Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
osnovi_2.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
453.12 Кб
Скачать

Глава 6. Територіальний землеустрій на загальнодержавному і регіональному рівнях.

Стаття 34. Генеральна та регіональні схеми використання та охорони земель.

Стаття 35. Схеми землеустрою адміністративно-територіальних утворень.

Стаття 36. Техніко-економічні обгрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень.

Стаття 37. Проекти встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень.

Стаття 38 Проекти встановлення і зміни меж міст, селищ та сіл.

Стаття 39. Проекти встановлення і зміни меж територій з особливими природоохоронними, рекреаційними, заповідними режимами та зон з особливим режимом використання.

Стаття 40;. Врахування громадських інтересів під час землеустрою на регіональному рівні.

Глава 7. Територіальний землеустрій на місцевому рівні.

Стаття 41. Схеми землеустрою територій сільських, селищних та міських рад.

Стаття 42. Проекти землеустрою територій сільських та селищних

рад.

Стаття 43. Плани земельно-господарського устрою земель в межах міст та селищ.

Стаття 44. Проекти формування земель права державної та комунальної власності.

Стаття 45. Проекти встановлення і зміни меж землеволодінь та землекористувань.

Стаття 46. Проекти відведення земельних ділянок.

Стаття 47. Проекти кадастрового землеустрою.

Стаття 48. Врахування держаних інтересів під час землеустрою на місцевому рівні.

Глава 8. Внутрігосподарський та зокремлений землеустрій на місцевому рівні.

Стаття 49. Проекти внутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських підприємств.

Стаття 50. Проекти внутрігосподарського землеустрою фермерських господарств.

Стаття 51. Проекти внутрігосподарського землеустрою особистих селянських господарств. ,

Стаття 52. Проекти організації та влаштування території садівничих товариств.

Стаття 53. Проекти влаштування земельних ділянок для городництва.

Стаття 54. Проект влаштування земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби.

Стаття 55. Проекти внутрішньої організації використання земель несільськогосподарських підприємств, установ та організацій.

Стаття 56. Особливості організації території землекористування установ та організацій природного заповідного фонду.

Стаття 57. Врахування державних інтересів під час внутрігосподарського землеустрою.

Стаття 58. Врахування громадських і приватних інтересів під час внутрігосподарського землеустрою.

Стаття 59. Режим використання земель, встановлений проектами внутрігосподарського землеустрою.

Стаття 60. Режим проектів зокремленого землеустрою на місцевому рівні.

Розділ III. Регулювання планування раціонального використання і охорони земель та землеустрою.

Глава 9. Нормативне регулювання планування, використання і охорони земель та їх землеустрою.

Стаття 61. Нормативне регулювання планування і організації використання та охорони земель.

Стаття 62. Стандартизація та нормування в галузі землеустрою.

Стаття 63. Регіональні правила землеустрою.

Стаття 64. Місцеві правила землеустрою.

Стаття 65. Топографо-геодезичні, аерофотогеодезичні і картогра­фічні роботи при землеустрої.

Стаття 66. Ґрунтові, геоботанічні містобудівні, меліоративні та інші обстеження і вишуки при землеустрої.

Стаття 67. Інвентаризація земель.

Стаття 68. Земельно-оціночні роботи при землеустрої.

Стаття 69. Правовий статус плану (карти) об'єкту землеустрою.

Стаття 70. Тематичні карти і атласи стану та використання земель.

Стаття 71. Правовий статус меж об'єктів землеустрою.

Стаття 72. Дозвіл на землеустрій.

Стаття 73. Дотримання регіональних та місцевих правил земле­устрою.

Стаття 74. Надання вихідних даних.

Стаття 75. Погодження та затвердження землевпорядної доку­ментації та проектів.

Стаття 76. Порядок перенесення в натуру (на місцевість) проектів землеустрою і їх реалізація.

Стаття 77. Землевпорядне обслуговування об'єктів землеустрою,

Стаття 78. Авторський нагляд за здійсненням проектів землеустрою.

Стаття 79. Державний фонд даних, одержаних в результаті здійснення землеустрою.

Розділ IV. Державне управління в галузі землеустрою.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]