Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
priroda 44455.docx
Скачиваний:
141
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
122.93 Кб
Скачать

39. Скласти роз'яснювальну розповідь до теми: "Як вимірювати температуру повітря".

Температура повітря впливає на більшість процесів, що відбуваються в природі, на стан живих організмів. Активне життя багатьох рослин є можливим за температури вище +10 °С, за низьких температур вони можуть загинути. Для людей найбільш комфортною вважається температура від +18 ° до +24 °С, у той час як на Землі вона коливається від +58 °С до –89 °С.Інформація про зміну температури повітря має особливе значення для районів із значним коливанням температур протягом доби, сезону або року, наприклад у помірних широтах, де взимку температура повітря може опускатися нижче –40 °С, а влітку перевищувати +30 °С, улітку можливі похолодання, а взимку — відлиги. Температуру повітря вимірюють ртутним або спиртовим термоме тром. У багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні, температуру повітря вимірюють за шкалою Цельсія, де за 0° прийнята точка за мерзання води, а 100 ° відповідають точці її кипіння. Записуючи показники температури, указують не тільки кількість у градусах, але і шкалу, наприклад мінус десять градусів за Цельсієм, тобто –10 °С. Термометр установлюють у захищеному від прямих сонячних променів місці, інакше він буде показувати не температуру повітря, а температуру самого приладу. Важливо, щоб забезпечувався вільний доступ повітря до термометра. На метеоплощадці термометр та інші прилади встановлюють у спеціальній метеорологічній будці заввишки 2 м від землі, удалині від житлових будинків і виробни чих споруд.

40. Загально дидактичні та специфічні принципи побудови програм з природознавства.

Програма побудована на основі загальнодидактичних принципів(науковості, систематичності, доступності, послідовності, звязку навчання з життям). У ній відображено і специфічні принципи (краєзнавчий, сезонності, народознавчий). Програма передбачає ознайомлення дітей з рослинним і тваринним світом, метеорологічними явищами. Це дає змогу вихованцям орієнтуватися у природньому середовищі, встановлювати причинно-наслідкові звязки та формувати екологічно доцільну поведінку в природі

41.Особливості вивчення природознавства у 4 класі.

За навчальним планом на вивчення природознавства у 4 класі відводиться 1 год. на тиждень, всього 34 год. Завдання курсу природознавства у 4 класі полягають у тому, щоб поглибити знання учнів про неживу і живу природу та працю людей свого краю, дати їм уявлення про різноманітні професії, сформувати вміння читати нескладний план, географічну карту, глобус, навчитись орієнтуватися на місцевості за допомогою компасу і місцевих ознак (Сонця, розташування мурашників, розростання гілок на південь, а моху з північного боку дерев та інших орієнтирів). Озброїти учнів знаннями про природу та працю людей нашої Батьківщини. У 4 класі учні продовжують вести спостереження за природою і працею людей своєї місцевості, і, таким чином, здійснюється сезонний і краєзнавчий принципи навчання.Використання краєзнавчого матеріалу під час спостережень дає змогу учням побачити навколишню дійсність у різноманітних зв'язках, відношеннях і залежностях. Безпосереднє спілкування з природою сприяє розвитку у дітей спостережливості, самостійності в набутті знань, зацікавленості в навчанні. Кожний розділ програми з природознавства має специфіку викладання. Так, досить складним і зовсім новим для учнів є розділ «План і карта». Ознайомлення учнів з фізичною картою України дає змогу вчителеві створити у них певні просторові уявлення, які сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу наступних тем. Серед інших методів, які вчитель використовує на уроках, перевага надається роботі з картою. Але, щоб учні усвідомили поняття «географічна карта», вчителю необхідно провести велику роботу по формуванню цілої низки проміжних уявлень і понять, а саме: «горизонт», «сторони горизонту», «орієнтування на місцевості», «масштаб», «план», «топографічна карта» і лише після цього – «географічна карта». У 4 класі письмові роботи можуть виконуватись за контурними картами, планом, масштабом; можна давати ширші запитання: чим займається населення тундри? який клімат зони пустинь? тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]