Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс_курс_Інвестування_Ек_аналіз.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.84 Mб
Скачать

Таблиця 3.2 – Аналіз забезпеченості підприємства кадрами

Показники

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення

Відношення

звітного

року до

план

факт

абс.,

(+,-)

відн.,%

попереднього, %

Промислово-виробничий персонал

Усього, чол.

186

202

200

-2

-1,0

107,5

у тому числі:

Робітники

146

154

155

+1

+0,6

106,6

Керівники

19

21

22

+1

+4,8

115,8

Фахівці

20

21

22

+1

+4,8

110,0

Службовці

1

1

1

100,0

Непромисловий персонал

4

5

5

0

0

125

Чисельність усього

190

202

205

+3

1,5

107,9

Продуктивність праці на підприємстві визначається за формулою (3.17):

, (3.21)

де ТП – плановий (фактичний) випуск виробленої продукції, тис. грн/рік;

Ч – планова (фактична) чисельність персоналу, чол.

Аналіз продуктивності праці характеризується даними табл. 3.3.

З табл. 3.3 випливає, що продуктивність одного робочого і працюючого вище запланованої. Це пояснюється одночасним збільшенням випуску продукції та її подорожчанням, сумарно на 24 %, при збільшенні чисельності робітників лише на 0,6 %. Однак у порівнянні з попереднім роком мало місце значне падіння продуктивності праці: на 15,6-16,7%.

Істотне відставання з продуктивності праці пояснюється тим, що перший квартал звітного року підприємство не випускало продукцію. Для більш повного використання трудових ресурсів необхідно збільшити випуск готової продукції та обсяг її реалізації наблизити до потужності виробництва і підвищити його ефективність, а для цього – в першу чергу підвищити конкурентноздатність продукції та розширити її асортимент.

Таблиця 3.3 – Аналіз продуктивності праці

Показники

Од. вим.

Попе-редній рік

Звітний рік

Відхилення

Відношення звітного року до

план

факт

абс.,

(+,-)

відн.,%

попереднього, %

Вироблена продукція

тис.грн/рік

22450

18159,8

20124,5

+1964,7

10,8

89,7

Чисельність ПВП

чол.

186

202

200

+2

1,0

107,5

у тому числі:

робітники

чол.

146

154

155

+1

0,6

106,2

Продуктивність праці

1 робітника

тис.грн/чол

153,8

117,9

129,8

11,9

10,1

84,4

1 працюючого

“-”

120,7

89,9

100,6

10,7

11,9

83,3

Структуру середньомісячної заробітної плати 1-го працівника наведено в табл. 3.4.

Таблиця 3.4 – Структура середньомісячної заробітної плати 1-го працівника

Склад фонду оплати праці

Фактично, тис. грн/рік

Пит. вага, %

Фонд оплати праці, усього

1337

100,0

у тому числі: ПВП

1315

98,35

робітники

874

65,4

Фонд основної зарплати, усього

891

66,64

у тому числі: ПВП

874

65,4

робітники

606

45,3

Фонд додаткової зарплати, усього

377

28,16

у тому числі ПВП

372

27,8

робітники

246

18,4

Інші заохочення і виплати, усього

69

5,2

у тому числі: ПВП

69

5,2

робітники

22

1,7

Інші виплати, що не включаються у ФОП, усього

4

-

у тому числі: ПВП

4

-

робітники

4

-

Як свідчать наведені в табл. 3.2 дані, у структурі кадрів 77,5 % складають робітники, 11 % – керівники, 11 % – фахівці і 0,5 % – технічні виконавці, а за даними табл. 3.4 основна заробітна плата робітників лише – 66,5 %, додаткова ще нижче – 28,2%, що свідчить про низьку мотивацію їх праці.