Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
277.5 Кб
Скачать

Характеристика варіантів Student Team Learning Характеристика Спільного навчання в малих групах (Student Team – Achievement Division, or stad)

Організація навчання в співробітництві в малих групах передбачає формування груп з чотирьох осіб різної статі різного рівня навченості. Учитель пояснює новий матеріал, потім пропонує кожній групі спробувати самостійно розібратися, зрозуміти усі деталі, закріпити новий матеріал – тобто формується орієнтувальна основа дій для кожного члена групи, оскільки кожній групі пропонується окреме завдання, виконання якого пояснюється учнями та контролюється всією групою. По завершенні виконання завдань всіма групами організовується загальне обговорення роботи всіх груп над завданнями або розгляд завдань кожною групою за умови виконання різних завдань. Після засвоєння матеріалу всіма учнями їм пропонується завдання різного рівня складності для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу, які виконуються самостійно (індивідуально). Бали за виконане індивідуальне завдання сумуються для кожної групи, що сприяє намаганню покращити власні попередні результати.

Характеристика Навчання в командах на основі ігрової діяльності, турнірних змагань (Teams – Games – Tournament, or tgt)

Командно-ігрова діяльність організовується учителем на етапі тестування – виконання контрольних завдань учнями. Спочатку учитель пояснює новий матеріал, організовує групову діяльність для формування орієнтувальної основи дій (див. Характеристика Спільного навчання в малих групах (StudentTeam–AchievementDivision,orSTAD). Пропонуються не індивідуальні завдання для самостійного виконання учнями, а так звані змагальні турніри для команд: між собою змагаються учні з однаковим рівнем навченості, що надає рівні можливості для отримання балів для команди. Завдання також диференціюються за рівнем складності, що дає однакові шанси кожному члену команди отримати максимальну кількість балів за виконані завдання. Бали сумуються, і команда-переможець отримує відповідну нагороду. Навчання в командах на основі ігрової діяльності та турнірних змагань пропонується для використання на уроках природничо-математичного циклу дисциплін.

Характеристика Індивідуальної роботи в команді (Team Assisted Individualization, or tai)

Учні різних команд отримують індивідуальні завдання відповідно до рівня навченості, яке виконують у власному темпі, практично маючи можливість виконувати різні завдання. Члени команди допомагають один одному при виконанні індивідуальних завдань, фіксуючи власні успіхи та успіхи кожного члена команди. Підсумковий контроль проводиться індивідуально і оцінюються спеціально призначеними учнями. Учитель регулярно фіксує кількість опрацьованих командою (групою) тем і виконаних завдань згідно з пропонованою програмою, успішність виконання завдань вдома і в навчальному закладі, відзначаючи досягнення груп. Оскільки учні самостійно слідкують за власною успішністю, вчитель має час для індивідуальної роботи з окремими групами або учнями, які потребують допомоги. Індивідуальна робота в команді пропонується для використання на уроках математики.