Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ІС та ІТ - ЧАСТИНА 1

.pdf
Скачиваний:
22
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
6.39 Mб
Скачать

Рис. 2.95. Ліва частина другого вікна Майстра зведених таблиць.

Рис. 2.96. Права частина другого вікна Майстра зведених таблиць.

Отже, для створення структури зведеної таблиці слід обрати поле, що містить дані, по яким потрібно підвести підсумки, і перетягнути відповідну кнопку в область Элементов Данных.

5. У нашому випадку будемо підводити підсумки по полю Вартість

послуги. Тому слід перетягнути в область Элементов Данных кнопку

Вартість послуги. В якості підсумків обчислювати будемо суму.

6.Для вибору типу операції слід в комірці підведення підсумків

(адреса А3) викликати контекстне меню (Рис. 2.97.) і в ньому обрати потрібну функцію обробки даних.

Рис. 2.97. Виклик контекстного меню в комірці підведення підсумків і обрання потрібної функцію обробки даних.

5. Якщо серед перших 6-ти функцій немає потрібної, слід обрати команду Дополнительно і отримати вікно, наведене на Рис. 2.98.

Рис. 2.98. Вікно вибору функції для обчислення поля зведеної таблиці.

7. Список, що розкриває Дополнительные вычисления дозволяє розширити перелік можливих операцій.

8. Для того, щоб помістити елементи поля в рядках з міткою в лівій частині таблиці, слід перетягнути кнопку для обраного поля в область

Строка.

У нашому випадку по рядкам будуть розміщуватися дані про клієнтів,

тому перетягнемо поле Клієнт в область Строка.

9. Для того, щоб помістити елементи поля в стовпцях з міткою у верхній частині таблиці, перетягнемо кнопку для обраного поля в область

Столбец.

У нашому випадку по стовпцях будуть розміщуватися співробітники,

що прийняли замовлення. Тому перетягнемо поле співробітники, що прийняли замовлення в область Столбец.

10. Для того, щоб помістити елементи поля по сторінках, що дозволить працювати зі зведеною таблицею, як зі стопкою аркушів, перетягнемо кнопку для обраного поля в область Страница. Хоча область Страница

заповнювати необов'язково.

У нашому випадку ми будемо виводити на кожній сторінці інформацію про клієнтів, яким здійснили виконання замовлення в один і той же день. Тому перетягнемо поле дата виконання в область Страница.

Для того щоб в нашому випадку зведена таблиця не була занадто громіздкої, обмежимося переглядом одержувачів, яким виконано поставку

15.01.2015 (співробітники, що прийняли замовлення Шпак, Шевчук,

Мироненко) (Рис. 2.99.).

Рис.2.99. Побудована зведена таблиця за Задачею 10.

Натиснувши кнопку Гистограмма у групі Диаграммы на вкладці

Вставка, до зведеної таблиці можна додати зведену діаграму (Рис. 2.100.).

Рис. 2.100. Зведена діаграма, побудована для Задачі 10.

Лабораторна робота 2 - 10.

Хід роботи

1. Відкрийте файл Лабораторна робота 2-10.xlsx.

Користуючись наведеними в теоретичній частині прикладами,

виконати Задачі 1 - 12, додаючи необхідні аркуші.

2. Задача 1: - Задача 2. Скориставшись інструментом Подбор параметра на прикладі даних Таблиці 1, наведеній в теоретичній частині, передбачити довести суму виплат до 8000 за рахунок

збільшення термін вкладу;

збільшення розміру вкладу.

3. Задача 3 - Задача 5. Для даних, наведених на Рис. 2.85. в

теоретичній частині, виконати розрахунок суми виплат за вкладами.,

скориставшись таблицею підстановки з одним входом, яка дозволяє оцінити вплив:

відсоткової ставки.

терміну вкладу.

розміру вкладу

Отримати результат, наведений на Рис. 2.88.

4. Задача 6. Для даних, наведених на Рис. 2.85. в теоретичній частині,

виконати розрахунок суми виплат за вкладами, скориставшись таблицею підстановки з двома входами, яка дозволяє оцінити вплив двох параметрів (відсоткової ставки і терміну вкладу), Результат наведений на Рис. 2.90.

5. Задача 7 - Задача 10.

Для таблиці на аркуші Таблиця 3 побудуйте на окремих аркушах 3

таблиці, що містять консолідовані дані.

Виконайте консолідацію даних за ключовим полем Дата

(функція Сумма). Отримайте результат, наведений в Таблиці 4.

Виконайте консолідацію даних за ключовим полем Місто

(функція Сумма). Отримайте результат, наведений в Таблиці 5.

Виконайте консолідацію даних за ключовим полем Модель автомобіля (функція Сумма). Отримайте результат, наведений в Таблиці 6.

