Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
277.5 Кб
Скачать

5. Технологія повного засвоєння знань (керолл, блум)

Чи ставили ви собі запитання про те, чи реально здійснити ідею Я. А. Коменського: „Всіх навчати всьому”? Отже, маємо можливість ознайомитись з підходом, який здобув назву „masterylearning” (повного засвоєння) і був запропонований психологами Дж. Кероллом та Б. Блумом.

Розподіл успішності пояснюється відповідним розподілом здібностей до навчання. В традиційному навчанні завжди фіксовані параметри умов навчання (однаковий для всіх навчальний час, спосіб подання інформації та ін.). Незафіксованими залишаються результати навчання, які характеризуються помітним розподілом.

Дж. Керолл запропонував зафіксувати саме результати навчання. У цьому випадку всі параметри умов будуть змінюватись внаслідок підстроювання під досягнення усіх учнів заздалегідь заданого результату.

Цей підхід був розвинутий Б. Блумом. Він запропонував, що здібності учня визначаються його темпом навчання не при фіксованих, а при оптимально підібраних для конкретної дитини умовах. Б. Блум вивчав здібності учнів у процесі навчання різних дисциплін в умовах, коли час на вивчення матеріалу не обмежувався. На основі цього він виділив три групи учнів:

 1. малоздібні учні(близько 5 %), які не в змозі досягнутих заздалегідь поставленого рівня знань і умінь навіть при великому терміні навчання;

 2. талановиті учні(близько 5 %), які можуть вчитися у високому темпі, виконувати складні завдання;

 3. звичайні діти(близько 90 %), здібності до засвоєння знань та вмінь яких визначаються витратами навчального часу.

На основі цього аналізу була висунута пропозиція:при правильній організації навчання і особливо при знятті жорстких часових обмежень близько 95 % учнів можуть повністю засвоювати весь зміст навчання.

Взаємозв’язок між здібностями учнів та їх результатами є значним (r=0,7) – коефіцієнт кореляції між результатами навчання і здібностями. Якщо оптимізувати умови навчального процесу (перш за все за темпом навчання), то навчальний матеріал засвоюють майже всі учні. В цьому випадку взаємозв’язок між здібностями учнів і результатами навчання значно знижується, тобто високих результатів досягають учні не тільки з високими здібностями.

Отже, характерною рисою навчання на основі повного засвоєння є фіксація навчальних результатів на достатньо високому рівні, яких повинні досягнути практично всі учні.

Дж. Блок, Л. Андерсон та інші розробили на практиці загальнодидактичну систему повного засвоєння.

Навчальний процес за технологією повного засвоєння

  1. Установка для вчителя: усі учні мають здібності повністю засвоїти необхідний навчальний матеріал.

Задача вчителя: правильно організувати навчальний процес, щоб дати учням таку можливість.

Визначитиу чому полягає повне засвоєння, які результати повинні бути досягнуті всіма учнями.

  1. Учитель визначає еталон (критерії) повного засвоєння (конкретизація цілей). На цій основі складаються тести для перевірки досягнення цілей з усього матеріалу.

  2. Детальний аналіз навчального матеріалу та додаткова його переробка.

 • Навчальний матеріал розбивається на окремі фрагменти (навчальні одиниці, модулі). Кожен фрагмент є цілісним розділом навчального матеріалу. Також орієнтиром при розбивці на розділи слугує термін вивчення матеріалу (3-4 уроки).

 • Визначаються результати вивчення розділів-модулів, складаються тести з кожного розділу.

 • Поточні тести мають діагностичний характер і не слугують основою для виставлення оцінок. Оціночне судження здійснює вчитель за результатами тесту «зарах-незарах» (засвоїв-не засвоїв). Призначення цих тестів – виявити необхідність колекційної роботи.

4. Підготовка альтернативних «корекційних) навчальних матеріалів з кожного з тестових питань.