Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка_латинська мова.docx
Скачиваний:
175
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
591.67 Кб
Скачать

Латинська мова і основи медичної термінології методичні вказівки для студентів першого курсу медичних навчальних закладів

Складачі: Іоненко Ірина Романівна,

Чекарева Євгенія Сергіївна

Відповідальний за випуск:

Підп. до друку . .07. Формат А5. Папір Умовн. друк. арк.

Облік.-вид. арк. Тираж прим. Зам. №

ХДМУ, Харків, просп. Леніна, 4

Видавничий відділ