Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
priroda 44455.docx
Скачиваний:
141
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
122.93 Кб
Скачать

42.Роз'яснювальна розповідь «Чому повітря рухається».

Повітря нагрівається від земної поверхні. Тому його температура залежить від розподілу суходолу і водної поверхні, що нагріваються по-різному. Виявляється, суша швидко нагрівається, але швидко й охолоджується. Вода ж нагрівається повільніше, хоча тепло зберігає довше. Узимку суходіл швидко охолоджується і стає ніби «холодильником». Повітря над ним стискається, стає важчим і опускається донизу. У цей час вода ще продовжує зберігати тепло, і над її просторами температура вища, ніж над суходолом. Океан узимку стає своєрідним «обігрівачем». Повітря над ним, нагріваючись, розширюється, стає легшим і піднімається вгору. Над теплою поверхнею повітря стає менше, ніж над холодною. Тому повітря рухається туди, де його міститься менше. Це є причиною утворення направленого руху повітря — вітру. Вітер буває різної сили: слабкий, помірний, сильний, дуже сильний.

43. Організація проектної діяльності учнів початкових класів.

Проектна діяльність – нині одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції.. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проекту. У сучасній школі можна виділити чотири основні напрями ефективного використання проектної технології: • проект як метод навчання на уроці; • проектні технології дистанційного навчання; • для формування дослідницьких навичок школярів у позаурочній роботі; • як метод організації дослідницької діяльності вчителів.

Метод проектів знаходить все більше поширення у системі освіти різних країн світу. Причини цього явища, як вважають дослідники, криються не тільки у сфері педагогіки, але й у сфері соціальній, а саме : • необхідність не стільки передавати учням суму тих чи інших знань, скільки навчити їх здобувати знання самостійно, використовувати їх для вирішення нових пізнавальних і практичних задач; • актуальність розвитку в учнів комунікативних навичок, умінь працювати в різноманітних групах, виконувати соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника і т. ін.), долати конфліктні ситуації; • необхідність широких людських контактів, точками зору на одну проблему, знайомства з різними культурами; • значущість для діяльності людини умінь користуватися дослідницькими методами: збирати необхідну інформацію, аналізувати її з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]