Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Politologiyi_PO-21sp_DO-21sp_-_13-14_n_r.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
291.84 Кб
Скачать

Тематика рефератів(одна тема за вибором студента)

 1. Взаємозв’язок політики з іншими сферами життя суспільства (політика і економіка, політика і мораль, політика і релігія).

 2. Політичні теорії мислителів Стародавнього Китаю (Конфуцій, Лао Цзи, Шан Ян).

 3. Політичні доктрини Платона та Аристотеля: порівняльний аналіз.

 4. Політичні теорії мислителів епохи Середньовіччя (Августин Блаженний, Фома Аквінський та ін.).

 5. Н. Макіавеллі про політику, державу, владу.

 6. Англійська політична філософія XVI—XVII ст. (Г. Гроцій, Т. Гоббс, Дж. Локк).

 7. Політичні ідеї представників французького Просвітництва (Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Вольтер та ін.).

 8. Німецька класична філософія про політику, державу і право (І. Кант, Г. Геґель).

 9. Виникнення та еволюція соціально-політичних утопій (ранній, класичний та революційно-демократичний утопічний соціалізм).

 10. Політична теорія М. Вебера.

 11. Основні школи і напрями розвитку сучасної політичної науки.

 12. Політичні пам’ятки доби Київської Русі.

 13. Конституція Пилипа Орлика.

 14. Політична концепція М. Костомарова.

 15. Політична теорія М. Драгоманова.

 16. Еволюція політичних поглядів М. Грушевського та В. Винниченка.

 17. Політична доктрина М. Міхновського.

 18. Політична доктрина Д. Донцова.

 19. Політична теорія В. Липинського.

 20. Українська політична думка 40—80-х рр. XX ст. (рух шістдесятників, політичні концепції українських вчених зарубіжжя).

 21. Сутність та походження феномену влади. Види влади.

 22. Легітимність політичної влади. Типи легітимності.

 23. Теорія розподілу влади в суспільстві.

 24. Політична система суспільства: сутність, структура, функції.

 25. Типологія політичних систем сучасності.

 26. Особливості формування політичної системи в Україні.

 27. Держава: генеза, ознаки, функції.

 28. Характеристика форм державного правління (монархія та республіка).

 29. Характеристика форм державного устрою (унітарна держава, федерація та конфедерація).

 30. Порівняльний аналіз політичних режимів (тоталітаризм, авторитаризм, демократія).

 31. Концепції правової держави та громадянського суспільства.

 32. Конституційний механізм розподілу державної влади в Україні.

 33. Моделі місцевого самоврядування: сутність та порівняльний аналіз (англо-американська та континентальна (французька) моделі).

 34. Політичні партії: сутність та основні підходи до класифікації.

 35. Партійні системи сучасності: сутність та класифікація.

 36. Громадські організації та об’єднання: класифікація, місце та функції в політичній системі суспільства.

 37. Групи інтересів та групи тиску. Групи інтересів у сучасній Україні.

 38. Теорія еліт у політичній науці.

 39. Типологія політичних еліт.

 40. Особливості формування політичної еліти та інституту політичного лідерства в сучасній Україні.

 41. Етнонаціональна політика України. Охарактеризувати на основі досвіду Закарпатської області.

 42. Політична культура: сутність та типологія. Вплив політичної культури на функціонування політичної системи суспільства.

 43. Особливості становлення політичної культури в Україні.

 44. Конфліктність в українському політикумі: еволюція і сучасний стан.

 45. Основні типи виборчих систем сучасності (мажоритарна, пропорційна та змішана).

 46. Механізм зовнішньої політики держав. Міжнародне право.

 47. Процес формування та реалізації зовнішньої політики.

 48. Міжнародні організації: сутність та типологія.

 49. Основні напрями та пріоритети зовнішньої політики України.

 50. Поняття геополітики, її методи і функції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]