Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otk_kolonki.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
2.99 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Бзовий е.Г.

Рождественська М.Г.

Підлягає поверненню на кафедру

Основи теорії кіл Методичний посібник до курсового проектування

Чернівці

Рута”

2007

ББК 31.211я7

О-751

УДК 621.3.011.7(07)

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради

Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича

Бзовий Е. Г., Рождественська М. Г. Основи теорії кіл: Методичний посібник до курсового проектування.-Чернівці: Рута, 2007.- с.

Посібник призначений для закріплення й поглиблення знань студентів із курсу „Основи теорії кіл”. Містить завдання до курсової роботи з наступних трьох розділів курсу: „Чотириполюсники”, „Реактивні електричні фільтри”, „Перехідні процеси”, а також стислий теоретичний огляд наведених вище розділів, необхідну для розв’язання задач довідкову літературу й зразки розрахунків.

Для студентів спеціальностей „Радіотехніка” та „Системи технічного захисту інформації”.

ББК 31.211я7

О-751

УДК 621.3.011.7(07)

ISBN

3

І. Завдання до курсової роботи

І.1. Чотириполюсники

Визначити первинні та характеристичні параметри чотириполюсника; амплітуду струму й напруги на навантаженні складного чотириполюсника, вхідний опір, вхідний струм, коефіцієнт передачі. Варіанти завдань подані в таблиці І.1.

Схема №1

Схема №2

4

Схема №3

Схема №4

Схема №5

5

Таблиця І.1

1

1

2

4

3

2

4

5

5

3

6

2

7

1

8

5

9

3

10

4

11

3

12

5

13

2

14

4

15

1

6

Продовження таблиці І.1

16

4

17

3

18

5

19

1

20

2

21

2

22

4

23

1

24

3

25

5

26

1

27

2

28

5

29

4

30

3

7

І.2. Розрахунок реактивних фільтрів

Скласти схему складного реактивного фільтра згідно з варіантом таблиці І.2 і визначити його елементи, що забезпечують задане згасання на частоті . Розрахувати й побудувати частотні характеристики згасання, фазового зсуву й характеристичного опору для даного фільтра.

Таблиця І.2

Признач. фільтра

1

ФНЧ

20

40

80

1600

+15

2

ФВЧ

50

15

70

2500

-15

3

ФНЧ

30

45

60

2800

-20

4

ФВЧ

20

3

60

1000

+20

5

ФНЧ

5

25

50

850

+10

6

ФВЧ

60

50

80

1100

-20

7

ФНЧ

15

25

100

700

-35

8

ФВЧ

25

10

40

2200

-5

9

ФНЧ

1

5

60

3000

+15

10

ФВЧ

40

25

50

600

-12

11

ФНЧ

20

40

50

850

+10

12

ФВЧ

50

15

60

1000

+20

13

ФНЧ

30

45

60

2800

-20

14

ФВЧ

20

3

70

2500

-15

8

Продовження таблиці І.2

Признач. фільтра

15

ФНЧ

5

25

80

1600

+15

16

ФВЧ

60

50

80

1100

-20

17

ФНЧ

15

25

60

3000

+15

18

ФВЧ

25

10

40

2200

-5

19

ФНЧ

1

5

100

700

-35

20

ФВЧ

40

25

50

600

-12

21

ФНЧ

20

40

60

2800

-20

22

ФВЧ

50

15

40

2200

-5

23

ФНЧ

30

45

80

1600

+15

24

ФВЧ

20

3

50

850

+10

25

ФНЧ

5

25

60

1000

+20

26

ФВЧ

60

50

100

700

-35

27

ФНЧ

15

25

80

1100

-20

28

ФВЧ

25

10

60

3000

+15

29

ФНЧ

1

5

70

2500

-15

30

ФВЧ

40

25

50

600

-12

І.3. Перехідні процеси

Знайти струми всіх віток післякомутаційної схеми класичним методом згідно з варіантом таблиці І.3 та струм у другій вітці операторним методом.

9

Таблиця І.3

1

10

30

5

10

40

20

10

100

1

2

5

10

10

30

5

20

20

1000

4

3

20

50

8

25

20

15

10

400

2

4

8

100

25

40

8

5

2

700

5

5

15

200

30

60

10

30

25

50

3

6

25

80

5

15

25

15

50

600

2

7

30

75

10

75

15

10

8

10000

1

8

40

40

5

45

25

40

30

200

5

9

10

90

20

50

30

5

15

800

3

10

15

300

15

35

10

25

80

300

4

11

10

30

5

10

10

30

25

50

3

12

5

10

10

30

25

40

30

200

5

13

20

50

8

25

20

15

10

400

2

14

8

100

25

40

10

25

80

300

4

15

15

200

30

60

40

20

10

100

1

16

25

80

5

15

5

20

20

1000

4

10

Продовження таблиці І.3

17

30

75

10

75

30

5

15

800

3

18

40

40

5

45

8

5

2

700

5

19

10

90

20

50

15

10

8

10000

1

20

15

300

15

35

25

15

50

600

2

21

10

30

5

10

20

15

10

400

2

22

5

10

10

30

5

20

20

1000

4

23

20

50

8

25

40

20

10

100

1

24

8

100

25

40

30

5

15

800

3

25

15

200

30

60

25

40

30

200

5

26

25

80

5

15

15

10

8

10000

1

27

30

75

10

75

25

15

50

600

2

28

40

40

5

45

8

5

2

700

5

29

10

90

20

50

10

25

80

300

4

30

15

300

15

35

10

30

25

50

3

11

Схема №1

Схема №2

Схема №3

12

Схема №4

Схема №5

13

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]