Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс_курс_Інвестування_Ек_аналіз.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.84 Mб
Скачать

Додаток д

Таблиця Д.1 – Розрахунок капітальних витрат на реконструкцію виробництва з розширенням потужності до…т/рік

(за аналогією базового варіанта, потужністю 3000т/рік), тис. грн

Найменування

Базовий варіант КР, М1 – 3000т/рік

Коефіцієнт коригуван-ня2)

Шуканий варіант КР,

М2 - ... т/рік, М2'- ...т/рік1)

будівельні роботи

монтажні роботи

облад-нання

інші витрати

усього

будівельні роботи

монтажні роботи

облад-нання

інші витрати

усьо-го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Глава 1 Підготовка території будівництва

125,15

125,15

Глава 2 Об’єкти основного виробничого призначення, у т.ч.

7513,90

1892,75

4173,82

13580,47

бродильний цех

2652,27

663,05

1533,12

4848,44

хімічний цех

2954,90

738,74

1716,18

5409,82

цех реактивної кваліфікації

1130,34

296,87

569,65

1996,86

цех переробки відходів

612,67

153,16

202,18

968,01

цех виготовлення вапняного молока

163,72

40,93

152,69

357,34

Глава 3 Об'єкти допоміжного призначення

2738,78

1185,22

1261,62

117,60

5303,22

Глава 4 Об’єкти енерге-тичного господарства

92,03

209,88

29,92

331,83

Глава 5 Об'єкти трансп. господарства

461,76

34,99

24,83

521,58

Глава 6 Зовнішні мережі

2144,17

921,89

393,89

2,53

3462,48

Продовження таблиці Д.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Глава 7 Благоустрій і озеленення території

930,90

930,90

Глава 8 Тимчасові будівлі та споруди

280,13

84,89

365,02

Глава 9 Інші роботи та витрати

255,02

77,28

156,58

2181,46

2670,34

Глави 10÷11 Утримування дирекції, підготовка кадрів

54,58

54,58

Глава 12 Проектні та дослідницькі роботи

1931,66

1931,66

Разом гл. 1 ÷ 12

14541,84

4406,90

6040,66

4287,83

29277,23

Резерв засобів на непе-редбачені роботи, 7%

1017,92

308,48

422,85

300,15

2049,40

РАЗОМ за розрахунковою вартістю

15559,76

4715,38

6463,51

4587,98

31326,63

Пайова участь:

додаткова подача води

1696,50

1696,50

Розвиток виробництва, науки та техніки

1000,0

1000,0

Скидання каналізації

700,0

700,0

Усього

18956,26

4715,38

6463,51

4587,98

34723,13

Оплата для приєднання потужностей

2000,0

2000,0

УСЬОГО за розрахунковою вартістю з пайовою участю

18956,26

4715,38

6463,51

6587,98

36723,13