Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс_курс_Інвестування_Ек_аналіз.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.84 Mб
Скачать

Додаток е Пояснення до розрахунку суми інвестицій за варіантом курсової роботи

Розраховані певним чином капітальні витрати для потужності виробництва 3000 т/рік харчової кислоти, 500 т/рік кислоти реактивної кваліфікації, утилізації еквівалентної кількості відходів є базовими (К1) стосовно до усіх варіантів курсової роботи.

Тому для кожного варіанта, відповідно до завдання, що забезпечує іншу потужність і тому вимагає іншої суми інвестицій, капіталовкладення (К2), повинні бути отримані шляхом коректування базових (К1), краще на самому початку розрахунку, тобто перед початком визначення (складання кошторису витрат по продукції), відповідно до коефіцієнтів за формулою:

, (Е.1)

де М1– приріст потужності виробництва харчової кислоти після реконструкції, рівний 3000 т/рік за мінусом 1450 т/рік;

М2– приріст потужності харчової кислоти за варіантом (додаток В до КР), наприклад, 2000 т/рік за першим варіантом в порівнянні з 1450 т/рік (потужністю діючого виробництва).

Отже, стосовно, наприклад, до потужності варіанта 1 загальна вартість і вартість глави 2 складе, тис. грн:

Глава 2 з урахуванням позаоб’єктових витрат

, (Е.2)

у тому числі

пасивна частина – , (Е.3)

активна частина – , (Е.4)

а загальна сума додаткових капіталовкладень при реконструкції потужності виробництва до 2000 т/рік –

. (Е.5)

Причому, як відзначено раніше, з огляду на задані в варіанті курсової роботи виробничі потужності харчової кислоти (М2) та реактивної кислоти (М2), потрібно перерахувати і вартість цих об’єктів у главі 2 кошторису витрат. Співвідношення потужностей харчової кислоти застосувати також і для продукції із відходів та для вапняного молока. Після цього для глави 2 в цілому визначити середньозважений коефіцієнт перерахунку, відповідно – і до всієї суми інвестицій, тобто для всіх глав кошторису.

Розрахунок капіталовкладень за главами кошторису звести до таблиці, зразок її представлено в табл. Д.1

Додаток ж

Таблиця Ж.1 – Проектна калькуляція собівартості виробництва кислоти харчової (базовий варіант КР, валовий випуск на рівні потужності виробництва - 3000 т, у тому числі – 650 т – напівфабрикат (на переробку в реактивну), 470,5 т – напівфабрикат (на розфасовку)*), грн/т, 1879,5т - упакована

Елементи витрат

Од. виміру

Ціна, грн

Витрати на 1 т ***)

Витрати на річний випуск ****)

кіл-ть

сума, грн

кіл-ть

сума, грн

1

2

3

4

5

6

7

1 Основна сировина:

Меласа бурячна

т

разом:

грн

2 Допоміжна сировина та матеріали:

Фільтр-діагональ

м пог.

Лавсан

-“-

Пакувальна тканина

-“-

Марля

-“-

Вата

кг

Папір підпергаментний

-“-

Жовта кров'яна сіль

-“-

Вапно хлорне

-“-

Цинк сірчанокислий

-“-

Формалін 40 %

-“-

Спори гриба

-“-

Калій фосфорнокислий

-“-

Вапняк

-“-

Кокс

-“-

Мішки ламіновані**)

шт.

Мішки поліетиленові**)

шт.

Трілон Б

кг.

Сірчана кислота

т

Сода кальцінована

кг

Вугілля активоване

-“-

*) Проектна калькуляція собівартості може бути складена по економічних елементах, як і для звітної собівартості;

**) відкоригувати кількість на 1т за співвідношенням випуску упакованої продукції та її валового випуску. Урахувати в собівартості реалізованої продукції;

***) заповнити цей стовпчик включно ст. 3 та як підсумок – собівартість виробництва;

****) заповнити цей стовпчик, починаючи з рядка 4 “Основна та допоміжна заробітна плата”.

Продовження таблиці Ж.1

1

2

3

4

5

6

7

Спирт етиловий

-“-

Пральний порошок

-“-

Мило господарче

-“-

Кислота щавельна

-“-

Магній сірчанокислий

-“-

Амоній хлористий

-“-

Фурацилін

г

Левоміцетин

-“-

Цукор-пісок

-“-

Амоній щавлевокислий

-“-

Фільтрувальний папір

-“-

Масло фузисте

-“-

Амофоска

-“-

Інші матеріали

грн

380-00*)

Разом ст. 2:

-“-

Разом ст. 1 и 2:

-“-

3 Паливо та енергія на технологічні цілі

Пара

т

Вода технічна

тис. м3

Вода оборотна

-“-

Електроенергія

тис. кВт. год.

Стиснуте повітря

тис. нм3

Стиснуте повітря стерильне

-“-

Холод

Гкал

Разом ст. 3:

грн

4 Основна та додаткова заробітна плата

-“-

5 Відрахування на соціальні заходи, %

(згідно діючого законодавства)

-“-

6 Загальновиробничі нерозподілені витрати

-“-

7 Витрати на утримування та експлуатацію устаткування, у т.ч. амортизація

-“-

*) вартість інших матеріалів в розрахунку на 1т харчової кислоти

Продовження таблиці Ж.1

1

2

3

4

5

6

7

8 Інші виробничі витрати, 1 % від ст. 3-6

-“-

Собівартість виробництва продукції ст.1-8

-“-

9 Адміністративні витрати, 10 % от  ст. 3-8

-“-

10 Комерційні витрати, 0,08 %

-“-

Собівартість реалізованої

продукції  ст. 1- ст. 10

-“-