Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
277.5 Кб
Скачать

3. Проектна технологія

«Метод проектів»виник на початку ХХ століття у США як «Метод проблем», заснований на ідеях гуманістичного напрямку у філософії та освіті, розроблених американським філософом та педагогом Дж. Дьюї та його учнем В.Х. Кілпатриком. Ними пропонувалосябудувати навчання на активній основі через доцільну діяльність учня, співвідносячись з його особистісною зацікавленістю саме в цьому знанні. Ось чому надзвичайно важливо показувати дітям їхню особистісну зацікавленість в знаннях, які набуваються, які можуть та повинні нагодитися їм у житті. Для цього необхідна проблема, взята з реального життя, знайома та значуща для дитини, для розв’язання якої йому необхідно застосувати отримані знання та нові знання, які ще слід набути. Вчитель може підказати джерела інформації, спрямувати думку в потрібному напрямку для самостійного пошуку. В результаті учні повинні самостійно спільними зусиллями розв’язати проблему, застосувавши необхідні знання інколи з різних областей, отримати реальний відчутний результат. Вся робота над проблемою набуває контури проектної діяльності.

На сучасному етапі розвитку системи освіти та педагогічної думки «Метод проектів» є інтегрованим компонентом розробленої та структурованої системи освіти.

Освітня технологія «Метод проектів» – сукупність прийомів, дій учнів в їх певній послідовності для досягнення поставленої мети (завдання) – розв’язання визначеноїпроблеми, значущої для учня (студента, слухача), та оформленої у вигляді певного кінцевогопродукту.

Навчальний проект – це спільна цілеспрямована, завчасно запроектована та усвідомлена діяльність учнів-партнерів. Проектна спрямованість діяльності має спільну проблему, мету, узгоджені методи та спрямована на формування певної системи інтелектуальних та практичних компетенцій.

Мета освітньої технології «Метод проектів» - надання учням (студентам, слухачам) можливості самостійного набуття в процесі розв’язання практичних завдань або проблем, які вимагають інтеграції знань з різних предметних галузей.

Основні завдання освітньої технології «Метод проектів»:

  • навчити самостійно критично мислити;

  • навчити розмірковувати, спираючись на знання фактів, закономірності науки, робити аргументовані висновки;

  • приймати самостійні доцільні рішення;

  • навчити працювати у команді, виконуючи різні соціальні ролі (за Є.С. Полат)

  • навчити слухачів здобувати знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань;

  • сприяти слухачам у набутті комунікативних навичок;

  • розширити коло спілкування слухачів, їх світогляд;

  • прищепити уміння користуватися дослідницькими прийомами, зокрема збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати, висувати різні гіпотези, робити висновки.

Ознаки освітньої технології «Метод проектів»

Позитивні сторони освітньої технології «Метод проектів»

Негативні сторони освітньої технології «Метод проектів»

Спрямованість на індивідуалізацію навчання.

Активізація учіння.

Стимулювання ініціативи та ріст творчих можливостей.

Недостатність формування теоретичного мислення.

Зведення ролі вчителя лише до консультативної (?).

Неможливість вироблення загальних підходів до розв’язання завдань.