Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
priroda 44455.docx
Скачиваний:
141
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
122.93 Кб
Скачать

51. Аналіз програми " Природознавство" в 1 класі, виявлення специфічних особливостей до нього

Предмет «Природознавство» вивчається з 1 клас по 2 години на тиждень Загальний обсяг навчального часу становить 270 годин, з них 18 – резерв навчального часу.\Зміст програми побудовано за спірально-концентричним принципом.Укладачі наголошують на особистісній орієнтації змісту цього курсу: пропонується багато екскурсій, демонстрацій, практичних робіт, виконання міні-проектів. Для узагальнення вивченого матеріалу цікавим видається розділ «Запитання до природи». З’явилася примітка « Запитай у батьків», яка передбачає співпрацю «учень», «вчитель», «батьки». «Охорону природи» виведено в окреме питання в кожній темі. Навчально-пізнавальний процес рекомендується базувати на компетентісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних освітніх технологій. Важливе місце має розділ «Вступ», який дає можливість «ввести» дитину в предмет. Програма має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії. Передбачено резервні години.Розширені та уточнені вимоги до рівня Держстандарту.

52. Урок – основна форма організації навчально-виховної роботи з природознавства. Типи уроків з природознавства. Вимоги до уроків природознавства.

Урок – це цілісно логічно закінчена частина навчально- виховного процесу, в якій в складному взаємозв’язку мають місце певні методи,прийоми і засобів навчання. Типи уроків з природознавства: - урок засвоєння нових знань - комбінований - уроки екскурсії - узагальнюючий - урок узагальнення і систематиз. - нестандартні уроки(урок змагання, урок громадського огляду знань, уроки подорожі,урок концерт)

Вимоги до уроків природознавства: - постійно здійснювати загально-дидактичний принцип єдності навчання і виховання - зміст природничого матеріалу повинен бути науковим, доступним - для розвитку логічного мислення та пізнав. самодіяльності учнів, на уроці застосовувати різні види робіт - домашнє, самостійне завдання може бути логічним продовженням або закінченням класної роботи - під час вивчення нового матеріалу, зосереджуючи увагу на описі певних предметів - система методів і прийомів повинна бути такою, яка забезпечила б найбільшу ефективність роботи учителя і пізнавальної діяльності учнів на кожному етапі уроку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]