Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
277.5 Кб
Скачать

Варіанти організації навчання у співробітництві

Основні варіантиорганізації навчання у співробітництві:

 • Student Team Learning (STL, навчання у команді):

   • організація навчання у співробітництві в малих групах;

   • командно-ігрова діяльність;

   • індивідуальна робота в команді;

   • навчання у співробітництві читанню та творам.

 • Cooperative Learning (Jigcaw – «пила»)

 • Learning Together («навчаємося разом»)

 • Дослідницька робота учнів у групах

Загальна характеристика Student Team Learning

Особлива увага приділяється «груповим цілям» (teamgoals) та «успіху всієї групи» (teamsuccess), який досягається завдяки самостійній роботі кожного члена групи при постійній взаємодії з іншими членами цієї групи при роботі над темою / проблемою / питанням, що вивчається. Вся група зацікавлена в засвоєнні навчальної інформації кожним її членом, оскільки успіх команди залежить від внеску кожного, від спільного розв’язання поставленої перед групою проблеми.

Завдання кожного члена групи:

   • зробити щось разом;

   • пізнати щось разом – оволодіння необхідними знаннями, формування умінь;

   • довести до відома всієї команди внесок кожного її члена.

Принципи Student Team Learning:

   • нагороди (team rewards):команда / група отримує одну нагороду на всіх у вигляді балів, сертифікату, морального заохочення, певного знаку тощо. Група повинна виконати одне завдання, при чому різні групи не конкурують між собою, оскільки мають різні завдання, різні терміни різні вимоги щодо їх виконання;

   • індивідуальна / персональна відповідальність (individual accountability):успіхи та невдачі групи повною мірою залежить від успіхів та невдач кожного члена групи, що сприяє взаємоконтролю та взаємодопомозі всіх членів групи;

   • рівні можливості (equal opportunities) кожного члена групи у досягненні успіху: кожен член групи напрацьовує для команди бали , які він отримує за рахунок покращення попередніх власних досягнень. Таким чином, досягнення кожного члена групи порівнюються не з досягненнями інших її членів, а з власними досягненнями, що надає всім членам групи рівні можливості для отримання балів для команди.

Мотивація працювати у команді (Student Team Learning):

   • можливість покращити власні досягнення, напрацювання;

   • можливість принести команді додаткові бали;

   • відчуття власної приналежності до загальної справи;

   • бажання до самовдосконалення.

Складові успішного формування умінь та навичок у членів групи:

   • заохочення всієї команди;

   • персональна відповідальність кожного члена команди.

Варіанти Student Team Learning

Призначені для будь-якої навчальної дисципліни та будь-якого ступеня навчання:

 • спільне навчання в малих групах (Student Team – Achievement Division, or STAD);

 • навчання в командах на основі ігрової діяльності, турнірних змагань (Teams–Games–Tournament,orTGT);

Призначені для конкретних навчальних дисциплін та конкретного віку учнів:

 • індивідуалізація навчання в командах (Team Assisted Indivualization, or TAI);

 • навчання у співробітництві читанню та творам (Cooperative Integrated Reading and Composition, or CIRC);