Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
osnovi_2.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
453.12 Кб
Скачать

9.5. Правове забезпечення землеустрою

В системі державного управління землеустроєм важливе місце займає його правове забезпечення. В даний час правове регулювання землеустрою здійснюється Земельним кодексом України та іншими законодавчими актами, які регламентують правовий статус землеустрою України. Таким чином, аналіз правових нормативних актів вказує на наявність правового вакууму в землевпорядкуванні, що вимагає прийняття самостійного федерального закону "Про землеустрій".

Необхідність прийняття закону "Про землеустрій" була визнана в новій редакції Земельного кодексу України.

Прийняття закону "Про землеустрій" стане правовою основою для проведення землеустрою як системи заходів, спрямованих на забезпечення регулювання земельних відносин, проведення територіального і природно-сільськогосподарського районування земель, їхнього вивчення, створить умови для раціонального використання й охорони земель, забезпечення гарантій власникам і користувачам земельних ділянок.

Пропонується наступна структура і зміст проекту Закову України "Про землеустрій":

Розділ 1. Загальна частина.

Глава 1.Основні положення.

Стаття 1. Основні терміни.

Стаття 2. Поняття землеустрою.

Стаття 3. Законодавство про землеустрій та його завдання.

Стаття 4. Завдання законодавства про землеустрій.

Стаття 5. Об'єкти землеустрою.

Стаття 6. Суб'єкти землеустрою.

Стаття 7. Принципи землеустрою.

Стаття 8. Обов'язковість здійснення землеустрою.

Стаття 9. Підстава здійснення землеустрою.

Глава 2. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в сфері регулювання здійснення землеустрою.

Стаття 10. Повноваження Верховної Ради України в сфері регулювання землеустрою.

Стаття 11. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим в сфері регулювання землеустрою.

Стаття 12. Повноваження обласних рад в сфері регулювання здійснення землеустрою.

Стаття 13. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад в галузі управління землеустроєм.

Стаття 14. Повноваження районних рад в галузі управління землеустроєм.

Стаття 15. Повноваження міських рад в галузі управління землеустроєм

Стаття 16. Повноваження сільських, селищних, міських рад в галузі управління землеустроєм.

Глава 3. Повноваження органів виконавчої влади в сфері управління землеустроєм.

Стаття 17. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі управління землеустроєм.

Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів в галузі управління землеустроєм.

Стаття 19. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі управління землеустроєм.

Стаття 20. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі управління землеустроєм.

Розділ II. Організація землеустрою.

Глава 4. Система землеустрою.

Стаття 21. Державна система землеустрою.

Стаття 22. Землевпорядний процес.

Стаття 23. Землевпорядна діяльність.

Стаття 24. Учасники відносин, які виникають при землеустрої.

Глава 5. Види землеустрою та землевпорядної документації.

Стаття 25. Види землеустрою. Стаття 26. Територіальний землеустрій.

Стаття 27. Внутрігосподарський землеустрій. Стаття 28. Зокремлений землеустрій. Стаття 29. Землевпорядна документація. Стаття 30. Проекти землеустрою.

Стаття 31. Робочі проекти заходів з організації використання, поліпшення та охорони земель.

Стаття 32. Правовий статус землевпорядної документації. Стаття 33. Правовий статус землевпорядних проектів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]