Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс_курс_Інвестування_Ек_аналіз.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.84 Mб
Скачать

Таблиця ж.2 – Проектна калькуляція собівартості 1 т кислоти харчової в дрібній розфасовці, грн/т Потужність виробництва – 470 т (базовий варіант) Калькуляційна одиниця – тонна

Стаття витрат

Од. вим.

Ціна, грн

Витрати на одиницю

Витрати на річний випуск, грн/рік

кіл-ть

сума, грн

кіл-сть

сума, грн/рік

1

2

3

4

5

6

7

1 Прямі матеріальні витрати

1.1 Основна сировина :

Кислота харчова – напівфабрикат*)

т

Виробнича собівартість

1,001

1.2 Допоміжні матеріали:

Папір під пергамент

кг.

0,22

Стрічка клейка

кг./тис.

8,2

Пакувальна коробка

шт

5,0

Пакувальна плівка

кг

38

Разом ст. 2

грн

Разом ст. 1 та 2

-“-

1.3 Паливо та енергія:

Електроенергія

тис. кВт. год.

0,025

Разом прямі матеріальні витрати, та інші

грн

2 Прямі витрати на оплату праці на соціальні заходи згідно законодавства

грн

*) виробнича собівартість без урахування вартості мішків

Продовження таблиці Ж.2

1

2

3

4

5

6

7

3 Нарахування на ФОП

-||-

4 Амортизація ОВФ

-||-

5 Інші прямі витрати (витрати на поточний ремонт та утримання ОВФ + 1% від п. )

-||-

6 Скидання стокових вод

тис.м3

---

---

Собівартість виробництва реалізованої продукції,

грн/т

7Адміністративні витрати, 3,3% від

грн/т

8 Витрати на збут, 3,8% від

грн/т

Повна собівартість

грн/т

Таблиця ж.3 – (зразок таблиці) Проектна калькуляція собівартості кислоти реактивної кваліфікації, грн/т. Потужність виробництва – 500 т. Калькуляційна одиниця – тонна

Стаття витрат

Од. вим.

Ціна, грн

Витрати на одиницю

Витрати на річний випуск, грн/рік

кіл-сть

сума, грн

кіл-сть

Сума, грн/рік

1

2

3

4

5

6

7

1 Прямі матеріальні витрати

1.1Основна сировина:

Кислота харчова – напівфабрикат

т

Виробнича собівартість

1,3

1.2 Допоміжні матеріали:

Папір під пергамент

кг

0,22

Клійка стрічка

-“-

8,2

Пакувальна коробка

шт

5,0

Пакувальна плівка

кг

38

Разом 1.1 та 1.2

грн

Продовження таблиці Ж.3

1

2

3

4

5

6

7

1.3 Паливо та енергія:

Пара

т.

Вода технічна

тис.

Вода оборотна

-“-

Електроенергія

тис. кВт.год.

Стиснуте повітря

тис. нм3

Стиснуте повітря стерильне

тис. кВт.год.

Холод

Гкал

Разом 1. 3

грн

Разом прямі матеріальні витрати, та інші

грн

2 Прямі витрати на оплату праці на соціальні заходи згідно законодавством

грн

3 Нарахування на ФОП

-||-

4 Амортизація ОВФ

-||-

5 Інші прямі витрати (витрати на поточний ремонт та утримання ОВФ + 1% від п. )

-||-

6 Скидання стокових вод

тис.м3

Собівартість виробництва реалізованої продукції,

грн/т

7Адміністративні витрати, 3,3% від

грн/т

8 Витрати на збут, 3,8% від

грн/т

Повна собівартість

грн/т

Таблиця Ж.4 – Кошторис витрат по ділянці переробки відходів, тис. грн/рік

Найменування

Од.

вим.

Ціна

Кіль-сть в рік *)

Сума, тис. грн/рік

1

Прямі матеріальні витрати

1.1

Сировина, відходи

-

б/ц

1.2

Допоміжні матеріали: крафтмішки

(50 шт. на 1т продукту)

грн/шт

2-99

1.3

1.3.1

1.3.2

Паливо та енергія **)

2

Прямі витрати на оплату праці

3

Відрахування від ФОП на соціальні

заходи (згідно з діючим законодавством)

4

Амортизаційні відрахування***),

всього

у т.ч. будівель, споруд, 8,0 %

устаткування, 24 %

5

5.1

Інші витрати

Відрахування в ремонтний фонд:

будівель, споруд, 0,9 %

устаткування 1,2, %

5.2

Витрати на утримання

будівель, споруд, 1,1 %

устаткування, 1,6 %

5.3

Інші виробничі, 1% від

Усього виробничих (поточних витрат)

6

Витрати на збут

7

Адміністративні витрати

Усього витрат на виробництво і реалізацію (повна річна собівартість випуску продукції)

_____________

*) кількість матеріалів, палива та енергії означає їх обсяг споживання на рік, тому річну потребу в кожному із них треба визначати окремо для міцелію, фільтрату кальцію та цитрогіпсу, з огляду на річний випуск кожного.

**) відповідно енергоспоживанню переробки відходів, за даними табл. Ж.7

***) відповідно до даних табл. 3.10

Таблиця Ж.5 – Видаткові норми сировини та допоміжних матеріалів (питомі витрати матеріальних ресурсів) на виробництва 1т харчової кислоти після реконструкції

№ з/п

Найменування сировини та матеріалів

Од. вим.

