Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
priroda 44455.docx
Скачиваний:
132
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
122.93 Кб
Скачать

31.Дослід як метод пізнання природи. Класифікація дослідів.

Дослід має важливе значення для розвитку пізнавальних здібностей молодших школярів:

● дає можливість побачити різноманітні процеси, властивості природних об'єктів, зрозуміти сутність природних явищ;

● сприяє формуванню матеріалістичного усвідомлення фактів і явищ природи, виховання спостережливості, мислення, мовлення молодших школярів. Є класифікація, запропонована Т. Байбарою, згідно з якою досліди поділяються за двома ознаками: 1) за рівнем пізнавальної самостійності учнів; 2) за тривалістю виконання

Досліди за рівнем пізнавальної самостійності учнів поділяються на репродуктивні та творчі. Репродуктивними називаються досліди, спосіб виконання і результати яких відомі учням. Вони виконуються за зразком під безпосереднім чи опосередкованим керівництвом учителя. Творчим називається дослід, який виступає способом вирішення навчальної проблеми. За ступенем ініціативи учнів розрізняють досліди: демонстраційні і лабораторні. У першому випадку учитель або учень демонструє дослід. У другому — учитель дає завдання, а учні — виконують. Демонстрація досліду проводиться у класі перед усіма учнями найчастіше вчителем. Демонстрування дослідів на уроках природознавства проводиться у таких випадках:

● коли потрібно пояснити явище, яке незручно спостерігати у природі, виробничий процес, ознайомити учнів із найпростішими законами природи; ● коли досліди складні для самостійного виконання учнями; ● коли досліди небезпечні.

32.Форми і методи контролю знань умінь і навичок з природознавства.

Методи контролю — це способи перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів, які дозволяють здійснювати зворотний зв'язок у процесі навчання з метою отримання даних про успішність навчання, ефективність навчального процесу.Залежно від того, в якій формі здійснюється контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів, у сучасній дидактиці виділяють такі групи методів перевірки:

Ш методи усної перевірки результатів навчання — бесіда, розповідь, пояснення, роз'яснення, читання тексту, географічних карт, схем та ін.;

Ш методи письмової перевірки результатів навчання — контрольні роботи (завдання), твір, диктант, реферат, тестування тощо;

Ш методи практичної перевірки результатів навчання — проведення досліду, виконання практичної роботи, створення виробів, моделей тощо;

Ш методи програмованої перевірки результатів навчання — використання перфокарт, сигнальних карток, посібників із друкованою основою, машин-контролерів. Розглянемо методи контролю навчальних досягнень учнів із природознавства за групами. Усне опитування учнів може бути фронтальним, груповим та індивідуальним.Відповідно до форм навчання на практиці вирізняють такі форми контролю: індивідуальний, груповий, фронтальний, взаємний, самоконтроль.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]