Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
osnovi_2.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
453.12 Кб
Скачать

Література

1. Геродот. Історія. - В 9-ти кн. - Л., 1972.

2. Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр. 2-е вид. - Львів: Вища школа, 1987.

3. Третьяков П.Н. Подсечное земледелие Восточной Европы // Известия АН СССР. - Т. XIV, вып. 1. - М., 1932.

4. Іверонов І.А. Основи землевпорядної справи. Вид. книжного магазину. - М.: "Вища школа", 1915. - с, 6-7.

5. Кавелін С.П. Межування і землеустрій. Вид. книжного магазину. -М.: "Правоведения", 1914.- с. 221.

6. Мартинов Б.С. Поняття землеустрою. -Л., 1917.- с.286.

  1. Волков С.М. Економіка землеустрою.- М.: Колос, 1996.- с.10.

8. Герман І.Є. Земельні справи в західноєвропейських країнах. - М.,1913.-с.З.

9. 3емлеустроительное проектирование. Под ред. докт. эк. наук,

проф. Гендельмана. - М.: Агропромиздат, 1986. - с. 9.

10 .П.М. Перший. Нариси аграрних проблем будівництва соціалізму. -

К.: "Наукова думка", 1973. - с.271.

11. Земельний кодекс Української РСР. - К.: Вид. політичної літератури України, 1973. - с. 71.

12. Наукові основи землеустрою / Під ред. В.П. Троїцького. - М.:

Колос, 1995.-c.92.

13. Новаковський Л.Я., Третяк A.M. Теоретичні основи сучасного землеустрою / Землевпорядний вісник, №3, 1999. - с. 3.

14. Волков С.М. Економіка землеустрою. -М.: Колос, 1996. - с. 12.

15. Третяк A.M., Кривов В.М., Тернапольський А.В., Третяк Р.А. Наукові проблеми розробки навчальних програм землеустрою / Землевпорядкування, № 3, 2001. - с. 69.

16. Волков С.М. Землеустройство. Теоретические основы землеустройства. Т. 1. - М.: Колос, 2001. - с. 307.

17. Дорогунцов C.I., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С. НАН України, РВПС України. - К., 1999. - 82 с.

18. Дорогунцов C.I., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С. НАН України, РВПС України. - К., 1999. - 4 с.

19. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. - К., 1998. - с. 27-28.

20. Волков С.Н. Економика землеустройства. - М.: Колос, 1996. -с.239.

21. Волков С.Н. Землеустройство за рубежом. Сб. докл. Землеустроительная наука - российским реформам. Т. І, - с. 82.

22. Волков С.Н. Землеустройство в условиях земельной реформы (экономика, экология, право). - М.: "Былина", 1998. - с. 67.

23. Справочник по землеустройству /Л.Я. Новаковский, В.\4 Буленок, Ю.Н. Вагин и др.: Под ред., Л.Я. Новаковского. 3 - изд. перераб. ц j доп. - К.: Урожай, 1989. - с. 171 - 226.

24. Андріїшин І.М., Сохнич А.Я. Методологічні основи оптимізацц' охорони природи і землекористування. - Львів: Українські технології • 1998.- с.27.

25. Новаковський Л.Я., Пилипенко М.А. Земельні ресурси Української РСР. - К.: Урожай, - с. 216-217.

26. Новаковський Л.Я. До 40-річчя організації Інституту землеустрою Української академії аграрних наук. Землевпорядна наука, виробництво і освіта XXI століття // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квітня 2001р.) ІЗ УААН, 2001. - с. 5-6.

27. Добряк Д.С. Стан і перспективи розвитку землеустрою в Україні' Землевпорядкування, № 2,2002.

28. Другак В.М.Проблеми реалізації права власності на землю в Україні // Землевпорядкування, № 4,2001, с.21-27.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]