Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
osnovi_2.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
453.12 Кб
Скачать

3

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Р.І.Беспалько, В.Р.Черлінка

ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Частина 2

Навчальний посібник

Чернівці

Рута”

2005

ББК 65.9 (4УКР) 320 я7

Е – 906

УДК 338.43 (477) (07)

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради

Чернівецького національного університету

Е – 906 Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування та землекористування. Навчальний посібник. Частина 2. – Чернівці: Рута, 2004. – 92 с.

Викладені теоретичні і методологічні питання сучасного землеустрою в Україні. Обґрунтовується його сучасний зміст, завдання, принципи, склад і види землевпорядних робіт, система землеустрою в Україні та управління нею. Висвітлені особливості землеустрою в зарубіжних країнах.

Розраховано на студентів спеціальностей землевпорядкування та кадастр, ґрунтознавство та агрохімія.

Ббк 65.9 (4укр) 320 я7

УДК 338.43 (477) (07)

Зміст

Розділ 6. Склад і види землевпорядних робіт..........................………………4

6.1 .Вивчення стану земель...............................................………………….4

6.2. Планування використання та охорони земель...................……………8

6.3. Територіальний землеустрій........................................………………...9

6.4. Внутрігосподарський землеустрій.................................………………16

6.5. Зокремлений землеустрій………………………………………………19

Розділ 7. Особливості сучасного землеустрою.........................………………21

7.1. Землеустрій на землях сільськогосподарського призначення……….21

7.2. Особливості внутрігосподарського землеустрою в умовах

ринкової економіки.............................................................………………………23

7.3.Землеустрій в містах та інших населених пунктах.............…………..27

7.4. Особливості землеустрою в регіонах, які мають негативні

явища при використанні земель ..............................................………………….29

Розділ 8. Система землеустрою в Україні...............................……………….31

8.1 .Суть, зміст та структурні елементи системи землеустрою..…………31

8.2. Основні складові та функції системи землеустрою...........…………...32

8.3.Землевпорядне виробництво та його

інформаційне забезпечення.....................................................................44

Розділ 9. Управління системою землеустрою..........................………………49

9.1. Державне управління землеустроєм...............................……………...49

9.2. Впорядкування відносин між учасниками землеустрою.....………….55

9.3. Формування джерел фінансування проведення землеустрою……….59

9.4. Науково-технічний прогрес в землеустрої.......................…………….60

9.5. Правове забезпечення землеустрою.........................…………………. 63

9.6. Державний контроль за проведенням землеустрбю і здійсненням землевпорядних заходів.......................................………………………………..70

9.7. Інформаційний банк даних системи землеустрою.............…………..72

Література.........................................................................………………………...76

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]