Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
priroda 44455.docx
Скачиваний:
132
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
122.93 Кб
Скачать

24. Складіть завдання для спостереження зам сезоними змінами в природі при вивченні природознавства у 3класі.

 Спостереження за природою в 3 класі У III класіучніпродовжуютьспостерігати за природою і працею людей. Але спостереженняїхдещоускладнюються в зв'язку з тим, щовідповідно до програмипоглиблюєтьсявивченняприродногосередовища. Наприклад, дітиознайомлюються з життямрослин і тварин поля, лісу, водойм, тобторозширюється коло спостережень, а також вони використовуютьнескладніприлади: гномон, термометр, флюгер, сніговимірну рейку. Своїспостереженнявонифіксують у зошитах для самостійноїроботи і класному «Календаріприроди і праці людей» і вчатьсябільшдоказовопояснювати причини виникнення тих абоіншихявищ, передбачати погоду.  Щобучнікращезрозумілиіснуючівприродівзаємозв'язки і залежністьживоїприродивідфакторівнеживоїприроди, усвідомили, що основною причиною всіхзмін, які нам доводиться спостерігати в природі, є Сонце, то з нього і треба розпочинатиспостереження і проведеннябесід про спостереження.  Учителіпереконалися, щоучнямлегшеосмислити причини явищ, якіїмдоведетьсяспостерігати, коли спостереження і бесіда за ними проводяться в такійпослідовності: змінивисотиСонця на небосхилі, тривалість дня і ночі, температура повітря, вітер, опади, стан неба, замерзанняґрунту, водоймаборозмерзанняїх, зміни у станірослин (підготовка до зимичипробудженнявідзимовоїсплячки), зміни у поведінцітварин (комах, птахів, звірів), праця людей в різні пори року. Сезонні спостереження за:

1. Висотою Сонця на небосхилі(за допомогою гномона)

2. температурою повітря

3. вітром

4. станом неба

5. опадами

6. змінами в житті рослин

7. змінами в житті тварин

8. працею людей

25. Організаційні форми, методи і методичні прийоми вивчення природознавства в 3кл.

Основну роль відіграють такі методи і прийоми навчальної діяльності як спостереження, проведення дослідів. Виділяють такі рубрики: - практичне завдання; - практичні роботи; - екскурсії; - дослідницький практикум.

Тематика досліджень практикуму у 3кл має більш виразну компетентність, спрямованість. «Як опріснити воду?», «Як заставити вітер працювати?», «Як визначити гостроту свого зору?».

Провідною освітньої практичної роботи – це формування практичних навиків, які пригодяться в житті. Вони поділяються на навчальні, підсумкові, тренувальні.

Кількість практичних робіт нерегламентована. Потреба в них визначається вчителем. Відноситься наприклад: дослідження розчинності речовин, що використовуються в побуті.

Практичні роботи можуть використовуватися як підсумкові для контролю умінь навичок та знань. До таких умінь відносяться: складання ланцюгів живлення умови розвитку рослин. Навчальною програмою передбачено проведення 1екскурсії «рослини, тварини і середовище їх існування». Це є предметна екскурсія і носить явищ ний екологічний характер. Ця екскурсія може мати різне місце в навчальному плані. Кількість екскурсій за бажанням вчителя можна збільшити. Проекти в програмі з кл є короткотермінові за часом і інтегровані за змістом. Проекти є дослідницькі та творчі. Дослідницький підпорядковується: -вибирається об’єкт - визначається проблемап дослідження - визнач об’єкт і предмет дослідження Програмовий проект «Виявлення полу в повітрі та його знаходження». Мета вивчення природознавства полягає у формуванні компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу , людину, основ екологічних знань,опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. яПриродознавство 3кл (автор Грущинська І. В.)

Головне завдання підручника - не лише засвоєння учнями знань про природу, а й навчити їх жити у гармонії з навколишнім світом, відчувати відповідальність за майбутнє нашого спільного дому – планета Земля. Цьому сприяє і виконання різноманітних ланок «Облаштуємо нашу планету», що є наскрізним у підручнику.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]