6. Скопіюйте Таблицю 7, наведену на аркуші Таблиця 7, та вставте її в в два нові аркуші, давши ім’я аркушам - Задача 11 та Задача 12.

7. Задача 11. Побудуйте першу зведену таблицю, виконавши такі дії:

Обрати команду: вкладка Вставка Сводная таблица (Рис. 2.92.).

У першому діалоговому вікні Майстра зведених таблиць - Создание сводной таблицы (Рис. 2.93.) треба вказати джерело даних для створення зведеної таблиці та обрати місцерозміщення зведеної таблиці.

У другому діалоговому вікні, що з’явиться (Рис.2.94.), виконуємо такі

дії:

-Поле Місто з допомогою ЛКМ перетягуємо на поле структури

Страница.

-Поле Модель автомобіля з допомогою ЛКМ перетягуємо на поле структури Строка.

-Поле Кількість з допомогою ЛКМ перетягуємо на поле структури

Строка.

-Поле Вартість з допомогою ЛКМ перетягуємо в область Элементов

Данных.

8. ЗАВДАННЯ: Натиснувши кнопку Гистограмма у групі

Диаграммы на вкладці Вставка, до зведеної таблиці додайте зведену діаграму (Рис. 2.100.).

9. Задача 12 . Відкрийте аркуш з ім’ям Задача 11-12. Побудуйте другу зведену таблицю для Таблиці 7, , виконавши такі дії:

Обрати команду: вкладка Вставка Сводная таблица (Рис. 2.92.).

У першому діалоговому вікні Майстра зведених таблиць - Создание сводной таблицы (Рис. 2.93.) треба вказати джерело даних для створення зведеної таблиці та обрати місцерозміщення зведеної таблиці.

У другому діалоговому вікні, що з’явиться (Рис.2.94.), виконуємо такі дії:

-Поле Місто з допомогою ЛКМ перетягуємо на поле структури

Страница.

-Поле Модель автомобіля з допомогою ЛКМ перетягуємо на поле структури Строка.

-Поле Кількість з допомогою ЛКМ перетягуємо на поле структури

Данные.

-Поле Вартість з допомогою ЛКМ перетягуємо на поле структури

Данные.

- Поле Дата з допомогою ЛКМ перетягуємо на поле структури

Столбец.

10.ЗАВДАННЯ: Натиснувши кнопку Гистограмма у групі

Диаграммы на вкладці Вставка, до зведеної таблиці додайте зведену діаграму (Рис. 2.100.).

Література

1.Берлинер Э.М. Microsoft Office XP. Самоучитель / Э.М. Берлинер – М.: Бином, 2008. – 430 с.

2.Валецька Т.М. Інформатика та комп’ютерна техніка в лабораторних роботах / Т.М. Валецька, П.І. Бабій, А. Григоршина – К.: Нац. акад.

наук України, 2012. – 318 с.

3.Глинский Я.М. Практикум по информатике : учеб. пос. / Я.М.Глинский

– Львов: Деол, 2008. – 295 с.

4.Григорків В.С. Економічна інформатика та комп’ютерна техніка /

В.С.Григорків, Л.Я.Маханець, Р.Р.Білоскурський – К.: Книги ХХI, 2009. – 396 с.

5.Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології / під ред.

О.І. Пушкаря. – К.: Академія, 2009. – 704 с.

6.Кузьмин В. MS Excel 2007. Учебный курс / В. Кузьмин – СПб.: Питер, 2007. – 368 с.

7.Мараховський П.Ф. Основи комп’ютерної техніки та програмування /

П.Ф. Мараховський, О.І. Безверхий, Ю.Г. Кривоносов – К.: Нац. акад.

наук України, 2008. – 190 с.

8.Мюррей К. MS Office 2003. / К. Мюррей. – М.: Москва, 2003. – 912 с.

9.Наумова Н.М.. Інформатика : навч. пос. / Н.М Наумова – К.: Видав.-

полігр. центр ”Нац. трансп. ун-т”, 2013. – 210 с.

10.Пасько В. Самоучитель Office / В. Пасько – СПб.: Питер, 2009. – 416 с. 11.Стоцкий Ю. Office XP. Самоучитель / Ю. Стоцкий. – СПб:, Питер,

2010. – 570 с.

Розділ 3. Інформація, інформатика, інформаційні

системи та технології

3.1. Поняття інформації та її властивості

Важливою складовою навколишнього світу є інформація. Її не можна віднести ні до речовини, ні до енергії, однак вона є дуже вагомою для повноцінного розвитку живих організмів. Спілкування, комунікації та обмін інформацією властиві усім живим істотам, але особливо людині.

