,065, тобто 6,5%.

1.4. Функція ПРОЦПЛАТ

Функція ПРОЦПЛАТ обчислює відсотки, які виплачуються за певний інвестиційний період.

Формат функції: ПРОЦПЛАТ(ставка;период;кпер;пс).

Ставка — відсоткова ставка для інвестиції. Период — період, для якого треба знайти прибуток; повинен знаходитися в інтервалі від 1 до Кпер.

Кпер — загальна кількість періодів виплат для даної інвестиції.

Пс — вартість інвестиції на поточний момент. Для позики пс — це сума позики.

Розглянемо роботу функції ПРОЦПЛАТ на такому прикладі:

Приклад 4. За даними початкової таблиці, наведеної на Рис.2.42. з

допомогою функції ПРОЦПЛАТ:

виконати обчислення: а) суми першого з щомісячних платежів за кредит на приведених вище умовах.

Рис. 2.42. Початкова таблиця даних для виконання Прикладу 4.

Результати роботи функції ПРОЦПЛАТ за даними початкової таблиці наведені на Рис. 2.43.

Рис. 2.43. Вікно функції ПРОЦПЛАТ при виконанні Прикладу 4 (а).

Виконати обчислення : б) суми процентів, виплачених в перший рік за кредит на приведених вище умовах.

Результати роботи функції ПРОЦПЛАТ для цього прикладу наведені на Рис. 2.44.

Рис. 2.44. Вікно функції ПРОЦПЛАТ при виконанні Прикладу 4 (б).

2. Використання у формулах текстових функцій

Текстові функції виконують операції над текстовими рядками або послідовністю символів, обчислюючи довжину рядка, перетворюючи прописні літери у рядкові тощо.

Розглянемо такі текстові функції: СЦЕПИТЬ, ТЕКСТ, ДЛСТР,

ПОВТОР.

2.1. Функція СЦЕПИТЬ

Функція СЦЕПИТЬ об’єднує декілька текстових рядків в один.

Формат функції: СЦЕПИТЬ (текст1;текст2;...)

Текст1, текст2, ... — включає 1 до 30 елементів тексту, які об’єднуються в один елемент. Елементами тексту можуть бути текстові рядки, числа або посилання на одну комірку.

Замість функції СЦЕПИТЬ для об’єднання текстів можна використовувати оператор «&».

Розглянемо роботу функції СЦЕПИТЬ на такому прикладі:

Приклад 5. У комірці А2 записана фраза “Автомобіль БМВ 700”; у

комірці А3 – фраза “швидкість до 300”; у комірці А4 - фраза “км за годину”.

Об’єднання речення на основі приведених вище даних з допомогою функції СЦЕПИТЬ (Рис. 2.45.) може мати такий вигляд:

= СЦЕПИТЬ (А2; “може досягати максимальної”; А3;А4).

Рис. 2.45. Вікно функції СЦЕПИТЬ при виконанні Прикладу 5.

Результатом роботи формули з функцією СЦЕПИТЬ є таке речення:

Автомобіль БМВ 700 може досягати максимальної швидкості до

300 км за годину.

2.2. Функція ТЕКСТ

Функція ТЕКСТ перетворює числове значення у форматований текст і числовий результат більше не приймає участі в обчисленнях як число.

Формат функції: ТЕКСТ (значение; формат).

Значение — це або числове значення, або формула, обчислення якої дає числове значення, або посилання на комірку, в якій міститься числове значення. Формат — числовий формат в текстовій формі зі списку

Числовые форматы з вкладки Число діалогового вікна Формат ячеек.

Для об'єднання декількох текстових рядків в один рядок використовується оператор «&».

Розглянемо роботу функції ТЕКСТ на такому прикладі:

Приклад 6. У комірці ВЗ записано прізвище продавця (Петров), у

комірці СЗ — об'єм його продажів (5000).

