Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
priroda 44455.docx
Скачиваний:
132
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
122.93 Кб
Скачать

64. Урок екскурсія

Урок екскурсія буває: поточний, вступний, підсумковий. Ефективність уроку екскурсій залежить від підготовки його вчителя Здійсюється у такій послідовності:

1. Визначення теми уроку- екскурсії 2. Визначення виду уроку- ексурсії 3. Складання логічно понятійної схеми власне предметного змісту уроку- екскурсії

4. Конкретизація змісту відповідно до тих обєктів, які є на місці екскурсії 5. Визначення освітньої, розвивальної і виховної цілей 6. Розробки методики проведення уроку - екскурсій 7. Підготовка школярів до нього 8. Підбір необхідного обладнання

65. Перевірка і оцінка знань, умінь і навичок з природознавства. Види контролю знань з природознавства в поч класах.

Головна мета перевірки результативності навчання – це забезпечення ефективності шляхом приведення до системи знань, умінь, навичок учнів, самостійного застосування здобутих знань на практиці, стимулювання навчальної діяльності учнів, формування у них прагнення до самоосвіти.Види контролю знань Поточний проводиться на кожному уроці. Він є необхідним компонентом навчального процесу при поясненні, закріпленні і повторенні матеріалу проводиться у формі опитування ( в спеціально відведений час), перевірки домашнього завдання (під час виконання самостійної перевірочної роботи). Деколи його здійснюють у формі питань і завдань в ході пояснення, повторення або закріплення Тематичнй контроль полягає в забезпечення контролю за засвоєнням всієї теми. Він має дуже велике значення для систематизації матеріалу. Вчитель задає такі питання або пропонує такі завдання, які за короткий проміжок часу дають можливість учневі побачити основний зміст теми, основні її ідеї. В цьому суть тематичної перевірки. При тематичному опитуванні перед початком вивчення чергової теми усі учні мають бути ознайомленні з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю і тематикою обов’язкових робіт і термінами їх проведення; питаннями, що виносяться на атестацію (якщо атестація проводиться в усно-письмовій формі) або орієнтованими задачами чи вправами; терміном і формою проведення тематичної атестації; умовами оцінювання. Підсумковий проводиться за кожний семестр і за навчальний рік. Його значення в тому, щоб жати правильну об’єктивну оцінку досягнутим успіхам учня, рівню його розвитку. Підсумкова оцінка відображає результати роботи школяра, але вона не являє собою середнє арифметичне всіх оцінок, які учень одержав за цей період. учень повинен бачити систему у змісті навчального предмета, розуміти взаємозв’язок ідей, понять, фактів. Підсумкова оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік – на основі семестрових оцінок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]