Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Politologiyi_PO-21sp_DO-21sp_-_13-14_n_r.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
291.84 Кб
Скачать

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Мукачівський державний університет

Кафедра суспільних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________________________

“______”____________2014року

Робоча програма навчальної дисципліни гп «Політологія»

напрям підготовки: 6.010101 «Дошкільна освіта (скорочена програма)»

6.010102 «Початква освіта(скорочена програма)»

факультет: педагогічний

Мукачево – 2014 рік

Робоча програма «Політологія» для студентів за напрямом підготовки: 6.010101 «Дошкільна освіта(скорочена програма)»,6.010102 «Початква освіта(скорочена програма)»

„ ”, 2014 року - с.

Розробники: к.політ.н, доц.. Ільтьо Г.Ф., ас. Пуйо Г.І.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри суспільних дисциплін.

Протокол від. “ 2014 року № 1

Завідувач кафедри суспільних дисциплін ____________________(Капітан Л.І.)

2014 року

Схвалено методичною радою Мукачівського державного університету

Протокол від. “ _______2014 року № “___”_________ 2014 року

Голова _______

Відомості про перезатвердження робочої програми

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри суспільних дисциплін.

Протокол від. “ 20 року №

Завідувач кафедри суспільних дисциплін ______________

20 року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри суспільних дисциплін.

Протокол від. “ 20 року №

Завідувач кафедри суспільних дисциплін ______________

20 року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри суспільних дисциплін.

Протокол від. “ 20 року №

Завідувач кафедри суспільних дисциплін ______________

20 року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри суспільних дисциплін.

Протокол від. “ 20 року №

Завідувач кафедри суспільних дисциплін ______________

20 року

ÓМДУ, 2014 рік

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]