Після запису у вільній комірці такої інформації:

В3&”продав”&ТЕКСТ(СЗ;”0,00 грн.”)&"одиниць товару»

при проведенні обчислень станеться об'єднання вмісту комірок в одну

фразу: Петров продав на 5000,00 грн. одиниць товару.

2.3. Функція ДЛСТР

Функція ДЛСТР обчислює кількість знаків у текстовому рядку.

Формат функції: ДЛСТР(текст).

Текст — текст, довжину якого треба визначити. Пробіли також враховуються.

Розглянемо роботу функції ДЛСТР на такому прикладі:

Приклад 7. Виконати обчислення за даними і завданнями, наведеними

в таблиці на Рис. 2.46.

Рис. 2.46. Вихідні дані, завдання та результати обчислень з допомогою функції ДЛСТР.

2.4. Функція ПОВТОР

Функція ПОВТОР повторює текст задану кількість разів.

Використовується для заповнення комірки деякою кількістю повторень текстового рядка.

Формат функції: ПОВТОР(текст;число_повторений)

Текст — текст, що повторюється. Число_повторений — додатне число, що визначає, скільки разів треба повторювати текст.

Розглянемо роботу функції ПОВТОР на такому прикладі:

Приклад 8. Використати функцію ПОВТОР для виведення в одній комірці 15 разів символу «#».

На Рис. 2.47. наведено приклад використання функції ПОВТОР для виведення в одній комірці 15 разів символу «#».

Рис. 2.47. Приклад використання функції ПОВТОР,

Лабораторна робота 2-5.

Хід роботи

1. Створіть файл в MS Excel та дайте йому ім’я – ЛАБОРАТОРНА

РОБОТА 2-5 _ Ваше прізвище.

Кожне завдання виконуйте на окремому аркуші з ім’ям Приклад 1,

Приклад 2… тощо.

2. Розгляньте роботу функції АСЧ на такому прикладі:

Приклад 1: Початкова вартість складає 50000. Залишкова вартість –

12500. Термін експлуатації – 10 років.

Обчислити:

а) розмір річної амортизації за перший рік (див. Рис. 2.37.);

б) розмір річної амортизації за десять років (див. Рис. 2.38.). 3. Розгляньте роботу функції ПЛТ на такому прикладі:

Приклад 2. Річна відсоткова ставка складає 10%. Кількість місяців платежів 10. Сума кредиту -30000.

Обчислити:

а) місячну суму платежу по вказаному кредиту (див. Рис. 2.39.);

б) суму платежу по вказаному кредиту, включаючи платежі, проведені на початку періоду (див. Рис. 2.40.).

4. Розгляньте роботу функції ДОХОД на такому прикладі:

Приклад 3. Вихідні дані такі: Дата угоди 15 лютого 2008. Дата вступу у силу 15 листопада 2016. Відсоткова ставка по купонам 5,75%.

Ціна 95,04287. Викупна вартість 100 грн. Частота піврічна = 2. Базис

=0 спосіб визначення дня 30/360. Обчислити прибутковість облігацій.

Створити вихідну таблицю за зразком - Рис.2.41. Скориставшись нею,

прописати формулу =ДОХОД(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8) і отримати результат:

значення прибутковості облігацій 0,065, тобто 6,5%.

5. Розгляньте роботу функції ПРОЦПЛАТ на такому прикладі:

Приклад 4. За даними початкової таблиці, наведеної на Рис.2.42. з

допомогою функції ПРОЦПЛАТ виконати обчислення:

а) суми першого з щомісячних платежів за кредит на приведених вище умовах (див. Рис. 2.43.).

б) суми процентів, виплачених в перший рік за кредит на приведених вище умовах (див. Рис. 2.44.).

6. Розгляньте роботу функції СЦЕПИТЬ на такому прикладі:

Приклад 5. У комірці А2 записати фразу “Автомобіль БМВ 700”; у

комірці А3 – фразу “швидкість до 300”; у комірці А4 - фразу “км за годину”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.