Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DR_spetsialista_IPOD.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
675.33 Кб
Скачать

7. Звітність

7.1. Фінансова звітність підприємства, її аудит та аналіз.

7.2. Методика складання консолідованої фінансової звітності, аналіз її показників.

7.3. Методика складання, аналіз і аудит звітності підприємства про фінансові результати.

7.4. Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства.

7.5. Методика складання, аудит та аналіз фінансової звітності про рух грошових коштів.

7.6. Облік та аудит процесів ліквідації та банкрутства підприємств.

7.7. Напрями покращення організації обліку, аналізу і аудиту валових доходів і витрат для складання декларації про прибуток підприємства.

7.8. Фінансова звітність підприємства малого бізнесу, її аналіз та аудит.

7.9. Звітність підприємства, методика її складання та використання в управлінні

7.10. Зміст, методика складання та аналіз фінансової звітності підприємства за національними і міжнародними стандартами

7.11. Звітність підприємства про фінансові результати, методика її складання та використання в управлінні

7.12. Формування фінансової звітності малих підприємств та аналіз її показників

8. Організація фінансового обліку на підприємствах

8.1. Форми бухгалтерського обліку та їх розвиток в умовах нових інформаційних технологій

8.2. Комп'ютерна форма бухгалтерського обліку та організація облікового процесу при її використанні на підприємстві

8.3. Інформаційні системи бухгалтерського обліку та комп'ютерний аудит в ринкових умовах

8.4. Методологія обліку та аудиту в умовах використання міжнародних стандартів фінансової звітності

8.5. Організація та методика управлінського обліку на підприємстві

8.6. Управлінський облік та внутрішній аудит: міжнародний досвід та вітчизняна практика

8.7. Організація обліку та контроль діяльності малих підприємств

8.8. Особливості організації обліку і звітності на малих підприємствах та аналіз їх діяльності

8.9. Облік та аналіз діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

8.10. Облікова політика підприємства: розробка, реалізація, контроль за дотриманням і аудит

8.11. Зміст, порядок формування та аудит облікової політики підприємства

8.12. Організація обліку та аудит інформації на позабалансових рахунках підприємства

8.13. Особливості обліку та аудиту активів і пасивів підприємства в умовах інфляції

8.14. Особливості аналізу та аудиту діяльності підприємства в умовах банкрутства

8.15. Організація обліку праці і її оплати в умовах функціонування АРМ бухгалтера

8.16. Організація фінансового і податкового обліку витрат підприємства в умовах реформування податкової системи України

8.17. Бухгалтерський облік та аудит витрат і доходів комерційного банку

8.18. Облік та аналіз фінансових результатів за національними і міжнародними стандартами

8.19. Особливості обліку та аудиту валютних операцій комерційного банку

8.20. Бухгалтерський облік та аудит операцій з клієнтами в комерційних банках

8.21. Бухгалтерський облік та аудит касових операцій комерційного банку

8.22. Бухгалтерський облік та аудит кредитних операцій комерційного банку

8.23. Бухгалтерський облік та аудит операцій банків з цінними паперами

8.24. Методика складання та аналізу фінансової звітності комерційного банку

8.25. Бухгалтерський облік та аудит розрахункових операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності

8.26. Облік і аудит діяльності підприємств без створення юридичної особи

8.27. Облік та аналіз індивідуальної підприємницької діяльності

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]