Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка_латинська мова.docx
Скачиваний:
176
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
591.67 Кб
Скачать

Змістовий модуль 3. Системне вивчення іменників ііі, IV, V відмін, прикметників іі групи. Ступені порівняння прикметників Заняття 8. Іменники ііі відміни. Чоловічий рід

До ІІІ відміни належать іменники чоловічого, жіночого та середнього роду, які в Genetivus Singularis мають закінчення is:

index, ĭcis m – вказівний палець

mater matris f – мозкова оболонка

cor, cordis n – серце

У Nominativus Singularis іменники ІІІ відміни мають різні закінчення, які потребують особливого вивчення.

Виділяють три типи іменників ІІІ відміни:

1. Приголосний тип.

23

До цього типу належать іменники чоловічого, жіночого та середнього роду, які мають неоднакову кількість складів у Nominativus та Genetivus Singularis (тому називаються „нерівноскладові”) та основу, що закінчується на один приголосний:

homo, homĭn-is m – людина

articulatio, ōnis f – суглоб

forāmen, ĭnis n – отвір

Зразок відмінювання:

(m) (f) (n)

Nom. sing.homo Nom. sing. articulatio Nom. sing. foramen

Gen. sing. homĭn-is Gen. sing. articulatiōn-is Gen. sing. foramĭn-is

Nom. plur. homĭn-es Nom. plur. articulatiōn-es Nom. plur. foramĭn-a

Gen. plur. homĭn-um Gen. plur. articulatiōn-um Gen. plur. foramĭn-um

2. Голосний тип.

Цей тип включає іменники ІІІ відміни середнього роду, які мають закінчення Nominativus Singularis –e, -al, -ar:

21

rete, is n – сітка

animal, animālis n – тварина

calcar, āris n – шпора

Особливостями голосного типу є закінчення Nom. plur. та Acc. plur.ia, Gen. plur. – ium, Abl. sing. i.

Зразок відмінювання:

Nom. sing. rete

Gen. sing. ret-is

Nom. plur. ret-ia

Gen. plur. ret-ium

3. Мішаний тип.

Виділяють дві підгрупи іменників мішаного типу:

  1. нерівноскладові іменники чоловічого та жіночого роду з основою на два приголосних:

pars, part-is f – частина

  1. рівноскладові іменники чоловічого та жіночого роду, які мають закінченняis, -es в Nominativus Singularis:

canālis, is m – канал

22

tabes, is f – розклад

У відмінюванні мішаний тип відрізняється від приголосного тільки одним відмінком: Gen. plur. із закінченням – ium.

Зразок відмінювання:

Nom. sing. canāl-is

Gen. sing. canāl-is

Nom. plur. canāl-es

24

Gen. plur. canal-ium

Чоловічий рід іменників ііі відміни

Іменники ІІІ відміни чоловічого роду мають характерні закінчення в Nominativus Singularis. Знання цих закінчень допомагає швидше визначити приналежність іменника до певного роду:

-o, -or, -os, -er, -ex, -es (для нерівноскладових іменників):

homo, ĭnis m – людина index, ĭcis m – вказівний палець

flos, ōris m – квітка liquor, ōris m – рідина

pes, pedis m – нога urēter, ēris m – сечовід

Винятки: mater, tris f – мозкова оболонка

os, ossis n – кістка

os, oris n – рот

tuber, ĕris n – горб

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

cortex, ĭcis m – кора; кора

venter, ntris m – черевце; брюшко

cor, cordis n – серце; сердце (cardi-)