Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка_латинська мова.docx
Скачиваний:
175
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
591.67 Кб
Скачать

Заняття 10. Середній рід іменників ііі відміни

Середній рід іменників ІІІ відміни характеризується такими закінченнями Nominativus Singularis:

-en, -ur, -us, -ma, -e, -al, -ar, -c, -l, -t:

abdōmen, ĭnis n – живіт femur, ŏris n – стегно

corpus, ŏris n – тіло diaphragma, ătis n – діафрагма

rete, is n – сітка fel, fellis n – жовч

animal, ālis n – тварина caput, capĭtis n – голова

hepar, ătis n – печінка lac, lactis n – молоко

Винятки: ren, renis m – нирка

lien, lienis m – селезінка

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

hepar, ătis n – печінка; печень

hepatĭcus, a, um – печінковий; печеночный

renālis, e – нирковий; почечный

crus, cruris n – гомілка, ніжка; голень, ножка

viscĕra, um n (Pl.) – нутрощі; внутренности (splanсhn-)

caput, ĭtis n – голова; голова (cephal-)

diaphrāgma, ătis n – діафрагма; диафрагма

mamma, ae f – грудна залоза; грудная железа (mast-)

ciliāris, e – війковий; ресничный

callōsus, a um – мозолистий; мозолистый

systēma, ătis n – система; система

27

rete, is n – сітка; сетка, сеть

femur, ŏris n – стегно; бедро

femorālis, e – стегновий; бедренный

abdomen, ĭnis n – черево, живіт; живот (lapar-)

abdominālis, e – черевний; брюшной

accessorius, a, um – додатковий; дополнительный

synoviālis, e – синовіальний; синовиальный

30

vagīna, ae f – піхва; влагалище

fibrōsus, a, um – фіброзний; фиброзный

nasus, і m – ніс; нос (rhin-)

nasālis, e – носовий; носовой

Винятки з роду

ren, renis m – нирка; почка (nephr-)

lien, ĕnis m – селезінка; селезёнка (splen-)

Вправа І

Визначити рід іменників та основу:

28

amputatio, ōnis; abdōmen, ĭnis; femur, ŏris; senectus, ūtis; corpus, ŏris; paries, ĕtis; pubes, is; rete, is; apis, is; oedēma, ătis; pulmo, ōnis; mucilāgo, ĭnis; anĭmal, ālis; pes, pedis; fames, is; caput, ĭtis; asthma, ătis; ulcus, ĕris; incus, ūdis; trochanter, ēris; diaphragma, ătis; hepar, ătis.

Вправа ІІ

Узгодити прикметники з іменниками, утворити форми Gen.sing., перекласти українською мовою:

caput (longus, a, um; brevis, e; laterālis, e)

crus(mediālis, e; dexter, tra, trum; simplex, ĭcis; anterior, ius)

rete (venōsus, a, um; capillāris, e; articulāris, e)

Узгодити прикметники з іменниками, утворити форми Nom. sing. Та Nom.plur., перекласти українською мовою:

vas (capillāris, e; lymphatĭcus, a, um)

foramen (palatīnus, a, um; minor, minus)

ganglion (renālis, e; cardiăcus, a, um)

crus (simplex, ĭcis; osseus, a, um)

Вправа ІІІ

Перекласти українською мовою:

caput humĕri, caput mandibŭlae, caput phalangis, caput fibŭlae, corpus costae, corpus fibŭlae, corpus sterni, crus cerebri, cortex renis, muscŭli abdomĭnis, crus sinistrum, caput longum, forāmen ethmoidāle, tuber ischiadĭcum, forāmen spinōsum, corpus adipōsum, rete articulāre, pancreas accessorium, systēma centrāle, ren dexter, muscŭlus rectus abdomĭnis, sulcus corpǒris callōsi, caput breve muscŭli bicipĭtis femǒris, septum intermusculāre cruris anterius, systēma nervōrum centrāle, fovea capĭtis femǒris, facies articulāris capĭtis costae, ligamentum capĭtis fibŭlae anterius (posterius), vagīnae tendinum digitōrum pedis, facies hepătis diaphragmatĭca, nervus femorālis, ligamentum hepatorenāle, ligamentum ischiofemorāle, regio abdominālis laterālis, nervus cutaneus femǒris dorsālis.

Вправа ІV

31

Перекласти латинською мовою:

голівка плечової кістки, голівка стегна, зв’язка голівки стегна, верхівка голівки малогомілкової кістки, довгий м’яз голови, тіло підшлункової залози, тіло жовчного міхура, тіло під’язикової кістки, кругла зв’язка печінки, діафрагма тазу, дорсальна венозна сітка стопи, капілярна сітка легень, мозолисте тіло, коліно мозолистого тіла, тіла хребців, коротка перетинчаста ніжка, кістки гомілки, вени нирок, передня поверхня лівої нирки, нервова система (= система нервів), ділянки тіла людини, суглобова поверхня голівки ребра.

Вправа V

Додати суфікс –ōma, ătis n (пухлина) до грецьких основ, утворити словникову форму, перекласти терміни українською мовою та пояснити їх значення:

nephr-, my-, oste-, encephal-, chondr-, angi-, haemat-, aden-, dermat-