Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
priroda 44455.docx
Скачиваний:
141
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
122.93 Кб
Скачать

61.Уроки засвоєння нових знань.

В початковій школі під час вивчення природознавства використовують також урок засвоєння нових знань. Мета цього уроку вивчення нового матеріалу, узагальнення запасу знань учнів, набутих на попередніх уроках, розкриття значення набутих знань у майбутній трудовій діяльності та їх оцінювання. Діяльність учнів на уроках засвоєння нових знань та формування вмінь і навичок спрямована на сприймання й усвідомлення навчального матеріалу, його осмислення, узагальнення й систематизацію. Цьому сприяє правильно організований навчальний процес. Учитель створює такі ситуації, щоб учні пригадували і закріплювали в пам’яті найважливіше з нового матеріалу. Даний урок застосовується в тому випадку, коли починається вивчатись новий розділ, матеріал якого не пов’язаний із матеріалом попереднього розділу, або ж коли має розв’язуватись складне широке питання.

62. Роль в.В Сухомлинського у розвитку методики навчання природознавства.

У системі початкового навчання помітне місце відводив спілкуванню дітей із природою видатний радянський педагог В.О.Сухомлинський. У своїх працях В О.Сухомлинський розкриває значення спілкування дітей з природою у формуванні гармонійно розвиненої особистості.Він ставив за мету закарбувати у свідомості дітей яскраві картини дійсності, навчити їх бачити навколишню красу, стати допитливими дослідниками природи. При цьому не раз підкреслював, що уявлення, якими б яскравими вони не були, - не самоціль і не кінцева мета процесу навчання. Свої заняття серед природи педагог назвав «уроками мислення». Під його керівництвом діти розмірковували над причинами і наслідками явищ природи, порівнювали якості й ознаки предметів, встановлювали існуючі у природі взаємозв’язки.В.О.Сухомлинський підкреслював, що розумове виховання розпочинається там, де є теоретичне мислення, і «...чим більше абстрактних істин, узагальнень треба засвоїти на уроці чим напруженіша ця розумова праця, тим яскравіше повинні закарбуватися в його свідомості образи і картини навколишнього світу.Уроки мислення серед природи він вважав ефективним засобом розвитку мовлення дітей. Під час мандрівок у природу значно збагачується їхній словниковий запас; діти вчаться описувати звуки і барви навколишнього світу, за допомогою слова передавати свої почуття і переживання. В.О.Сухомлинський показав також роль природи в естетичному вихованні школярів, у фізичному загартуванні їх.

63. Скласти схему розвитку поняття «рослини».

1. Рослини(поняття) (a) Деревр(поняття) Зміст: - одне, товсте, деревяне стебло( стовбур) (б) Кущ(поняття) Зміст: багато тонких деревяних стебел (в) травяниста рослина Зміст: тонке , мяке, соковите стебло (г) дикоросла рослина Зміст: ніхто не садить і не доглядає (д)культурна рослина

Змість: садить і доглядає людина Зміст спостережень - Частини рослин, органа : стебла, листки, квітки, плода з насінням. - Особливості органів конкретних рослин( висота, величина, широти, колір.) - Де ростуть конкретні рослини - Хто їх вирощує - Хто доглядає за ними

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]