Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_2009.DOC
Скачиваний:
97
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
801.28 Кб
Скачать

1. Моніторинг кризових ситуацій, пов’язаних з забрудненням

1.1 Визначення типу кризової ситуації

Найбільшу небезпеку для оточуючого середовища являє собою забруднення ґрунтів радіонуклідами, важким металами і пестицидами. Рівень забруднення ґрунтів може істотно різнитися. Найбільш високе забруднення ґрунтів, наприклад, важкими металами, відмічається поблизу джерела забруднення. Існує суттєва різниця між забрудненням ґрунтів залишковими кількостями пестицидів та радіонуклідами. В зв’язку з тим виникає необхідність у диференціації рівнів забруднення ґрунтів полютантами з обов’язковим виявленням кризової ситуації. Під кризовою ситуацією, що обумовлена техногенним (у ому числі і радіаційним) забрудненням ґрунтів, ми розуміємо ситуацію, яка склалася під впливом екзогенного привнесення до ґрунту полютантів і яка призводить до негативних змін фізичних, фізико – хімічних і агрохімічних показників ґрунту, погіршення умов функціонування ґрунтової біоти і зоофауни, порушення нормального росту і розвитку рослин, і навіть до їх загибелі.

Зрозуміло, що кризова ситуація виникає не завжди. В ґрунтах діють механізми, що призводять до трансформації техногенних потоків, зв’язування ксенобіотіків в малорухомі і недоступні для рослин форми. Але ці механізми в певних межах. Тому екологічна ситуація, що обумовлена техногенним впливом на ґрунти, може змінюватись від сприятливої до катастрофічної.

Є сенс визначити наступні типи екологічної ситуації за рівнем проявлення кризових явищ:

1. сприятлива – ситуація, що складається на територіях, які не зазнають впливу радіонуклідів та викидів промислових підприємств, рівень пестицидного навантаження не сягає 3 кг/га д.р.; залишкові кількості пестицидів у ґрунті існуючими приладами не виявляються.

2. задовільна – ситуація, що складається на територіях з рівнем радіаційного забруднення Cs-137 в межах 0,1-1,0 кі/км2 і Sr-90<0,02 кі/км2, з вмістом у грунтах важких металів на рівні чи з незначним перевищенням кларків, але не більш за ГДК, з пестицидним навантаженням 3-4 кг/га д.р.

3. передкризова – ситуація, що складається на територіях з рівнем радіаційного забруднення Cs-137 в межах 1-5 кі/км2 і Sr-90 0,02-1,0 кі/км2 з вмістом в грунтах важких металів на рівні ГДК, з пестицидним навантаженням 4-5 кг/га д.р.

4. кризова – ситуація, що складається на територіях з рівнем радіаційного забруднення Cs-137 в межах 5-15 кі/км2 і Sr-90 1-3 кі/км2, з вмістом в грунтах важких металів у десятки разів вищим за ГДК, з пестицидним навантаженням 5-7 кг/га д.р.

5. катастрофічна – ситуація, що складається на територіях з рівнем радіаційного забруднення Cs-137 більше 15 кі/км2 і Sr-90 більше 3 кі/км2, з вмістом в грунтах важких металів у сотні разів вищим за ГДК, з пестицидним навантаженням більш 7 кг/га д.р.

Стосовно кризової ситуації слід зазначити, що вона у більшості випадків виникає на територіях, що потрапили під вплив радіоактивних викидів Чорнобильської АЕС, на землях з інтенсивним використанням пестицидів (особливо у садах і на полях, де тривалий час вирощують технічні культури). у районах з високим насиченням промисловими підприємствами.

Вихідні дані для розрахунку наведені в додатку 1.