Видатковий коефіцієнт на 1 т

1

Основна сировина:

Меласа

т

3,25

2

Допоміжна сировина та матеріали:

м. п

2,3

Фільтр-діагональ

Лавсан

м. п

2,9

Пакувальна тканина

м. п

0,85

Марля

м. п

1,5

Вата

кг

0,06

Папір пергаментний

кг

0,07

Жовта кров'яна сіль

кг

11,0

Вапно хлорне

кг

0,2

Цинк сірчанокислий

кг

0,2

Формалін 40 %

кг

6,0

Спори гриба

кг

0,002

Калій фосфорокислий

кг

2,4

Вапняк

т

2,36

Кокс (антрацит)

т

0,16

Трілон Б

кг

0,7

Кислота сірчана техн.

т

1,125

Сода кальцінована

кг

0,1

Вугілля активоване

кг

16,0

Спирт етиловий

кг

0,24

Пральний порошок

кг

0,3

Мило господарче

кг

0,3

Кислота щавельна

кг

3,2

Магній сірчанокислий

кг

0,32

Амоній хлористий

кг

4,0

Амоній щавлевокислий

кг

10,0

Фурацилін

г

15,0

Левомецетин

г

9,0

Цукор-пісок

кг

0,07

Фільтрувальний папір

кг

0,35

Масло фузисте

кг

18,5

Амофоска

кг

2,7

Мішки поліетиленові

шт

25,0

Мішки ламіновані

шт

25,0

Продовження таблиці Ж.5

1

2

3

4

Етикетки для мішків

шт

25,0

Стрічка клейка

кг

8,2

Пакувальна плівка

кг

3,80

Інші матеріали

грн/т

380-00

Таблиця Ж.6 – Питомі витрати енергоресурсів на виробництво 1т. харчової та 1 т. реактивної кислоти

Найменування

Од. виміру

Витрата на 1 т готової продукції

Примітка

харчова кислота

реактивна кислота

1

2

3

4

5

6

1

Пара, Р=0,3 Мпа

т

55,03

41,58

Витрати енергоресурсів на технологічні потреби бродильного, хімічного цеха, цеха реактивної кислоти, відділення вапняного молока, складів меласи, сірчаної кислоти, хімічної сировини та допоміжних матеріалів.

2

Вода технічна

м3

130,68

3

Вода оборотна

м3

33,44

577,5

4

Повітря стиснуте, Р=0,3 Мпа

нм3

180

39,6

5

Повітря стиснуте стерильне, Р=0,2Мпа

нм3

3169

---

6

Холод

гкал

0,5

0,1

7

Електроенергія

тис. кВт. год.

2,71

3,71

Таблиця Ж 7 - Енергоспоживання переробки відходів

Найменування

Од. вим.

Питомі витрати

на 1 т. продукції

Річне споживання (базовий варіант)*)

1

2

3

4

5

1

Споживання фільтрату цитрату кальцію

1 Пара

2 Вода технологічна

3 Вода оборотна (підживлення)

4 Електроенергія

РАЗОМ

т

м3

м3

тис. кВт.год.

8,29

9,20

1,93

0,32

16954

41396

8699

1452,3

2

Переробка міцелію сухого

1 Пара

2 Вода оборотна (підживлення)

3 Електроенергія

РАЗОМ

т

м3

тис. кВт.год.

1,96

16,41

0,29

1353

11325

1452,3

3

Переробка цитрогіпсу

1 Пара

2 Вода оборотна (підживлення)

3 Електроенергія

РАЗОМ

т

м3

тис. кВт.год.

0,08

0,21

0,14

330

810

540

Примітка *) Брати до уваги питомі витрати, а річне споживання потребує коректування для річного випуску за власним варіантом КР

Таблиця Ж.8 – Ціни на основні види ресурсів (умовно), грн/од

Види ресурсів

Од. вим.

Ціна, грн

1

2

3

1 Основна сировина:

меласа бурячна

т

1080-00

2 Допоміжна сировина та матеріали:

фільтр-діагональ

м.п

192-50

Лавсан

м.п

73-60

Пакувальна тканина

м.п

5-70

Марля

м.п

3-80

Вата

кг

35-00

Папір пергаментний

кг

24-70

Жовта кров'яна сіль

кг

29-70

Вапно хлорне

кг

0-10

Продовження таблиці Ж.8

1

2

3

1 Цинк сірчанокислий

кг

0-52

2 Формалін 40 %

кг

7-90

Спори гриба

кг

13981-20

Калий фосфорокислий

кг

24-00

Вапняк

т

814-50

Кокс (антрацит)

т

3276-20

Трілон Б

кг

4-50

Кислота сірчана техн.

т

800-00

Сода кальцинована

кг

7-90

Вугілля активоване

кг

47-50

Спирт етиловий

кг

87-20

Пральний порошок

кг

10-50

Мило господарче

кг

19-00

Кислота щавельна

кг

5-60

Магній сірчанокислий

кг

31-20

Амоній хлористий

кг

18-00

Амоній щавлевокислий

кг

0-09

Фурацилін

г

4-70

Левомицитин

г

4-83

Цукор-пісок

кг

3-50

Фільтрувальний папір

кг

70-00

Масло фузисте

кг

9-20

Амофоска

кг

4-20

Мішки поліетиленові

шт

2-63

Мішки ламіновані

шт

2-20

Етикетки для мішків

шт

0-30

Стрічка кліюча

кг

20-00

Пакувальна коробка

шт

1-26

Пакувальна плівка

кг

5-08

Інші матеріали

грн/т

380-00

3 Пара

т

68-00

4 Вода технологічна

тис. м3

175-40

5 Вода оборотна

тис. м3

175-40

6 Електроенергія

тис. кВт.год

178-00

7 Стиснуте повітря

тис. нм3

84-30

8 Стиснуте повітря стерильне

тис. нм3

358-50

9 Холод

Г.кал

925-00

10 Газ

тис. м3

450-00