Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка_латинська мова.docx
Скачиваний:
175
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
591.67 Кб
Скачать

Прикметники III відміни

Прикметники ІІІ відміни розподіляються за трьома групами:

1) прикметники трьох закінчень: -er (m), -is (f), -e (n)

13

saluber, -bris, -bre (saluber, salubris, salubre) – здоровий

Основа прикметників цієї групи визначається за формою жіночого роду відкиданням родового закінчення -is: salubr-is (f), основа salubr-.

2) прикметники двох закінчень: -is (m, f), -e (n)

thoracālis, e (thoracālis, thoracāle) – грудний

Основа прикметників цього типу визначається за формою чоловічого / жіночого роду відкиданням родового закінчення -is: thoracal-is (m, f), основа thoracal-.

3) прикметники одного закінчення мають іншу словникову форму: Nom.sing. –r, -s, -x (m, f, n), Gen.sing. (m, f, n):

12

simplex, ĭcis – простий

Основа прикметників одного закінчення визначається за формою Genеtivus Singularis, яка подається у словниковій формі, відкиданням закінчення –is:

simplex (Nom.sing), simplĭc-is (Gen.sing), основа simplic-.

Розглянуті прикметники змінюються за голосним типом ІІІ відміни (див. таблицю відмінкових закінчень). Особливу увагу треба звернути на такі відмінкові закінчення: Nom. plur. та Acc. plur. середнього роду ia, Gen. plur. усіх родів – ium, Abl. sing. усіх родівi.

Зразок відмінювання: brevis,e короткий

(m),(f) (n)

Nom. sing. brevis, breve

Gen. sing. brev-is

Nom. plur. brev-es, brev-ia

Gen. plur. brev-ium

Як і прикметники І-ІІ відмін, прикметники ІІІ відміни вживаються після іменника і узгоджуються з ним в роді, числі та відмінку:

шийний хребець – vertĕbra (Nom. sing., f) cervicālis (Nom. sing., f)

лобна кістка – os (Nom. sing., n) frontāle (Nom. sing., n)

простий суглоб – articulatio (Nom. sing., f) simplex (Nom. sing., f)

проста ніжка – crus (Nom. sing., n) simplex (Nom. sing., n)

боковий хрящ носу – cartilāgo (Nom. sing., f) nasi (Gen. sing., m) laterālis (Gen. sing., m)

Вищий ступінь порівняння прикметників в анатомічній термінології

Вищий ступінь порівняння прикметників утворюється додаванням до основи прикметників суфіксів ior (для чоловічого та жіночого роду) та ius (для середнього роду):

latus, a, um – широкий > lat-ior, lat-ius – ширший

У медичній термінології здебільшого вживаються тільки шість прикметників у формі вищого ступеня порівняння:

14

major, majus – великий

minor, minus – малий

anterior, anterius – передній

posterior, posterius – задній

superior, superius – верхній

inferior, inferius – нижній

У словниковій формі цих прикметників спочатку подається форма чоловічого та жіночого родів у Nom. sing. (закінчення ior), потім – форма середнього роду у Nom. sing. (закінчення ius).

NB! Запам’ятайте, що українською мовою в анатомічній термінології ці прикметники перекладаються позитивним ступенем.

13

Прикметники у вищому ступені належать до приголосного типу ІІІ відміни (див. таблицю відмінкових закінчень). Особливостями відмінків є форми Nom. plur. та Acc. plur. середнього роду із закінченням a, Gen. plur. усіх родів із закінченням – um, Abl. sing. усіх родів із закінченням –е.

Основа прикметників у вищому ступені дорівнює формі чоловічого/жіночого роду (anterior-, posterior-).

Зразок відмінювання:

(m),(f) (n)

Nom. sing. major, majus

Gen. sing. major-is

Nom. plur. major-es, major-a

Gen. plur. major-um

Прикметники вищого ступеня узгоджуються з іменниками, як будь-які інші прикметники. У складі терміна вони звичайно стоять на останньому місці:

передня поверхня – facies (f, Nom.sing.,V) anterior (f, Nom.sing., III)

facies (f, Nom.plur.,V) anteriores (f, Nom.plur., III)

нижні вени мозку – venae (f, Nom.plur., I) cerebri (m, Gen.sing., II) inferiōres (f, Nom.plur., III)

У медичному терміні прикметник завжди записується після іменника і узгоджується з ним в роді, числі та відмінку:

праве коліно – genu (n, Nom.sing.) dextrum (n, Nom.sing.)

глибока вена – vena (f, Nom.sing.) profunda (f, Nom.sing.)

поверхня правого коліна – facies genus (n, Gen.sing.) dextri (n, Gen.sing.)

NB! Зверніть увагу на те, що закінчення узгоджених прикметника та іменника можуть не співпадати, якщо прикметник та іменник належать до різних відмін. Пам’ятайте, що результатом узгодження є не спільність закінчення прикметника та іменника, а однаковий рід, відмінок та число з відповідними закінченнями для кожної частини мови залежно від відміни:

articulatio (III, f) composĭta (I, f) – складний суглоб

15

articulatiōnes (III, Nom. plur., f) composĭtae (I, Nom. plur., f) – складні суглоби