Отримання інформації, її аналіз і генерування є однією з головних функцій,

що відрізняє людину від іншого живого світу. Вона дозволяє їй орієнтуватися в навколишньому оточенні, стимулює її діяльність, визначає її поводження в конкурентній боротьбі та забезпечує її життєдіяльність.

Інформація одне з фундаментальних понять науки, таких як матерія та енергія. Це слово походить від латинського слова ”informare”, що означає зображувати, роз’яснювати, викладати що-небудь, складати поняття про будь-що. У широкому значенні інформація це відомості, знання,

повідомлення, що є об’єктом збереження, передачі, перетворення, і які допомагають вирішити поставлене завдання. Це нові відомості, що можуть бути використані людиною для вдосконалення її діяльності і поповнення знань. Під повідомленням розуміють інформацію, виражену у визначеній формі, що підлягає передачі (текст телеграми, промова оратора, показання приладу тощо). Повідомлення – це форма подання інформації.

Часто, як синонім інформації, вживається термін ”дані ”. Дані – це величини, їх відношення, словосполучення, факти, перетворення та обробка яких дозволяють витягнути інформацію, тобто знання про той або інший предмет, процеси чи явища. Таким чином, певні властивості неживої природи є лише даними (сировиною для створення інформації), які стають інформацією лише після того, як про них набуває знання людина.

Науковим вивченням поняття інформації та її властивостей займається математики, а точніше теорія інформації — розділ математики, в якому

досліджуються процеси зберігання, перетворення і передачі інформації.

Теорія інформації тісно пов’язана з такими розділами математики як теорія ймовірностей і математична статистика. Вона пов’язана з інформаційною ентропією, комунікаційними системами, криптографією, корекцією помилок і іншими важливими областями.

Виникнення теорії інформації зазвичай пов’язують із появою у 1948 р.

фундаментальної праці американського вченого Клода Шеннона

”Математична теорія зв’язку”. Теорія Шеннона, якого вважають „батьком ” теорії інформації, з самого початку розглядалась як точно сформульована математична задача, яка дала можливість інженерам визначати ємність комунікаційного каналу.

В основі теорії інформації лежить запропонований Шенноном спосіб обчислення кількості інформації як випадкової величини відносно іншої випадкової величини. Для дискретних випадкових величин X і Y, заданих законами розподілу:

P (X Xі) pi,

 

P (Y Y j) qj (1)

і спільним законом розподілу:

 

 

 

 

 

 

P (X Xі, Y Yj) pi, j (2)

кількість інформації в X відносно Y, дорівнює:

 

I(X,Y) p

log

 

pi, j

 

(3)

2 pi qj

i, j

i, j

 

 

Теорія інформації побудована на 4-х аксіомах та 4-х базових законах.

Аксіомами теорії інформації є такі:

1. інформація є лише там, де функціонують пристрої керування; 1. інформація зберігається і передається тільки на матеріальному носії;

3.інформація має ідеальний характер;

4.інформація має різні форми.

До базових законів теорії інформації відносять:

Закон 1: на отримання інформації будь-яка кібернетична система витрачає не менше деякої мінімальної кількості енергії.

Закон 2: кількість інформації, яку отримує кібернетична система в процесі розпізнавання після прийняття певного сигналу, дорівнює логарифму при основі m від кількості варіантів вибору, що передували розпізнаванню.

Закон 3: що меншою є ймовірність завершення якогось випробування з певним результатом, то більше інформації для будь-якої кібернетичної системи несе саме цей результат, і навпаки.

Закон 4: будь-які сигнали, отримані кібернетичною системою,

впливають на цю систему.

Сучасне трактування поняття інформації змінюється в міру вивчення форм виявлення та усвідомлення її ролі в процесах пізнання та управління.

Зміст терміну також залежить від позиції, з якої дається його визначення, і

від області його застосування.

Перша концепція (К. Шеннона), яка відображає кількісно-

інформаційний підхід, визначає інформацію як міру невизначеності

(ентропію) події. Кількість інформації в тому чи іншому повідомленні залежить від можливості його отримання: чим більш ймовірним є повідомлення, тим менша кількість інформації утримується в ньому.

Друга концепція розглядає інформацію як властивість (атрибут)

матерії. ЇЇ поява пов’язана з розвитком кібернетики і заснована на твердженні, що інформацію містять будь-які повідомлення, що сприймаються людиною або приладами. Найбільшим прихильником цієї концепції виступав академік В.М. Глушков.

Третя концепція заснована на логіко-семантичному підході, при якому інформація трактується як знання, причому не будь-які знання, а лише та їх частина, що використовується для орієнтування, активної дії, керування і самоврядування. Іншими словами, інформація – це діюча, корисна,

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.