Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DR_spetsialista_IPOD.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
675.33 Кб
Скачать

5. Облік, контроль і аналіз зобов'язань та напрями їх удосконалення (різних галузей, різних форм власності і підприємництва)

5.1. Напрями покращення організації обліку, контролю і аналізу довгострокових позик (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

5.2. Удосконалення організації обліку і аудиту довгострокових зобов'язань (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

5.3. Облік, контроль і аналіз довгострокової кредиторської заборгованості (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

5.4. Облік і аудит відстрочених податкових активів та зобов'язань (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

5.5. Облік і контроль поточних зобов'язань та напрями їх удосконалення (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

5.6. Напрями покращення організації обліку і контролю позик банків (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

5.7. Удосконалення організації обліку, контролю і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва),

5.8. Напрями удосконалення обліку і контролю розрахунків за податками та платежами (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

5.9. Облік, аудит і аналіз розрахунків за податком на прибуток підприємства (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

5.10. Напрями покращення організації обліку, контролю і аналізу розрахунків з бюджетом (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

5.11. Облік, контроль і аналіз розрахунків за місцевими податками (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

5.12. Удосконалення організації обліку, аудиту і аналізу розрахунків за податком на доходи фізичних осіб (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

5.13. Облік, контроль та аналіз розрахунків за страхуванням (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

5.14. Облік і контроль розрахунків з оплати праці та напрями їх удосконалення (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

5.15. Облік, контроль та аналіз розрахунків з засновниками з формування статутного капіталу і розподілу прибутку (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

5.16. Напрями покращення організації обліку та аудиту поточної кредиторської заборгованості (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6. Облік доходів і витрат

6.1. Напрями покращення організації обліку, аудиту та аналізу доходів підприємства (різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.2. Облік і контроль доходів від операційної діяльності та напрями їх удосконалення на підприємствах (різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.3. Удосконалення організації обліку, контролю та аналізу доходів від інвестиційної та фінансової діяльності.

6.4. Облік, аудит та аналіз фінансових результатів підприємства (різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.5. Особливості обліку довгострокових біологічних активів підприємства

6.6. Облік і контроль витрат на утримання та експлуатацію машин й обладнання на підприємстві

6.7. Облік та контроль собівартості виробництва у сільському господарстві

6.8. Облік та контроль собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті

6.9. Облік та контроль виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) допоміжного виробництва підприємства

6.10. Облік та аналіз діяльності допоміжних виробництв

6.11. Облік та аудит загальновиробничих витрат підприємства

6.12. Облік та аудит адміністративних та збутових витрат

6.13. Порядок формування, облік та аудит виробничої собівартості і собівартості реалізації

6.14. Облік та аудит витрат постачальницької діяльності виробничих підприємств

6.15. Облік і аналіз собівартості продукції на основі змінних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень

6.16. Функціонально-вартісний аналіз в управлінні витратами виробництва

6.17. Напрями удосконалення обліку і контролю витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькулювання (різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.18. Удосконалення організації обліку, контролю та аналізу матеріальних витрат підприємства (різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.19. Напрями покращення організації обліку, контролю та аналізу витрат на оплату праці підприємства (різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.8. Облік, контроль та аналіз фонду оплати праці на підприємствах (різних галузей, різних форм власності і підприємництва),

6.20. Удосконалення організації обліку та контролю відрахувань на соціальні заходи підприємства (рівних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.21. Облік, аудит та аналіз витрат діяльності підприємства (різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.22. Облік, контроль та аналіз витрат операційної діяльності підприємства та напрями їх удосконалення (різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.23. Напрями покращення організації обліку, контролю та аналізу витрат фінансової та інвестиційної діяльності підприємства (різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.24. Методи обліку, контролю та аналізу витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт та послуг підприємства (різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.25. Нормативний метод обліку витрат на виробництво промислової продукції, їх контроль та вдосконалення (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.26. Облік, контроль та аналіз витрат обігу торговельного підприємства (різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.27. Облік, контроль та аналіз експортно-імпортних операцій (на підприємствах різких галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.28. Напрями покращення організації обліку і контролю експортних операцій (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.29. Облік та аудит імпортних операцій (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.30. Удосконалення організації обліку, контролю та аналізу операцій з давальницькою сировиною (на підприємствах різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.31. Облік, аудит та аналіз витрат від звичайної діяльності на підприємстві (різних галузей, різних форм власності і підприємництва).

6.32. Організація внутрішньогосподарського обліку, аналізу та контролю.

6.33. Особливості управлінського обліку витрат та формування собівартості продукції, контроль та аналіз.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]