Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 1 2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
208.9 Кб
Скачать

ЛЕКЦІЯ 1. ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ

План лекції

 1. Нормативно-правове забезпечення банківського кредитування.

 2. Кредитний потенціал і кредитні ресурси банку.

 3. Інструменти забезпечення повернення банківських кредитів.

 4. Методи кредитного ціноутворення.

 5. Процес банківського кредитування.

Рекомендовані підручники, методичні та дидактичні матеріали

 1. Владичин У.В. Банківське кредитування: Навч. посібник / За ред. С.К. Реверчука. - К.: Атіка, 2008. - 589 с.

 2. Вовк В.Я. Кредитування і контроль: Навч. посібник / В.Я. Вовк, О.В. Хмеленко. - К.: Знання, 2008. - 463 с.

 3. Геєць О.В. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: Навч. посібник / О.В. Геєць, В.М. Домрачев, С.Л. Лондар. - К.: Європ. ун-т, 2004. - 237 с

 4. Денисенко М.П., Домрачев В.М. та інші. Кредитування та ризики: Навч. посібник. - К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. - 480 с.

 5. Дмитренко М.Г. Кредитування і контроль: у схемах і коментарях: Навчально-методичний посібник / М.Г. Дмитренко, B.C. Потлатюк - К.: Кондор, 2005.-272 с

 6. Калетнік Г.М. Теоретичні основи моделювання та фінансово-економічні розрахунки в менеджменті та бізнесі [Текст] : навч.посібник / Г. М. Калетнік, С. В. Козловський, О. Г. Підвальна, 2010. - 400 с.

 7. Кредитування і контроль: Навч. посібник / Т.С. Смовженко, P.P. Коцовська, В.М. Крупський, B.C. Хім'як. - Львів: ЛБІ НБУ, 2004. - 135 с

 8. Маслак. Н.Г. Ціноутворення на банківські продукти [Текст]: монографія / Н.Г. Маслак, О.А. Криклій. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 121 с.

 9. Мороз А.М. Кредитний менеджмент [Текст] : навч.посібник / А. М. Мороз, Р. І. Шевченко, І. В. Дубик, 2009. - 399 с.

 10. Подік СМ. Кредитна політика комерційного банку: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: ФАДА, ЛТД, 2007. - 254 с.

 11. Формування та реалізація кредитної політики банку : методологія і практика [Текст] : колективна монографія / ред. : М. Г. Дмитренко, К. В. Іоненко, 2010. - 226 с.

Ключові слова: правове регулювання. кредитні правовідносини, застава, гарантія, поручительство, кредит, кредитні відносини, форми кредиту, кредитні операції банку, метод "вартість плюс", метод "базова ставка плюс", метод "аналізу дохідності клієнта", ставка LIBOR, ставка FIBOR, ставка KIBOR.

1. Нормативно-правове забезпечення банківського кредитування

Кредит є органічною складовою ринкової економіки та головним джерелом забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності. У літературі немає єдиної точки зору стосовно форм кредиту в Україні. Господарський кодекс визначає, що у сфері господарювання можуть викоористовуватися банківський, комерційний, лізинговий, іпотепчний, факторинговий та інші форми кредитів.

Кредитні відносини регламентовано:

Цивільним кодексом України від 16.01.2003 року № 435-IV (зі змінами та доповненнями від 17.05.2012 р.);

Господарським кодексом України від 16.01.2003 року № 436-IV (зі змінами та доповненнями від 05.07.2012 р.);

Податоквим кодексом України від 02.12.2010 року № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями від 06.07.2012 р.);

Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року № 2121-IІІ (зі змінами та доповненнями від 05.07.2012 р.);

Законом України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 року № 679-ХIV (зі змінами та доповненнями від 05.07.2012 р.);

Законом України "Про заставу"від 02.10.1992 року № 2654-ХІІ (зі змінами та доповненнями від 13.03.2012 р.);

Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" від 23.06.2005 року № 2704-IV (зі змінами та доповненнями від 07.07.2011 р.);

Деякі форми кредитів врегульовані також окремими за конами України:

Законом України "Про іпотеку" від 05.06.2003 року № 898-IV (зі змінами та доповненнями від 05.07.2012 р.);

Законом України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечними сертифікатами" від 19.06.2003 року № 979-IV (зі змінами та доповненнями від 07.07.2011 р.);

Законом України "Про фінансовий лізинг" від 16.12.1997 року № 723/97-ВР (зі змінами та доповненнями від 11.12.2003 р.);

Законом України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18.11.2003 року № 1255-IV (зі змінами та доповненнями від 22.09.2011 р.);

Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19.06.2003 року № 978-IV (зі змінами та доповненнями від 07.07.2011 р.);

До нормативно-правового забезпечення банківського кредитування відносять також:

Положення "Про порядок формування обов'язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні", затверджене постановою Правління НБУ від 16.03.2006 p.№ 91 (зі змінами та доповненнями від 16.07.2012 р);

Положення "Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України", затверджене постановою Правління НБУ від 30.04.2009 p. № 259 (зі змінами та доповненнями від 19.06.2012 р);

Положення "Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями", затверджене постановою Правління НБУ від 25.01.2012 p.№ 23 (зі змінами та доповненнями від 15.02.2012 р.);

Положення "Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України", затверджене постановою Правління НБУ від 16.12.2002 p.№ 508 (зі змінами та доповненнями від 18.05.2011 р);

Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту [Текст]: постанова Правління НБУ від 10.05.2007. № 168/

Внутрішніми банківськими Положеннями "Про кредитування".

Згідно діючої нормативно-правової бази банки зобов’язані при наданні кредитів додержуватися основних принципів кредитування та встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]